Български народни носии
           Престилки

 

 


Престилка (предна престилка от двупрестилчена женска носия), Видинско. Края на ХІХ в. (НЕМ)

 

Престилка  от с. Мандрица, Ивайловградско. Края на ХІХ в. Основата е памучна, вътъкът - вълнен. Тъкачната техника е ломена, комбинирана с късана и бабчена. Мотивите са релефни, геометрични, с характерно цветосъчетание.

 


Престилка от с. Долно Луково, Ивайловградско. Началото на ХХ в.  Основата е памучна, вътъкът - вълнен. Техниката е ломена, комбинирана с късана. Цветовете се редуват на тесни хоризонтални ивици, орнаментирани в долния край с геометрични мотиви.

Home

Вълненик (задна престилка от двупрестилчена женска носия), Никополско. Средата на ХІХ в. (НЕМ)

 

Вълненик (задна престилка от двупрестилчена женска носия), Видинско. Края на ХІХ в. (НЕМ)


 

Източници:

1. Традиционни български костюми и народно изкуство. Национален етнографски музий - Българска академия на науките. Съст. Вяра Ковачева-Костадинова, Мария Сарафова, Марина Черкезова, Надежда Тенева. Снимки: Недялка Крапчева, София Танчева. София УИ "Св. Климент Охридски", 1994.

2. Николчовска, М., И. Стефанов. Ивайловград и покрайнината му през възраждането. Държавно издателство "Септември", София, 1980.