СТЕНОГРАМА

от проведена оперативка в Заседателната

зала на Министерството на 6.II.1989 г.

от 9.30 ч.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Това е добре, но по наша линия какви други предложения имате?

 

ДР. САВОВ:

По линия на ПГУ, още преди 10-15 дена, когато излезе въпроса за активността на този изменик на родината Петър Бояджиев сме дали указание за компрометиране и заплахи, защото във Франция са ограничени възможностите, но в другите страни като в ГФР има по-големи възможности. Резултати още нямаме. По линия на емиграцията и на "Свободна Европа", но възможностите са по ограничени зад граница и мероприятията, които провеждаме там не са пълни.

За случая с Ганчовска - ме наведе на мисълта. Преди повече от година, тази жена искаше прием при др. министър. При произшествието със съпруга й той оставил писма, адресирани до нея, които били иззети. Имало разследване на случая и писмата били иззети от нашите органи. Все още не са и предадени тези писма. Ако това е действително, предлагам да се извърши проверка, и ако се намерят тези писма, и ако са подходящи за връщане, по такъв начин ако й се върнат ще бъде неутрализирана. Тя е обидена на тази основа. И на тази основа те играят и са намерили подслон в петък вечерта, както се каза. Дори е възможно да не са й обяснявали за какво се събират подробно.

 

ДР. МИНКОВ:

Аз мисля, че този комитет, няма да преустанови своята дейност, ако няма твърда намеса. Запада активно ги поддържа. Радио "Дойче веле", Митеран ги поддържат. Те не могат да се примирят, че в България не е както на други места. Очевидно само с тези мерки, които ги предлагаме, смятам, че трябва да търсим и законни форми и по "твърдо да тропнем на масата". Ако трябва и ЦК да вземе отношение. Сега по време на отпуската си чета на Марко Ганчев "Неканени мисли" - под формата на защита на преустройството чиста контрареволюция. Настройване и удряне върху основите на социализма. Как ще ги държим ние тези хора? Трябва да се намерят законни форми, да се съгласуват в ЦК , защото в противен случай ще трябва да гасим пожари.

Завърших!

 

ДР. АНАЧКОВ:

Според мен, ние трябва да ускорим тази линия, която сме възприели - с този клуб да се ликвидира. Какво имам предвид? Данните, с които разполагаме, главно по дипломатическия канал и зад граница, противника много разчита на този клуб, да активизира дисиденството и недоволството в нашата страна. Това ние в никакъв случай не трябва да го допуснем. Споделям това, което предлага др. Мусаков, но съм съгласен и с др. Минков, че то няма да бъде достатъчно.

В тази връзка, аз искам да направя едно предложение. Той да се ангажира още в политическото разобличаване на тези участници в комитета. Без едно такова разобличаване, както сме почнали, но от много авторитетни наши интелектуалци. Само нашите мерки - милиционерски и груби още повече ще се използуват от противника, за да раздухва тази подета кампания че у нас няма демокрация, няма грижа за правата на човека и т.н. Без едно такова разобличаване - смятам, че другите мерки за въздействие няма да са достатъчни.

Едновременно с това, което каза др. Мусаков, ние трябва да впрегнем всички наши сили и възможности. Но разобличаването на този комитет трябва да се ръководи извън нашето министерство. Ние да сме помощни, да намираме информация, да провеждаме някои мероприятия, да се крием дълбоко, да не показваме органите, където е нашето слабо място по което противника се възползва и ни бие. Имам предвид тази политика, която напоследък се провежда в Съветския съюз. Тази широка профилактична дейност, но тя не се върши от органите.

Органите дават информацията, а тя се върши от другите институти - партийни и всякакви.

Тези, от които можем да се освободим трябва да ги пращаме зад граница. Те там са по-малко опасни, отколкото при нас.

И тук по предложението на др. Савов за Петър Бояджиев. Ние трябва да поставим задача - да провеждаме активни мероприятия и тук в центъра и зад граница, малко да ги посплашим, да ги респектираме. В дъното на всичко е Румяна Узунова. Тя е опасната, поне аз така чувствам.

Завърших!

 

ДР. КОЛАРОВ:

Съгласен съм с предложението на др. Мусаков. Считам, че мерките трябва да са комплексни. Наред с нашите мерки трябва да се ангажират и много други обществени органи и организации и съответните им местни ръководства и партийни организации. Смятам, че трябва да се наблегне на два момента.

Главно разобличаване. При нас разобличаването е много слабо. Изпитвам чувството, че в България няма вече журналист, който да защитава социализма. Всички чакат само да им се даде свобода да хулят, но да защитят социализма като че ли няма журналисти. Излиза епизодично една статийка или съобщение и след това се мълчи с месеци. Трябва по-активна настъпателна, разобличителна дейност да има от нашата преса, от нашите журналисти, от нашата интелигенция. Смятам, че  това ще съдейства на останалите мерки, ако ние спечелим обществеността.

Другия важен момент е заостряне противоречията между тях и засилване на разложителната дейност вътре. Това също ще бъде много ефектно. Въобще мерките трябва да бъдат всестранни. Да не се ограничаваме само на един вид мерки, защото няма да има резултати. Но разобличителната дейност трябва да се засили много. Като я няма тя създава предпоставки да никнат такива клубове и неориентираните хора да се присъединяват защото онези активно пропагандират и чрез западната преса, и чрез радиостанциите, а и тук те правят срещи, разговарят непрекъснато, събират се и въздействат на много хора.

Това е, друго нямам!

 

ДР. СТОЯНОВ:

За Петър Манолов пропагандираха, разказваха за него, че всички мерки, които сега предприемем ще бъдат с много по-малък ефект. А той нищо не струва, но това трябваше да го направим преди 15-20 дни, ефекта щеше да бъде много по-голям. Може би вината е в нас. Ние събираме и обобщаваме информацията за тези хора и трябва да я предоставяме на тях, да я видят, да се запознаят и аз съм убеден, че тези 27 човека, които са подписали възванието в негова защита, поне 20-те от тях нямаше да сложат подписа си и да се ангажират по този начин, ако имаха по-подробна представа за стойността на тези негови "писания" и за техния характер.

 

КОЛАРОВ:

Няма ли критици у нас, пък да го изтъкнат какъв поет е, какво представлява неговата поезия? Какъв поет е? Нека да излезнат критики от авторитетни литературни критици, от други писатели, пък да кажат какво представлява като поет. Какви му са целите като поет. Авторитетът му да се събори.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Коцалиев, как мина срещата с Манолов?

 

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Това не може да се каже, че е среща. В петък около З ч. и половина вечерта. Коментара, който той направи в къщи в "героична поза" /това личи и от кадрите/ - като разпит той беше разобличен, за това че не е никакво литературно творчество, това което беше иззето от дома му. Беше подписан от него протокол, че няма да ги поставя.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Тези документите /възванието към армията, и за дружеството/ саморъчно от него ли са написани?

 

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Да, саморъчно от него, на ръка са написани. Голямата част от тях се намират в т.нар. сп. "Слухове", а една част все още не сме я иззели, която беше в една от сбирките, която стана онзи ден и тази седмица ще търсим подход за легаризация, за да можем да ги изземем и тях.

Манолов няма да миряса само с този подход, и тъй като има обществената подкрепа има голям морален кураж за едно такова открито, аругантно поведение. Затова, по моему усилията трябва да бъдат насочени в тази насока.- компрометиране, дейност срещу "Свободна Европа", иначе той сега се чувства много окрилен. 27 човека, между които седят имената на хора, които са добре известни на всички присъстващи тук. Аз незнам др. Мусаков какво е доложил като мероприятие, но ние след обяд вървим към това мероприятие, което вие утвърдихте. Изгледите за успех са едно към едно.

Искам да информирам тук другарите, нашата идея е да влезнем като "глупавия Иванчо" вътре, който е дошъл да се изявява - това е външната идея, а скритата идея е - че никой не се занимава с литературни ръкописи, че е пресечена дейността на една враждебна групировка, която отправя призиви за сваляне на конституционния строй. След втората редакция на филма от 3 ч. направихме 10 минутен филм. Оставихме няколко фрагмента, които трябва да ги видят. Първият фрагмент, да го видят господата, които са се затъжили много за Манолов да не умре, че приема кафето, което му се дава да пие; в следващия момент следва един въпрос, който му е отправен "Правите ли разлика между това, което се нарича поетично творчество и другата дейност, в която се организирате"? и следващия фрагмент е за Съюза на българските писатели, че това е една празна организация, в която той не желае да членува.

Днес ще бъде извадено за трети път от тези 10 мин. това. Не съм казвал и на Левчев за тази работа. Идеята е ако успеем да се вклиним , в един момент да им пуснем тези фрагменти от филма. А някои тук вероятно знаят, той си е направил обилна вечеря в Тримонциум по време на гладната стачка.

Аз също споделям тази тревога и считам, че без всеобхватни мерки имаме опасност да компрометираме й органите. Ние много пъти сме се излагали открито и не се страхуваме от това, че може някои да говори срещу нас, въпроса е че резултат може да не се получи.

Дошло е време, ЦК да пресече някои прояви. Като продължение казаното на ген. Минков, аз ще посоча например един такъв факт, който стана на 13 - в петък. По покана на Огнян Панов, който е член на ЦК и изпълнява длъжността директор на института за Социално управление - в 13 зала на НДК имаше публична лекция на съветски професор Бестужев. Общото резюме на дву-часовата му лекция е , че от този социализъм дето сме направили /определен от него като "казармен социализъм"/ нищо няма да излезе. Това, което ни остава да правим е да гледаме какво е направил Запада. Там е присъствувал професор Иван Николов.

Кой ги кани тези?

Лиляна Стефанова миналата вечер дава интервю на Румяна. Борила се е до 30/100. Твърдяла, че никакво писмо не е изпращала до "Литературен фронт", но до тук спира целия й кураж.

Имам една моя частна информация - вече 10 дена се преследват български автори, няма кой да напише една статия за Румяна Узунова. Имаме група за задгранична пропаганда, имаме сектор за пропаганда на идеологическата политика. Вчера излезна едно стихотворение в "Работническо дело" на Орлин Орлинов, където само първите две строфи горе-долу са добри, а по-нататък човек почва да се колебае за какво става дума.

Мойто предложение е успели или не днес, следващите няколко дни да не излиза конкретен материал, а да излезе на стр. на "Работническо дело" един общ документ, в който лайф-мотива да бъде това, че преустройството си има трудности и тежести, но няма в мътна вода да позволим риба да се лови от хора с нечисти намерения, а след това вече в страниците на другите ежедневници да започне конкретно разобличаване. И това да стане през следващите 6-7 дена и да престанем да се крием , като че ли няма нищо. "Дойче веле" бълва, "Би Би Си" бълва, "Свободна Европа" бълва ден и нощ, а "Работническо дело" се занимава с внедряване на бригадната организация.

Аз завърших!

Много моля др. Мусаков, ако може до след обяд до 3.00 ч. ако има някакви коментарии, които са от значение, да ги имам предвид.

 

Др. МИНИСТЪР:

Предложените мерки за целесъобразни, но ние не сме ръководен център в тази работа. Знае е се кой е. Тази тревога за една такава организирана и настъпателна кампания е основателна и аз я споделям.

Предложението и другите поделения да се заемат е правилно. Др. Аначков, всичко което имате, включително и старите архиви за тези лица ни трябват. По линия на ПГУ се уточнихме. По линия на следствието, които имат стопански и други престъпления да се приведат в известност. Всички тези лица. По линия на VI-то управление - много бавно действаме. Няма какво да ги чакате, бързо, всички определени да заминават зад граница[1].

Др. Мусаков, колко души сте извели досега?

- 9.

- Има ли още?

- Има.

 

ДР. МУСАКОВ:

Някой от тях, основната част, не искат да излизат. Категорично не искат. Ж. Желев и другите също говорят, че те няма да напуснат страната. Дори Невена Стефанова  каза "Пускат ме да замина за Франция, но аз се колебая дали да замина, защото ако отида в Париж, може да не ме пуснат да се върна в България".  Не само хората от дружеството, но и от клуба не искат да излязат зад граница. Тази известната Екатерина Маркова много искаше да замине, сега не иска.

А ако ги изпратим на сила, започват от там да действат. Така, че ние никак не ги задържаме, ние искаме час по-скоро да ги изчистим, но те не искат сега. Румяна Стефанова искаше да замине с мъжа си за Париж, но сега се отказа. Поне него да оставя тук за заложник. Хайде аз ще замина, няма как, но поне него ще оставя тук. Включително и на симпозиуми и други мероприятия не искат. Тук им било мястото, тук трябвало да водят битките.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Става въпрос за нашите поделения и маркирана ли е тяхната работа?

 

КОЦАЛИЕВ:

Искам да кажа само едно изречение.Много хубаво ще бъде, ако на тази среща поне 1 да накараме да стане в залата и да каже, че се срамува, защото са го излъгали и да вземе да напусне, а това утре пресата вече може да го раздува от всякаква гледна точка. Трябва да ги убедим, че не са иззети литературни архиви, а са иззети враждебните прокламации на една антидържава, на една антипровокационна група.

 

Др. МИНИСТЪР:

Замисълът е такъв, ръководството на Съюза на българските писатели кани тези 27 човека на среща, на която излиза началника на ГСУ и казва това е иззето, това е задържано. Искаме да Ви запознаем със съдържанието на това. Вие сте излезли в покрепа. Ако вие подкрепяте това, то е един въпрос и един е разговора, но ние приемаме че по принцип подкрепяте и се борите срещу намесата да не би да се посегне на правата на поетите и писателите, но не сте запознати със съдържанието, ето го съдържанието[2]. Това се прави нарочно, тъй като 1 или 2 дни след това ще излезе подробна информация във в. "Работническо дело" за Петър Манолов и това е необходима стъпка.

Това което се поставя е правилно, още повече че там ще присъствува и партийното бюро, ръководството.

 

КОЛАРОВ:

Смятам, че ние не трябва да присъствуваме там, имам предвид оперативните работници.

 

Др. МИНИСТЪР:

Не съм казвал такова нещо. Ние няма да присъствуваме.

 

Др. МУСАКОВ:

Последната фраза, която по-дочух беше :Ние отричаме това правителство. Трябва да успеем поне 1 да накараме да стане и да каже: Аз се подписах, но не знаех за какво точно и който е тръгнал срещу този строй да върви, но аз нямам нищо общо.
Ние говорихме с председателя на Съюза синът му да излезе с това. Не може ли един
Иван Радоев да го сложим до стената?[3]

 

Др. МИНИСТЪР:

Друго засега няма. Смятам да приключим заседанието.

 

 

 

Отп. в 1 екз.
Изп.: Ганчовска
Нап.: Ганчовска-193
7.II.1989 г.

 

ИЗГОТВИЛ СТЕНОГРАМАТА:

/Ганчовска/


 

[1] Истина е, че част от неформалите желаеха да бъдат екстрадирани от страната. Активността им беше мотивирана от това желание. Те така и не се завърнаха след 10 ноември. Намирам повод да го отбележа като факт, без да смятам, че това би могло да бъде оправдание за екстрадицията. 

[2] Те до края не разбират, че не е редно властта да влиза в дома на човек и да бърника и изземва личните му вещи, при положение че няма данни той да планира каквото и да е насилно действие.

[3] Не успяха в това си намерение. Не намериха и един за такава цел.

 

 

 

 

 

    С коня ход напред

 

Copyright 1998-2009  OMDA Ltd. Всички права запазени