КОЛЕДА В НИСКАТА ЗЕМЯ

(или защо е такъв Докладът на европейската комисия)

Ницше пише:

"Дори цяла Европа не влиза в културното понятие "Европа", а само всички народи и части от народи, чието минало е общо с това на елини, римляни, евреи и християни."

 

Ние повече и по-отрано от холандците сме свързани с елините, римляните и християните, за евреите - не зная. Знам, че Иван Шишман, последният български цар от втората ни държава, е по майка евреин. Знам, че по нашите земи евреите винаги са били като у тях си... Сбърках. Като знам за споровете им по техните земи - у нас евреите са в по-голяма безопасност, отколкото там.

За всяко българско дете римски старини и по-стари - тракийски, са част от обкръжаващата го среда. Ако кажат на някое българче, че е еврейче, сигурно ще рече: какво от това?

Не споря с Ницше. Напротив, аз съм съгласен с него. Но знам, че холандците, въпреки недостатъците по отношение на нас (по ницшевата скала), са истинските европейци. Ако Европа някога роди обща мечта, тя ще се нарича "Холандия". Който не вярва, да отиде на място и да види. Ако той ме оспорва, веднага ще се съглася с него, ако рече: "Дания", "Швеция", "Финландия"...

Холандия е прекрасна страна. Такава са я направили холандците.

България е изключително красива. Такава е създадена от Бога.


предишна

следваща

                                                         

 

Към корицата