Назад

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България

Клуб за гласност и демокрация

Федерация на клубовете за гласност и демокрация

Федерация на клубовете за демокрация

Напред

 

 

 

 

Обяснителна  бележка

 

Печатният вариант на сборника беше издаден в известната "Президентска библиотека" от фондацията на д-р Желю Желев през 2009 г. По разбираеми причини там не бяха включени всички известни документи, а някои от представените са предадени в съкратен вид. 

В интернет-варианта документите са представени цялостно, като са прибавени отпадналите от печатното издание, както и новооткритите.

Сборникът съдържа документи, свързани със създаването и развитието на  Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - от неговото учредяване и прерастването му във Федерация на клубовете за демокрация до момента, когато Федерацията се обявява за Партия Либерали.

Включени са още лични документи с политическо съдържание на учредители на Клуба и на негови симпатизанти.

Припомням на читателя, че след своето създаване на 3 ноември 1988 година Клубът е сред приоритетните проблеми на централната власт. С него се занимава Политбюро, различни отдели на ЦК на БКП, градски и районни комитети на БКП, първични партийни организации, Държавна сигурност, министерства, различни административни служби...

Клубът е широко представен в чуждите медии, както в предаващите на български език радиостанции - Свободна Европа, Дойче Веле, БиБиСи, Гласа на Америка, така и в западния печат. Част от тези документи се намират в електронния вариант на сборника с интервюта на Румяна Узунова.

Масивът от документи, свързани с Клуба и Федерацията, надхвърля моите възможности да ги събера, проуча и цялостно представя. Но като използвам възможностите на интернет, сбирката ще бъде постоянно допълвана.

Документите са подредени хронологично в два варианта - в списък и по дати. Не всички документи могат да бъдат точно датирани, така че списъкът е по-пълен.

При съставянето на сборника са ползвани публично недостъпните архиви: на Федерацията на клубовете за демокрация и личните архиви на Антонина Желязкова, Борис Спасов, Веселин Панайотов, Деян Кюранов, Евгения Иванова, Желю Желев, Ивайло Трифонов, Иван Джаджев, Иван С. Петков, Латин Петков, Николай Василев, Петко Симеонов...

Разбира се, редица документи са преснимани от Държавния архив и Архива на МВР.

Подготовката на документите във файл-формат извършиха Илияна Ракиловска, Ива Асьова, Кузман Цеков, Георги Георгиев, Герасим Трифонов, Майя Димитрова, Петко Симеонов.

Тук документите са огласени по техния оригинал, а не по публикувани или излъчени по радиото варианти. Бележките под линия навсякъде са мои - Петко Симеонов. Ясно е, че въпреки старанието да бъда обективен, някъде сигурно личи, че съм аз.

В сборника са коригирани правописните грешки, като вероятно са допуснати нови, и са центрирани заглавията. Някои  заглавия са повдигнати. Там, където не е посочено друго, документите са на пишеща машина...

А защо в началото съм поставил автопортрета на поп Пунчо?

Защото дядо поп е съставял богоугодни сборници.

 

От съставителя

 

 

 

 

омда

Назад

Напред