24.

ПЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ГОДИНИ ПО-КЪСНО
   

Тодор Димов: "елинистически кантарос от жертвена яма от праисторическия некропол в Дуранкулак - ІV век пр. Хр."

Вносна керамика от Елада!
Тази керамика и керамиката от Езерния град имат едно общо - изработени са от пръст.
Едва ли има съмнение, че на север от Егея - от Родопите до Руските степи (трудно ми е като любител да определя тези граници),  преди десетина хиляди години - от началото на холоцена (сегашната геологическа епоха) - е започнал процес на културно развитие, който ни е оставил достатъчно следи, за да смятаме, че става дума за значими начала на съвремената цивилизация.
Тези начала за съжаление не са достатъчно изучени.
За още по-голямо съжаление те са систематично подценявани дори в рамките на един отиващ си европоцентризъм.
Дали паметниците ще бъдат разграбени и разпилени, или ситематизирани и запазени - зависи от нас.
Дали ще останат, за да импулсират за постигане на повече знания за миналото на човечеството - зависи от нас.

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

 

Езерният град - Храмът на Кибела


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени