Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Следствено дело № 66 от 1989 г.

 

 

Съобщение на Стефан Чолаков от Стокхолм

Ст. Чолаков: Стефан Чолаков се обажда от Стокхолм. Искам да разкажа за Комитета, който създадохме в Стокхолм за освобождаването на шестимата задържани в България д-р Константин Тренчев, Николай Колев, отец Христофор Събев, Антон Запрянов и другите двама човека. Тук, в Стокхолм, създадохме Комитет, в който събираме подписи, като сме превели Апела от български на шведски, испански и руски език.

Р.Узунова: Кой Апел?

С. Чолаков: Апел за освобождаването на тези шестима задържани. Аз знаех, че са пет, но сега вече разбрах, че са шест. И този апел е направен в платно, така, в пано, в два такива плаката, като се намират в центъра на Стокхолм, на площад /…/ Втори, в центъра, пред културния дом, където хората минават, четат, интересуват се. Те са запознати от шведската преса за този проблем в България с турците, но все пак се интересуват какъв е този проблем в България, и с перестройката. И подписват този документ. Знаете ли, голям интерес се създава, за сега сме събрали триста подписи. Ако искате точно да кажа: това 299 подписа, но тази акция продължава. За сега имаме разрешение до 10 август да стоим на това место...

Р. Узунова: Трябва да има разрешение от властите за това ли?

С. Чолаков: Да. И обадихме се на властите и същевременно те /много интересно!/, те разрешиха и казаха: може, кажете какво искате да ви предложим. Аз им благодарих: „Не, ние сме подготвили всичко.” И се разхождам просто с тия плакати из Стокхолм и хората се заглеждат, защото преминаването от /…/ Втори до българското посолство, където и там бях един ден, но там е по-малко движението и заради това само един ден съм стоял на това место. Та просто събираме подписи. И друго интересно, което мога да ви кажа, че на този площад имаше една група от петдесятници, където и те имаха четири дена концерт: концерт, и имаше проповед, нали, хората са борят против тази вълна на наркомания, на тероризъм, в защита на педесятниците в Румъния, в Съветския Съюз; и те ме поканиха, и аз присъствах на една тяхна служба в събота вечерта, и когато те ме извикаха и ме попитаха: „Желаете ли да се помолим и за вас?”, аз казах: „Не, по-добре сега да се помолиме за българите, които са заключени.” И знаете ли, триста човека в този салон се молеха за тези българи, което много ме впечатли. И тази отзивчивост на шведите към този проблем, създаден в нашата страна - за свободата на тези българи, изпращайки зов чрез християнската църква.

Р. Узунова: Бих искала да ви попитам, Стефан Чолаков, има ли интерес в Швеция към това, което става в България: и към преустройството, и към пречките, пред които се изправя преустройството, и към частния случай за тези хора, които са задържани сега в Централния затвор и срещу които се подготвя съдебен процес?

С. Чолаков: Знаете ли, аз съм написал: „След българския тоталитаризъм и сталинското време - 1989та година”… И когато прочетат тези надписи, хората идват и започват да четат. Те са запознати с това време, сталинското време. Просто се интересуват защо в България сега съществува този процес и аз тогава им разказвам, че сега в момента преустройство такова няма, каквото е например в Съветския Съюз... Пишат във вестниците за това сталинско време, за това унищожаване на хората, а в България този процес е бил същия, както и в Съветския Съюз. Те са запознати от вестниците например с проблема със турското население, как, нали, се гонят от България.

Р. Узунова: Има ли статии в шведските средства за масова информация по български проблеми?

С. Чолаков: Да, във в. /…/ има отпечатана статия и във /…/. Също аз съм разговарял с една журналистка, която обеща да напише по проблема за д-р Тренчев и другите задържани, след като погледна тези документи от френската фондация “Futur” и самия конгрес, който беше там. Просто има интерес в хората и те разбират, и с удоволствие се подписват на този Апел. Тука няма как да ви покажа, но хората се подписват, дори със страните, подписват се: от Съветския Съюз, от Югославия, от Полша туристи. Те си пишат… Съединените Щати, Канада,… няма как да ви ги покажа, но аз ще ви пратя тези копия от подписите да се знае и да се документира, че това е естествен почин за събиране на тези подписи, за свободата на тези български задържани хора.

Р. Узунова: Благодаря ви, Стефан Чолаков.

(Говорещият вероятно е съименник на председателя на Партията на зелената маса. 7.08.1989 г., ролка № 231)

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите