12.
КЕРАМИКАТА


Този и следващите съдове са от времето преди грънчарското колело. С черти и резки древният майстор е засилил 
експресивността  на фигурата.
Ако допуснем, че е реалистична, то по времето на нейното изпълнение мъжете са ходили с малки шапки, големи шалове, били са брадати. Обличали са се в кожени дрехи. 
Било е студено.
Керамиката на Езерния град, според любителското ми виждане, принадлежи към културата Lineаrbandkemik (LBK) или "линейно-лентовата керамика". За нея говорят Райън и Питман.

 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 

Тодор Динов определя: 

"антропоморфен съд с капак от гроб № 827 от некропола в Дуранкулак (начало на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."

 

 

Езерният град - Храмът на Кибела

 


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени