Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

МИТИНГИТЕ

 

 

Васил Станилов представя „Декларация за необходимите промени” на новоучреденото Дружество на сатириците в България

В. Станилов: Дружеството на сатириците в България, учредено на 30 ноември 1989 г. при очерталото се разведряване на политическата обстановка, схваща започналите на 10и ноември промени само като предварителна, макар и сериозна заявка за създаване на свободна и демократична България. Дружеството издига следните искания: Отстраняване на компрометирани личности от Политбюро до най-малката партийна група, от Министерския съвет до последното кметство; Ново народно събрание, съставено от нови народни представители да изготви и гласува нова Конституция, която няма да осигурява ръководна роля на никоя партия; Незабавна замяна на опетнените ръководители на средствата за масова информация, списанията, издателствата и т.н.; Без отлагане да бъде приет демократичен закон за печата; Да се извършат действителни промени в органите на МВР; Да бъдат наказани участниците в репресии и разформировани въоръжените цивилни отряди и да се вземе бойното оръжие, раздадено на отделни лица и групи; Да се търси отговорност на всички, които раздухват враждебност между различните слоеве на населението; Да бъдат напълно реабилитирани правно и граждански всички репресирани. Тези искания трябва да бъдат изпълнени, защото нашият народ вече доказва, че не е население, което търпеливо чака да му бъдат отпуснати полагащите му се права и свободи. 13 часа на 8 декември 1989 г., София.”

(8.12.1989 г., ролка № 202)

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите