СТРАНАТА   НА   ЦВЕТЯТА

(едно посещение в Холандия през декември 2006)

 

Намирах се в гараж (паркинг? товаро-разтоварна рампа?) на тирове.

Моля изчакайте, зарежда се снимка 297 К

Идват от тук. Това е входен тунел, от другата страна има подобен - изходен.

(препоръчвам ви да гледата снимките, без да имате светлина срещу себе си)

 

Паркират.

Моля изчакайте, зарежда се снимка 181 К

 

Разтоварват ги.

Моля изчакайте, зарежда се снимка 359 К

От тук цветята отиват в огромната разпределителна зала.

Моля изчакайте, зарежда се снимка 363 К

напред

назад

 

Към началото