ИЗПРАЩАЧИ НА ПОМОЩИ

(ПО СТРАНИ)

На всеки две седмици в Държавен вестник е публикувана информация за това, какво е пристигнало в АЧП и къде е дадено или на кого е предоставено за продажба, ако помощта е за търговска реализация. 

Получени помощи в Агенцията за чуждестранна помощ през 1991 година от:

Австрия

Белгия

България

Великобритания

Германия

Гърция

Дания

Европейската общност

Египет

Индия

Испания

Италия

Израел

Канада

Кипър

Корея

Люксембург

Норвегия

Португалия

САЩ

Тунис

Финландия

Франция

Холандия

Чехословакия

Швейцария

Швеция

ЮАР

Япония