2.

НАСТЪПВАЩИТЕ БУРЕНИ

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Селището е разположено на остров в сладководното Дуранкулашко езеро.
През хилядолетията езерото е било ту отделено, ту свързано с Черно море.Отделено е с тясна ивица пясък. Един от най-дългите неизползвани плажове.Обясняват го с това, че покрай плажа минава студено водно течение.Плажната ивица завършва в Румъния.

Сега от Езерния град (5 400 до 4 100 година преди Христа)  са останали купчини камъни, наредени в разпилени редици. Нищо повече. При тези строежи древните са започнали да използват дърво. 

За ориентация ще припомня, че:

- Преддинастичният период в древен Египет e по времето на ІV хилядолетие преди Христа.

- Шумерите се появяват в Двуречието около 3300-3200 години преди Христа.

- Финикийците се заселват в тяхната Финикия (по родови предания идват откъм Черно море) в ІІІ хилядолетие преди Христа.

- Израилтяните превземат Палестина през ХІІІ-ХІ век преди Христа.

- На територията на Китай през ХVІ век преди Христа възниква първата историческа държава Шан-Ин.

Развитието на неолитните култури на юг от Дунава до Крит върви в общи темпове. Не би могло да бъде друго. Неолитните хора не са се вълнували от днешните държавни граници.

 

Начало на Езерния град


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени