Българска академия на науките

Институт по социология

 

 

Професор д-р Валентина Златанова

 

Насилието и непълнолетните - монография

(Трудът е приет на заседание на НС на Института по социология  с протокол № 8 от 05.11.2009 )

 

Рецензенти: Ст.н.с. д-р Анна Мантарова

                           Ст.н.с. д-р Румяна Стоилова

 

Майя Димитрова, Кузман Цеков - оформление

 

Издателство "Омда"

 

 

 

 

ISBN 978-954-9719-18-5      

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

омда

 


 
 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени