17.
ОРЪДИЯ НА ТРУДА

 Според археологическите данни жителите на Езерния град са се занимавали със земеделие, животновъдство, лов, риболов.
Те са плавали по езерото и вероятно по морето.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

 
 

 

Тодор Димов:

"костен харпун от селищната могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро (V хил. пр. Хр.) - каменно-медна епоха, култура Варна."

"каменен чук от същото време"

 

Езерният град - Храмът на Кибела

 


Copyright 1997-2018 ® “OMDA” Ltd. Всички права запазени