10.
БЛУЗАТА

 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

Тодор Димов
"възстановена блуза от спондилусови маниста" 

 

Блузата, освен че е продукт на трудоемка дейност, е майсторска изработка. Тя изисква квалификация: за общото дизайнерско решение, за кройката, за шиенето. Изпълнителят (независимо дали  заедно с това е  ползвател) не е импровизирал. За да стигне до нейното изпълнение, той е преминавал през съобразена с ролите му социализация, която е била свързана с улегнала традиция. По подобен начин българските моми от преди два века са изроботвали майсторски многообразен и изкусен чеиз.

За да се направи блузата, са нужни подготвени хора: 

- за събиране и обработка на мънистата, 

- за правене на конците, с които  мънистата се нанизват, 

- за изтъкаване на плата, върху който се поставя мрежата от мъниста, 

- за изработване на иглите за низане на мънистата, 

- за правене на ножиците, с които ще се крои плата.

Могат да се предположат и системни търговски връзки на Езерния град с други селища, както и професии (или разгърната система от домашни трудови умения), които са задоволявали потребности на други общности. 
Тези изводи се подкрепят и от други находки.

 

Начало на Езерния град


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени