Цочо Златков

 

 

СОЦИЕТАЛНИ ОБУСЛОВЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕСИТЕ НА НОВО РАЗСЛОЯВАНЕ, МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА АНОМИЯ

 

**

 

ИМА ЛИ АНТИРАЗВИТИЙНИ ГРУПИ НА ИНТЕРЕСИ У НАС?

 

**

 

ПЛАНЪТ БАЛЦЕРОВИЧ: какво предлагаше и какво беше пропуснато с неизползването на основните идеи в него за България

 

**

 

ПРОМЕНИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИЗМА НА МЕЖДУГЕНЕРАЦИОННАТА СОЦИАЛНА МОБИЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ 1967 1997

 

 

 

Христоматия "Омда" 

Библиотека "Омда"

Големите промени

Студентски форум

Гише "Справки"

 

Copyright 1998-2010  OMDA Ltd. Всички права запазени