Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

Следствено дело № 66 от 1989 г.

 

 

Декларация на „Подкрепа” (чете и превежда от френски език Пламен Даракчиев)

Румяна Узунова: Включих.

Пламен Даракчиев: На 26 май тази година членове на Държавна сигурност предприеха поредица от обиски у активисти на независимите …

Р. Узунова: На независимия профсъюз „Подкрепа”?

Пл. Даракчиев: на независимите сдружения в страната. Да… Така… /Той, Деян (Кюранов) така го е написал!/ … Трима от тях бяха задържани: д-р К Тренчев, председател на Независимия синдикат на интелектуалците, Николай Колев, член на Синдиката и Антон Запрянов, член на НДЗПЧ в България. Няколко дни след арестите властите организираха т. нар. „спонтанни” митинги...

Р. Узунова: Не те чувам…

Пл. Даракчиев: Момент само, нали правя превод…

Р. Узунова: Ето, включих.

Пл. Даракчиев: (чете текста на френски език, повтарящ вече прочетения на български текст) … на които акциите на независимите сдружения бяха наречени вражески акции /или действията всъщност, защото action нали е действие…/ или определени като антибългарски и демагогски. В средата на юни бяха задържани също така Тодор Гагалов, заместник-председател на същия синдикат, о. Христофор Събев, председател на Независимия комитет за защита на религиозните права… Други репресии бяха предприети срещу около 20тина активисти на независими сдружения, независими активисти, включително арести, обиски … /тука има една дума, би ли ми казала…/ уволнения, както и опити, натиск върху някои лица да напуснат страната уж по тяхно съгласие, … така се превежда?!... Независимите сдружения протестираха много пъти, използвайки много форми за протест пред властите. Независими групи на интелектуалци отправиха два Апела, на два пъти Апели в защита на задържаните. Въпреки това обаче и до сега властите все още не са предявили, не са обявили обвинения срещу задържаните, не са дали адекватна информация за тяхното здравословно състояние, но… все още не са обявили арестите публично. Отчитайки всички тези факти, Независимият синдикат на интелектуалците обявява, че е готов, всъщност „нашата готовност” трябва да преведем, че обявява стачна готовност за гладна стачка през идните десет дни, считано от 15 юли. Само че това е работен ден и ще бъде…10 дни… Ако през тези 10 дни петимата задържани не бъдат освободени, гладната стачка ще започне, считано от 26 юли. Това е първия ден след /момент, една дума тука…/ изтичането на мандата за ареста или разрешението за арест, подписано от прокурора, което трае два месеца…/тука е много неподредено!…/

Р. Узунова: Аз ще го оправя…

Пл. Даракчиев: …Стачката ще бъде по щафетния способ: от групи по пет човека и всяка група ще стачкува в продължение на една седмица. Синдикатът има едно единствено искане: освобождаването на петимата задържани. Синдикатът счита, че не съществуват … законни основания и каквито и да е други за това към петимата да бъде приложена мярката „задържане под арест”. Още повече, че преди тяхното арестуване те не са извършвали никакви нелегални, незаконни действия. Напротив, те със своята борба за защита на правата на човека, /има тук една дума…/, напротив, това са борци за правата на човека, които отхвърлят абсолютно всякакви насилнически и други противозаконни действия. Със своята гладна стачка Синдикатът протестира срещу репресиите, които продължават срещу членовете на независимите сдружения в България и също така против репресиите, насочени срещу неорганизирани граждани, борещи се за своите човешки права. Синдикатът протестира също така срещу отказа на властите да признаят юридически официално Синдиката, както и другите независими сдружения, които са предявили такова искане. Този отказ на властите е юридически необоснован и ... Синдикатът протестира също така против властите, които пречат…

Р. Узунова: … действията на властите?

Пл. Даракчиев: …Деян така го е написал… срещу пречките, които властите създават на Клуба /на дискусионния Клуб/, фактически да дискутират свободно и публично. Синдикатът отправя Апел към независимите синдикати по света за солидарност, за нашите задържани … тука пише camarades…

Р. Узунова: …другари, другари!…

Пл. Даракчиев: …бе аз знам какво е, ама не знам дали е удобно…

Р. Узунова: …Удобно е, удобно е, разбира се, то си е нормална дума.

Пл. Даракчиев: … и солидарност с нашите членове и с нашата борба за синдикални и човешки права. За контакти със стачния … /Деян го е превел комитет/…съвет и със Синдиката: Ирена Зафирова, София, (адрес), тел. (…), Николай Маджев, (адрес). /После говорещият „чете” на английски език същия текст и двамата заедно успяват да го скалъпят/ Синдикат на българските интелектуалци…, свобода…

Р. Узунова: …това го знам, нататък…, контакт…, еди какво си…

(Пл. Даракчиев, по това време временен председател на „Подкрепа”. В Декларациите и на НДЗПЧ, и на „Подкрепа” се говори постоянно за 5-ма задържани и не се споменава името на Хасан Бялков. 16.07.1989 г., ролка № 69)

 

Декларация на НДЗПЧ

Р. Узунова: Ето, включих… Прочетете едно изречение от преди това…

О. Д. Амбарев:

„Декларация на Независимото дружество за защита правата на човека в България.

На основание Протокол №1 от 14 юли т.г., т. 1, и въз основа на възложените ни пълномощия, от името на Централното ръководство на същото и неговите областни пълномощници, декларирам следното: /Добре ли е дотука?/

Г-н Главен прокурор, предвид това, че преди 2 месеца съвсем неоснователно бяха задържани в ареста на ГСУ в гр. София, ул. „Развигор” 1 наши активисти и членове, а именно:

1. Д-р Константин Тренчев, председател на независимия профсъюз „Подкрепа” и активист на НДЗПЧ,

2. Антон Запрянов, член на независимия профсъюз „Подкрепа”,

3. Поета Николай Колев – Босия, член на профсъюз „Подкрепа” и областен пълномощник на НДЗПЧ, а по-късно и други членове и наши братя:

4. Тодор Гагалов, подпредседател на Независимия синдикат и наш функционер,

5. йеромонах Хр. Събев – председател на НКЗРП и наш член и активист.

Поради това, че до този момент не е известно на обществеността в страната, както и на близките им, и на Дружеството, за обвиненията, които им се отправят, както и поради факта, че се навършват на 26 т.м. кръгли 2 месеца от задържането им, имаме законното основание да изискаме от вас прилагането и изпълнението на чл. 222 ал. 1 от НПК, т.е. освобождаване на задържаните.

Ако все пак Главна прокуратура на НРБ сметне, че не са налице условията за прилагане на този член и сметне за необходимо да продължи следствието в предвидените от Закона допълнителни срокове, то ние настояваме Главна прокуратура да измени мярката за неотклонение „задържане под стража” с друга, за което намираме опора пак в чл. 222 ал.1 от НПК, допълнена в „Държавен вестник”, бр. 82 от 1981 г. и поправката в бр. 38 на „Държавен вестник” от 1982 г.

В случай, че посочените по-горе наши искания не бъдат изпълнени, то ние настояваме и изискваме да се даде публична гласност за задържането им и обвиненията, които им се отправят, както и за естеството на доказателствения материал, върху който се изгражда обвинението. В противен случай ще сме изправени пред алтернативата да мислиме, че отново се връщаме към тъмните времена на сталинската епоха, когато невинните жертви на КГБ  поемаха към бездънните друмища на мъченичеството по предварителните сценарии на инсценираните процеси - маниер за разправа с идейни противници, тъй характерен за държави с тоталитарен режим на управление. Опора в тези наши виждания ние намираме в организираните протестни акции от казионни организации срещу наши дейци - на независимите правозащитни дружества - през месеците май и юни т.г.

Манипулираното множество от безидейната дезинформирана маса, понесла плакати с предварително написана присъда за задържаните демонстрираше не „патриотичен” народен порив, не народен гняв или порицание за нещо, а изкуствено раздухвана омраза, първичен животински инстинкт, характерен за всяка тълпа - похват, известен на света от Сътворението му до наши дни.

Този древен похват минава като мрачна сянка в жизнения път на човечеството през нечистите заговори на Каяфа, през чертозите на Пилат и римските Колизеи, през тъмните и мрачни „кристални нощи” на Берлин, Мюнхен и Хамбург, за да достигне в навечерието на третото хилядолетие в нашето отечество, в София, Пловдив и Ст.Загора. Обезпокоени от всичко това, ние не можем да бъдем спокойни за съдбата и участта, на която са подложени задържаните наши братя.

По тази причина настояваме да се съобразите с исканията ни в настоящата наша Декларация и предвидени в текста по-горе. Освен това молим, настояваме и изискваме да се прекратят гоненията и репресиите срещу дейци на Дружеството ни, които репресии не само не са преустановени, но по места и при известни лица те са засилени. И маркирам само четири случая на направени неправомерни действия на държавни органи срещу наши дейци:

1. Илия Минев, председател на НДЗПЧ, незаконно възпрепятстван да пътува свободно из страната; свалян принудително от транспортните средства от органи на МВР и от 7 май т.г. незаконно му е отнет документа за самоличност - паспорта, с което се цели да бъде уличен в нарушение на паспортния режим, ако отиде в друго селище без такъв; забрана да бъде посещаван от негови почитатели в дома му; постоянно психически угнетяван и тормозен чрез многобройни визити от страна на органите на Държавна сигурност в дома му и принуждаван да води неприятни диалози или да слуша нагли монолози от неканени гости;

2. Стефан Вълков, подпредседател на Дружеството, интерниран и заплашван от органите на МВР и Държавна сигурност да бъде екстрадиран от страната с цел да се откаже от дейността си в Дружеството; през м. юни жестоко бит в управлението на МВР в гр. Асеновград и заплашван с убийство;

3. Иван Петров, бивш служител на МВР, областен пълномощник от гр. Плевен, заплашван по телефона, а в районното управление на МВР в родния си гр. Плевен е многократно викан от органите на сигурността, многократно е арестуван; през м. юни, принуден чрез натиск и заплахи, подписва протокол на основание чл. 39 от Указа за Народната милиция, който член в състава си съдържа мярка, отнасяща се до многократно осъждани углавни престъпници и рецидивисти, какъвто нашият функционер не е и никога не е бил съден.

4. Иван Луков Струнжев от гр. Панагюрище, обявил безсрочна гладна стачка до смърт, е изпратен на принудително лечение на 7 юли т.г. от районния прокурор Снежана Маринова в психиатричната болница на с. Баткун. Това е направено с цел. Разполагаме и с много подобни случаи.

По този повод чакаме Вашият отговор и компетентно решение в областта на Вашите прерогативи и възможности.

Нашите усилия да бъде регистрирано Дружеството не дават резултат. Отказът за това е грубо нарушение на Конституцията, Хелзинкските споразумения и Виенските договорености. Нерегистрацията третира Дружеството ни като банда заговорници, на което дават израз гореизложените и други случаи.

Нерегистрацията съвсем не означава невалидност на Дружеството, а просто го лишава само от правото на репрезентативност и от правото му на юридическо лице, невъзможно да оперира със своя банкова сметка.

От този пункт на нашата Декларация, ще отбележим само два факта, върху които би трябвало трезво, с държавническа мъдрост да се погледне и отреагира изключително само в положителен смисъл:

Първо. Дружеството е реален факт, а не фикция. Неговата членска маса от ден на ден расте и се умножава и заедно с това то се интелектуализира и ще продължава с вяра за своя свободен порив да привлича умовете от най-различни области на културния, обществения и научен живот в отечеството ни.

Второ, НДЗПЧ от м. юни т.г. стана член-кореспондент на Международната федерация за защита на човешките права. По този начин то получи не само признаване за своето съществуване - реален факт, но и признаването му е следствие от признанието, оказано му от този най-висок и авторитетен форум на свободата като Международната федерация за защита на човешките права.

Това признание идва от неговите танталови мъки в борбата му за осъществяване и от усилията му - при екстремните местни условия - да отстоява позицията си за един свят на хармония и любов към хората, без разлика в политическите и идеологически възгледи, без разлика на религиозните изповедания, без разлика на расова или класова принадлежност.

Ето, върху това трябва да се помисли преди да отговорите на всички наши изисквания дотук, а ние ще очакваме отговор.

В очакване на отговора ви за удовлетворяване на исканията и претенциите, с настоящата Декларация ви поднасяме решението си за обявяване, начиная от 15 юли, 00 часа, до 26 юли, 00 часа стачна готовност за всички секции и областни ръководства в страната. При мълчание от ваша страна или при негативен отговор по основните въпроси, засягащи задържаните наши братя, започваме от 26-и, 00 часа гладна щафетна стачка от по 7 дни, при преповтаряне на стачкуването чрез въртящ се график до пълна победа.

1700 организирани правозащитници от градове и села, от всички краища на изтерзаното ни отечество ще слеят усилията си за постигане на поставените от нас искания.

Едновременно с това, ние апелираме към съвестта на всеки честен българин да приобщи усилията си към нашите за постигане целите на настоящата Декларация.

Чрез разпространяване на същата по средствата за информация на Западна Европа се обръщаме за помощ: към братята ни в изгнание, към Международната федерация за защита на човешките права в Страсбург, Лигата за човешките права в Рим, Международната организация на юристите, Международната организация на медиците, Свободните профсъюзи и синдикални движения в цял свят, към Амнести Интернешънъл за свобода, гласност за арестуваните, за защита на репресираните членове на преследваното наше Дружество.

Подпис: Генерален пълномощник на НДЗПЧ в България и официален говорител о. Димитър Амбарев; 15 юли 1989 г.; гр. Пловдив.”

(А. Запрянов членува в НДЗПЧ, а не в „Подкрепа”. Х. Бялков също е членувал и в НДЗПЧ. 18.07.1989 г., ролка № 147)

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите