Бюлетини на Оперативното бюро

на Федерацията

 

28.01.91
04.02.91
06.02.91

13.02.91

27.03.91

01.04.91

23.05.91

29.05.91

10.06.91

30.06.91

30.06.91

19.07.91

22.07.91

29.07.91

 

 

Бюлетини за заседанията на Националния координационен съвет на СДС


28.01.91

18.01.91

28.02.91

15.04.91

01.07.91

14.07.91
22.07.91

 

„До Председателя на Държавния съвет,

София,

Копия: министъра на вътрешните работи - София,

главна прокуратура на НРБ,

международния ПЕН клуб - Лондон,

българската Лига за защита на правата на човека - Рим,

в. "Работническо дело" -София.

Заявление

от Петър Манолов Георгиев, поет, живущ (адрес) Пловдив, България.

 

Господин председателю, заявявам, че продължавам гладната стачка, обявена на 11 януари `89а година в Следственото управление към МВР Пловдив, в протест на това, че на горната дата след задържането ми и извеждането ми от вкъщи е продължен обиска и в работната ми стая.

Иззети са словосъчетания, словесни конструкции, литературни откъси, незавършени и завършени стихотворения, поетични цикли, цели ръкописни и машинописни стихосбирки, новели, разкази, повести, есета, драматургични свитъци и цели драматични пиеси, части от киносценарии, завършени киносценарии за анимационни, документални и игрални филми, идеи за литературни произведения, статии, философски размишления, дневници, записни бележки, записки на сънища, разработки на разкази, религиозни, национални и етнически проблеми, получени и не изпратени писма, адреси, телефони - изобщо 30 годишен почти нереализиран литературен труд, като в копието от протокола всичко това е посочено за папки и определен брой листа.

Присъствувалата на обиска Вера Бондова(?) Манолова, съпругата ми, е подписала без да има възможност да види съдържанието на изтръгнатите листа и листчета, тъй като шест лица, т.е. дванадесет ръце са разбърквали, ровили и конфискували следите от един съзидателен човешки труд.

В мое присъствие описаха и изнесоха от дома ми цялата работна документация на НДЗПЧ в България, чийто секретар съм.

Заявявам, че ще продължа гладната стачка докато ми бъдат върнати пълната работна документация на Независимото дружество, бъде върнато всичко, конфискувано от органите на Държавна сигурност, вкл. и пишещата ми машина; не ми бъде разрешено да се движа из страната свободно по подписаната от мен декларация на 14 януари 1989 година в Главно следствено управление, София; бъде възстановена телефонната ми връзка в страната и света, нарушена периодично по нареждане на неведоми и нецивилизовани сили.

 

15 януари `89а година, 

град Пловдив.                                                      Гладуващ:

 

подпис.”

 

(около 20.01.1989 г.; ролка № 92)

 

 

 

Съдържание


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

 

 

Обратно към електронните книги