Биографична справка за Румяна

Интервюирани лица

Щафетните гладни стачки

Демонстрации и жертви

Горещото лято на 1989 година

Конференцията в Париж

Голямата екскурзия

Следствено дело № 66 от 1989 г.

Екофорумът

Събранията в кино "Петър Берон"

Първите митинги

Независимите  сдружения след падането на Живков

"Демократично всекидневие"

Марлена Ливиу

Коментарът на Л. Александриева

 

 

Екофорумът

 

 

 

Първо разрешено и юбилейно събрание на

Клуба за подкрепа на гласността и преустройството,

2.11.1989 г.

 

Стефан Продев: Другари, има още към 7 - 8 души, които са записани за изказване, но времето ни свършва. Много съжалявам, че нямам възможност да им дам думата и да чуем и техните гласове... Моля?... Какво?... Още едно събрание?... В осем салонът трябва да бъде освободен. Не, не, вижте какво, има решение, има разрешение и т.н. Моля ви се...  Предполагам, че това няма да е последното ни събиране, нали? (Смях) Чакайте, чакайте. Не бързайте да ставате. Ето, виждаш ли, стават? Сега искам да дам думата на другарката Копринка Червенкова, - после ще ръкоплескате! - която ще прочете предложения за искания на Клуба към официалните инстанции.

Копринка Червенкова: Сега, няма нужда от светлина. Знаете, че моят жанр са декларациите. Сега, тоя път ще го сменя. Ще прочета едно искане, което трябва да отправим като група хора, събрали се за първи път откакто сме учредени - надявам се, не и за последен път! Ние сме го отправили до Народното събрание и до Министерския съвет на НРБ: Днес, 2и ноември `89а година, на своето първо официално разрешено събрание, Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България реши да отправи следните искания към съответните инстанции: 1. Да се предостави постоянно помещение на Клуба за провеждане на редовни събрания и дискусии по предварително оповестени теми. 2. Да се определи територията на Южния парк като постоянно действаща трибуна на открито за паралелни мероприятия на Клуба. 3. Да се разреши придобиването и ползването на размножителна техника за разпространяване на материали от дискусиите и други документи на Клуба. 4. Да не се осуетяват акции на Клуба за събирането на подписки от обществеността по проблеми, жизнено важни за населението. 5. Да се предостави възможност Клубът да издава редовен ежемесечен бюлетин. 6. Клубът да получи редовен ежеседмичен достъп до ефира на Българско радио и Българска телевизия. (Ръкопляскания) 7. При необходимост, на Клуба да бъдат предоставени големи помещения за провеждане на общи събрания и митинги. 8. Да се спре дирижираната масова пропагандна кампания в средствата за масова информация срещу членове на Клуба и да им се предостави трибуна за отговор. Клубът се надява, че исканията му ще бъдат удовлетворени, тъй като те съответстват на българските закони и на всички международни споразумения, подписани от България, и ще допринесат за реалната демократизация на обществото. От Събранието. (Ръкопляскания)

Стефан Продев: (Шум в залата) А сега, вдигайте ръцете! Който е съгласен – стана ясно за какво. Против? (вика) Против?

Румяна Узунова: Чухте, драги слушатели, магнетофонен запис от събранието, което проведе на 2и ноември тази година в кино „Петър Берон” Независимият клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България. В студиото на радио “Свободна Европа” беше Румяна Узунова. 

(ролка № 232. От говорилите на събранието членове на ръководството на Клуба са проф. Ив. Джаджев, д-р Желю Желев, доц. Николай Василев. Христо Радевски е един от шестимата АБПФК, съ-учредители на Клуба. Ст. Продев не е член на Клуба.)

 

 

 

Назад


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  All rights reserved.

Обратно към електронните книги

 

към авторите