д-р ЦОЧО ЗЛАТКОВ

СОЦИЕТАЛНИ ОБУСЛОВЕНОСТИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ И ПРОЦЕСИТЕ НА НОВО РАЗСЛОЯВАНЕ,  МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА АНОМИЯ

ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Стоилова- рецензент

ст. н. с. д-р Петко Симеонов - рецензент

Кузман Цеков - оформление

Издателство "Омда"

 

2009

 

          ISBN 978-954-9719-12-3            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към Библиотека Омда