Франсоа Фризон-Рош - Полупрезиденсткият модел

 

ПРИЛОЖЕНИ ТАБЛИЦИ

 

ТАБЛИЦА 1. Правомощията на президентите според конституциите в сила в Западна Европа

ТАБЛИЦА 2. Типология на демократичните режими в две измерения

ТАБЛИЦА 3. Модалност на правителствено управление в зависимост от типа режим

ТАБЛИЦА 4. Страни, възприели полупрезидентския модел в Европа

ТАБЛИЦА 5. Брой на кандидати за президенти на първия тур на президентските избори след въвеждане на всеобщо гласуване

ТАБЛИЦА 6. Избор на президента на републиката

ТАБЛИЦА 7. Правомошия на президента на републиката

ТАБЛИЦА 8. Полагане на клетва от президента на републиката

ТАБЛИЦА 9. Приподписване на актовете на президента на републиката

ТАБЛИЦА 10. Еволюция на функциите и правомощията на президента на републиката на България в периода 1989-1991 година

ТАБЛИЦА 11. Мотиви и процедури за подвеждане под отговорност на президента на републиката

ТАБЛИЦА 12. Отговорност, имунитет и подвеждане под отговорност на президента на републиката

ТАБЛИЦА 13. Правомощията на президента на републиката според Конституцията

ТАБЛИЦА 14. Посочване/назначаване на министър-председателя и на министрите

ТАБЛИЦА 15. Правомощията на президента на републиката в областта на външната политика

ТАБЛИЦА 16. Правомощията на президента на републиката в сферата на отбраната и сигурността

ТАБЛИЦА 17. Извънредните правомощия според конституциите на шестте страни от посткомунистическа Европа

ТАБЛИЦА 18. Извънредните правомощия на президента на републиката

ТАБЛИЦА 19. Посланията към парламента и обръщенията към народа на президента на Република България Ж. Желев

ТАБЛИЦА 20. Право на вето или изискване за повторно обсъждане, упражнявано от президента на републиката

ТАБЛИЦА 21. Право на разпускане от президента на републиката

ТАБЛИЦА 22. Право на послание и на обръщение към нацията на президента на републиката

ТАБЛИЦА 23. Правото на вето на президента на републиката

ТАБЛИЦА 24. Сезиране на Конституционния съд от президента на републиката

ТАБЛИЦА 25. Название, състав, продължителност на мандата и избирателна система в монокамарните парламенти

ТАБЛИЦА 26. Название, състав, продължителност на мандата и избирателна система в двукамарните парламенти

ТАБЛИЦА 27. Кой взима решение за провеждане на референдум в нашите посткомунистически режими

ТАБЛИЦА 28. Права за назначения от парламента

ТАБЛИЦА 29. Правомощията на конституционните съдилища, вписани в конституциите

ТАБЛИЦА 30. Правомощията на конституционните съдилища

ТАБЛИЦА 31. Конституционните съдилища в шестте посткомунистически страни

ТАБЛИЦА 32. Властови институции, имащи правомощия да сезират Конституционния съд

ТАБЛИЦА 33. Избирателната активност в шестте посткомунистически страни (1989-2001)

ТАБЛИЦА 34. Индексът на избирателната волатилност в шестте посткомунистически държави (1994-1996)

ТАБЛИЦА 35. Индексът на пропорционалност в шестте посткомунистически държави

ТАБЛИЦА 36. Процентът на електорално изключване в шест посткомунистически държави (1990-2001)

ТАБЛИЦА 37. Броят на представените в парламента партии в шестте посткомунистически държави (19892001)

ТАБЛИЦА 38. Представителството (в % от броя на местата) на най-широко представената партия в парламента (1989-2001)

ТАБЛИЦА 39. Представителството на социалистическите партии (в % от броя на местата) (19892001)

ТАБЛИЦА 40. Представителството на консервативно-либералните партии (в % от броя на местата) (19892001)

ТАБЛИЦА 41. Средната стойност на получения вот от структурираните и неструктурираните партии в шестте посткомунистически държави (19891998)

ТАБЛИЦА 42. Начин на избиране на долната камара на парламента в шестте посткомунистически държави

ТАБЛИЦА 43. Идеални криви между облагодетелстваните и потърпевшите от реформите

ТАБЛИЦА 44. Електоралната преходност в шестте посткомунистически страни (19902003)

ТАБЛИЦА 45. Електоралният акордеон в България

ТАБЛИЦА 46. Електоралният акордеон в Литва

ТАБЛИЦА 47. Електоралният акордеон в Македония

ТАБЛИЦА 48. Електоралният акордеон в Полша

ТАБЛИЦА 49. Електоралният акордеон в Румъния

ТАБЛИЦА 50. Електоралният акордеон в Словения

ТАБЛИЦА 51. Политическата принадлежност на президентите на републиката, избрани чрез всеобщо пряко гласуване в посткомунистическа Европа (1990-2003)

ТАБЛИЦА 52. Дисиденти / недисиденти

ТАБЛИЦА 53. Харизматичните / нехаризматичните лидери

ТАБЛИЦА 54. Антикомунисти / бивши комунисти

ТАБЛИЦА 55. Партийни лидери / непартийни лидери

ТАБЛИЦА 56. Неполитиците / политиците

ТАБЛИЦА 57. Първите титуляри / приемниците

ТАБЛИЦА 58. Институциите от типа на Съвет по национална сигурност в европейските посткомунистически страни, въвели полупрезидентския институционален модел

ТАБЛИЦА 59. Мрежата на преобразуване, засягаща изменението на положението на президента спрямо отношението президент парламентарно мнозинство

ТАБЛИЦА 60. Потенциалното политическо положение на избраните чрез всеобщо пряко гласуване президенти в зависимост от отношението между президента и парламентарното мнозинство

ТАБЛИЦА 61. Отношенията между президента на републиката и парламентарното мнозинство в шестте европейски посткомунистически страни

ТАБЛИЦА 62. Изменението на положението на избраните президенти чрез всеобщо пряко гласуване в шестте посткомунистически страни

 

 

 

 


 

 

Начална страница

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени

 Add to Google