Позволявам си да включа  този файл, за да можете да го разглеждате и офлайн.  Но компютъра ви трябва да има поне експлорър. Оставил съм достатъчно линкове към оригиналния сайт, в който бихте могли  да се запознаете по-детайлно с проблема.

 
The Homininae

 Cf. taxonomy of the hominoids

The terms "hominoid", "hominid", and "hominin" are not interchangeable, but their classification criteria are variously in a state of flux. In general, the hominoids are a primate superfamily; the hominid family is currently considered to comprise both the great ape lineages and human lineages within the hominoid superfamily; the "homininae" comprise both the human lineages and the African ape lineages within the hominids, and the "hominini" comprising only the human lineages. The current scheme is as follows:
 

I . Suborder Hominoids (a primate superfamily)

 

       
     A......      
     B. Family Hominids      
    1........    
    2.Subfamily Homininae    
      a. Tribe Gorillini (African apes)  
      b. Tribe Hominini (human linages)  
        1) Genus Ardipithecus
        (2) Genus Australopithecus
        (3) Genus Paranthropus
        (4) Genus Kenyanthropus
   

 

    (5) Genus Homo

 

Как изглеждат черепите на нашите предци, редом с черепа на съвремения човек

http://cogweb.ucla.edu/ep/Homininae_skulls.html
 


 
(revised 2 August 2001) 
 

 

Doubleclick to enlarge

 

Chimpanzee

 

Gorilla

Australopithecus Africanus

(the Taung child)

Australopithecus africanus

 
Australopithecus afarensis

 

Homo habilis

 

Homo erectus

Homo erectus

Homo ergaster

Archaic homo

 

 

Archaic homo

Neanderthal

Neanderthal

Neanderthal

Homo sapiens sapiens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homo sapiens sapiens

 
  Тук можете да се запознаете с изключително интересни аспекти на еволюцията:

 

Previous: Paleoanthropological Notes

 

Evolutionary Psychology index 

Next: Paleoanthropology index


 

 

С коня ход напред

 

 

 

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени