ОТ ДЕВЕТИ ДО ДЕСЕТИ

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Царството

1. Държавата

2. Стопанството

3. Културата

4. Войните

 

ІІ. Републиката

1. Съветизацията

2. Законът

3. Сигурността

4. Армията

 

ІІІ. Управлението

1. Постиженията

2. Планирането

3. Финансирането

4. Регионите

 

ІV. Индустрията

1. Камъкът

2. Енергията

3. Машините

4. Дулата

5. Нефтът

6. Мрежата

 

V. Земеделието

1. Земята

2. Кооперацията

3. Науката

4. Храните

5. Тютюнът

VІ. Пазарът

1. Стоките

2. Потреблението

3. Търговията

4. Туризмът

 

VІІ. Духът

1. Учението

2. Вярата

3. Науката

4. Културата

5. Пропагандата

 

VІІІ. Грижата

1. Екстрите

2. Здравето

3. Спортът

 

ІХ. Светът

1. Интеграцията

2. Противостоенето

 

 Х. Равносметката

1. Отговорността

2. Посоката

 

ХІ. Авторите

 

ХІІ. Приложения

1. Статистика

2. Ползвана литература

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени