Български народни занаяти: Накити


 

Украса за глава


Старинно невестинско забраждане "луб" от Северозападна България, ХVІІІ в. (НЕМ)

 

 

Диадема-косичник, с цветни камъни - ХІХ в. (ЕМП)

 

Трепка  - ХІХ в., Пловдив (ЕМП)

 

Висулка-косичник - ХІХ в.р Пловдив (ЕМП)

 

 

Старинно невестинско забраждане със сокай от с. Килифарево, Великотърновско. Края на ХVІІІ в. (НЕМ)

 

Накит за глава - "трепка", кв. Лъджа, Ивайловград, края на ХІХ в. Сребърен, изработен от кръгли пластинки и синджирчета. Носи се забоден на невестинската забрадка на сватбата. Типичен за преселниците от с. Мандър.

 

 


Източници:

1. Традиционни български костюми и народно изкуство. Национален етнографски музий - Българска академия на науките. Съст. Вяра Ковачева-Костадинова, Мария Сарафова, Марина Черкезова, Надежда Тенева. Снимки: Недялка Крапчева, София Танчева. София УИ "Св. Климент Охридски", 1994.

2. Етнографски Музей Пловдив.  Съст. Анка Радева, Лора Христозова, Соня Семерджиева, н.с. д-р Ангел Янков, н.с. д-р Стоян Антонов, Валентин Минев. Изд. "Вион" 2004. Фотографи: Алексей Асенов, Емил Миразчиев, Милко Денев.