Български народни занаяти - Традиционни носии
  Кожуси

 

 

Кожух от Плевенско, ХІХ в.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожухче от Плевенско, ХІХ в.

 

 


Източник:

Традиционни български костюми и народно изкуство. Национален етнографски музий - Българска академия на науките. Съст. Вяра Ковачева-Костадинова, Мария Сарафова, Марина Черкезова, Надежда Тенева. Снимки: Недялка Крапчева, София Танчева. София УИ "Св. Климент Охридски", 1994.