Кирил и Методий (IХ век)

 

Проф. Роже БернарЕнциклопедия универсалис

 

Двамата братя Кирил и Методий са извършили дело със световно значение като са изтръгнали от мрака стария език на славяните, за да издигнат презирано довчера слово до достойнството на писмен език. Тяхното дело след покръстването позволява на славяните да устоят срещу опитите да бъдат покорени или асимилирани от страна на немците и гърците - особено застрашени през Средновековието.

В това дело основна роля изиграва България, спасявайки го от забвение. Тя приема преследваните ученици на Кирил и Методий. Създава богата религиозна книжнина - първата национална славянска литература, чрез която по-късно русите се приобщават към християнството.

Източници

Животът на двамата братя Кирил и Методий, апостоли на славяните, е познат от няколко стари документи на латински и на гръцки език, най-вече от славянски документи, от които заслужават доверие две анонимни жития, получили общо (не съвсем точно) наименование "Панонски легенди". Много места в тях остават неясни. Знае се приблизително, че Кирил е роден към 827 г., че светското му име е Константин и че е по-млад от брат си. Житията осведомяват също, че преди мисията в Моравия Методий бил управител на една славянска провинция, а Кирил, изключително блестящ ум, получил високо образование при най-великите учители на епохата. След това бил натоварен от правителството на Византия с важни религиозни и дипломатически мисии.

Мисията в Моравия

Тази мисия, обезсмъртила имената на Кирил и Методий, се извършва между 862-863 г., когато патриарх в Цариград е Фотий, учител и приятел на Кирил. Един славянски княз от Моравия иска от Византия да му изпрати мисионери, способни да проповядват на славянски език, за да се отхвърли опекунството на немското духовенство, по-склонно да владее моравските славяни, отколкото да ги образова. За толкова трудна задача в момента не е имало по-подготвени хора от Кирил и Методий, доказали вече своите качества. Тъй като произхождат от Солун, те знаят езика на славяните.

Съвременната наука е склонна да смята, че азбуката, сътворена от Кирил, е глаголицата, а не оцелялата до наши дни кирилица. Тя допуска също, че първите текстове, написани на тази древна азбука, носят белезите на славянския диалект от български тип в една епоха, която славянският език е все още доста единен и славянски говор от крайбрежието на Егейско море е бил лесно разбираем за славяните в Централна Европа.

Последните години на Кирил и Методий

След малко повече от три години, прекарани в Моравия, двамата братя продължават делото си в Панония. Сетне отиват в Рим, където биват приети с големи почести от папа Адриан II, който признава славянската литургия. За нещастие след смъртта на Кирил - 14 февруари 869 г. - Методий, назначен за епископ в Панония, среща в своя диоцез остро противодействие на немското духовенство. Когато през 885 г. той умира, неговите ученици са брутално изгонени от същото това духовенство. Те намират подслон и закрила в България, където са приети от княз Борис, новопокръстен в християнството.

Мисията на Кирил и Методий в Моравия е сред най-големите културни епопеи, запомнени в историята. Мисия с решителна роля в съдбините на славянския свят. Двамата главни герои в нея - и по-специално Кирил - днес се открояват ярко с интелектуалната си дързост и дълбоката си хуманност. Пред духовниците от Венеция, които претендират, че еврейския, гръцкия и латинския са единствените езици, на които може да се възхвалява Бог, Кирил високо заявява, че е срамно да се осъждат всички други народи "на слепота и глухота". Малко преди смъртта си той моли брат си да не предпочита тишината на манастирите пред трудното довършване на делото сред хората. Блестящ философ и теолог, умел дипломат, Кирил е същевременно учен със съвсем съвременна нагласа на лингвист, археолог и ерудит.Copyright 1998-2018  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Свети свети Кирил и Методий"