20.
ХИЛЯДА ГОДИНИ ПО-КЪСНО, 400 КИЛОМЕТРА НА ЗАПАД

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9

10

11 12 13 14

15

16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Идолът е от началото на ІV хилядолетие преди Христа и е намерен в праисторическото селище в село Градешница, Врачанско.

Той наподобява идолите от Езерния град и въпреки това е различен.
Вдълбаните украшения или писмени знаци по него са значително повече. 
Ръцете са само загатнати. 
Горната част на талията е стегната, долната прераства в нещо като капител. 
Краката са сплетени.
Фигурата  е по-стилизирана.
 

(Взехме снимката от каталог на врачанския исторически музей под редакцията на Иван Райкински, издаден през 1990 година.)

 

 

Езерният град - Храмът на Кибела

 


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени