доц. д-р Румяна Стоилова

 

 

Съдържание

 

 

Паспорт на изследването.

Дискриминацията в сравнителен европейски аспект - Р. Стоилова

Резултати от изследване на общественото мнение - Р. Стоилова

Дискриминация по водещ признак - Р. Стоилова

Възрастта като дискриминиращ признак  - А. Атанасов

Значение на пола за равнопоставеността - Р. Стоилова

Етнически нагласи - Н. Тилкиджиев

Инвалиди (лица с увреждания) - Б. Ивков

Образът на уязвимите групи в медиите - М. Иванова

Медиен образ на ромите - М. Иванова

Контент анализ и оценка на журналистиката в регионален всекидневник - В. Ангелова

Политически принципи на партия АТАКА и отстояването им в партийния всекидневник - А. Йорданова

Инвалидите в печатните медии - Б. Ивков

 

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени