Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България; Клуб за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за гласност и демокрация; Федерация на клубовете за демокрация

 

СПИСЪК НА НЯКОИ ДОКУМЕНТИ НА КЛУБА

/по дати/

 

 

3 ноември 1988

Програмна декларация на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България 

 

8 ноември 1988

Поздравителна телеграма до Горбачов от членове на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

 

15 ноември 1988

До Главния прокурор на НРБ - от Желю Желев, 15 ноември 1988

 

16 ноември 1988

Писмо до главния прокурор на НРБ от Ръководството на Клуба

До Главния прокурор на НРБ - от Евгения Иванова, 16.11.1988

 

средата на ноември 1988

До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите при Народното събрание от Ръководството на Клуба

ПРОТОКОЛ "А" № 180 от заседанието на ПОЛИТБЮРО на ЦК на БКП НА 11, 15 и 16 ноември 1988 г.

 

До отдел “Идеологическа политика”, ЦК на БКП, копие: Председателя на Комитет за култура, Председателя на СБЖ - от граждани в защита на Стефан Продев

 

декември 1988

До Централния комитет на Българската комунистическа партия, отдел “Идеологическа политика” - от Иван Марев

ТВОИТЕ ПРАВА, ГРАЖДАНИНО (документ, създаден от Деян Кюранов в консултация с Цветан Пенчев след първите арести на членове на Клуба - 16 декември 1988 година)

Над 90 екземпляра от Бюлетин №1 на Клуба бяха иззети при обиск в дома на Евгения Иванова и Георги Величков на 16.12.1988 г. Поради това Бюлетин №2 ще трябва да даде, макар и сбито, представа за събитията и състоянието на Клуба от учредяването му на 3.11.88 г. досега.

До председателя на Съюза на българските писатели Любомир Левчев от Иван Радоев, декември 1988 г.

 

10 декември 1988

До членовете на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - първа информация от ръководството (10.12.1988)

 

20 декември 1988

До Централния комитет на БКП от Христо Ганев, 20.12.1988

До Председателя на СБП Любомир Левчев - от група писатели, 20.12.1988

До началника на Главно следствено управление - от Евгения Иванова, 21.12.1988

 

21 декември 1988

Жалба до Станко Тодоров, Председател на Народното събрание, 21.11.1988

До началника на Главно следствено управление - от Евгения Иванова, 21.12.1988

 

22 декември 1988

До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите към Народното събрание - от Евгения Иванова, 22.12.1988

 

23 декември 1988

До Председателя на Комисията за защита на обществените интереси и правата на гражданите при Народното събрание - жалба от Деян Кюранов, 23.12.1988

 

25-28 декември 1988

ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА - в. “Монд”, 25-28.12.1988 г.

 

* * *

 

началото на 1989

Изказване на партийно събрание, Петко Симеонов (края на декември 1988 или началото на януари 1989 г.

До Председателя на Държавния съвет и генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков... - подписка в защита на Петър Манолов (25 януари - 3 февруари 1989)

ВЪПРОСНИК за члена на Дискусионния клуб (началото на 1989 г., непроведена анкета)

ИЗЯВЛЕНИЕ на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България във връзка с предстоящото посещение на президента на Република Франция – господин Франсоа Митеран (началото на януари 1989).

 

3 януари 1989

До Главния прокурор на НРБ, до Председателя на Асоциация "Съобщения" - от Евгения Иванова

 

5 януари 1989

До Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - писмо на Анри Кулев, 5.01.1989 г. и коментарна бележка към писмото от ръководството на Клуба

 

7 януари 1989

До Контролно-ревизионната комисия на Общински комитет на БКП “Средец” - от Христо Радевски, 7.01.1989

 

24 януари 1989

До професор ЕНЧО ХАЛАЧЕВ – ректор на ВИТИЗ “Кр. Сарафов” - писмо на Иван Джаджев, 24.01.1989 г.

 

25 януари 1989

До Председателя на Държавния съвет и генерален секретар на ЦК на БКП Тодор Живков... - подписка в защита на Петър Манолов (25 януари - 3 февруари 1989)

 

12 февруари 1989

До ПОЛИТБЮРО на ЦК на БКП - от Панайот Панайтов, 12.02.1989 г.

 

20 февруари 1989

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, 20.02.1989 - втора информация на ръководството относно дейността на Клуба

 

2 март 1989

Изказване на Петко Симеонов пред Радио Свободна Европа - 2 март 1989 г., от 13.30 ч.

 

15 март 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България за отношението му към останалите неформални сдружения в страната

 

април 1989

Драги Костадин Кюлюмов - писмо от Блага Димитрова (5-8 април 1989)

 

17 април 1989

ПИСМО до Комитета “Април” Москва - от ръководството на Клуба, 17.04.1989

 

24 април 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България - от 24 април 1989, протест срещу наказателните мерки спрямо членове на Клуба, НДЗПЧ и др., призив за диалог

 

май 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ до Деветата сесия на Народното събрание, свикана на 9 май 1989 г. в София - първи вариант

ДЕКЛАРАЦИЯ до Деветата сесия на Народното събрание, свикана на 9 май 1989 г. в София - втори вариант

 

5 май 1989

ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ и ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА

ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ

ПРОТОКОЛ за претърсване, обиск и изземване - в дома на ДЕЯН КЮРАНОВ

Обяснителна записка - от Борис Спасов

 

8 май 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ от Панайот Христов Панайотов

 

9 май 1989

До Председателя на Народното събрание - писмо по повод арестите на 5 май

 

1-2 юни 1989

ГЛАС ОТ ПЕРИФЕРИЯТА (изказване на Петко Симеонов на конференцията "Свобода на духа" в Париж 1-2 юни 1989 година)

 

3 юни 1989

До генерал-полковник Христо Добрев - писмо от Николай Василев

 

5 юни 1989

До генерал-полковник Христо Добрев - писмо от Борис Спасов

 

22 юни 1989

До КОЛЕГИТЕ ОТ ИНСТИТУТА ПО БАЛКАНИСТИКА - открито писмо от Антонина Желязкова

 

27 юни 1989

До Главния редактор на в. “Работническо дело” - писмо от Невена Стефанова

 

28 юни 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководството на Клуба до Председателя на Народното събрание на НРБ, във връзка с пропагандната кампания срещу Клуба

 

юли 1989

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България - СПИСЪК на членовете /към юли 1989 г./

ИЗЯВЛЕНИЕ от ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до Председателя на Народното събрание

 

10 юли 1989

До Петър Младенов, министър на външните работи - писмо от Петко Симеонов

 

13 юли 1989

До Комитета за правата на човека, Юлий Бахнев - писмо от Петко Симеонов

 

18 юли 1989

До Народното събрание на НРБ, ОБРЪЩЕНИЕ от членове на Клуба, връчено на 18 юли 1989 г.

 

септември 1989

ПОСТРАДАЛИ ПИСАТЕЛИ /списък, обсъждан в УС през септември-октомври 1989 г./

 

30 септември 1989

ПО БЕЛИТЕ ПОЛЕТА НА БЕРЛИНСКАТА СТЕНА - есе от Марко Ганчев, излъчено по РСЕ на 30 септември 1989 г.

 

3 октомври 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до Министерския съвет на НРБ

 

5 октомври 1989

ОТВОРЕНО ПИСМО до всички, които са за истинска гласност, за действително преустройство - писмо от Иван Марев

 

27 октомври 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до Председателя на Народното събрание (протест срещу акцията на МВР пред "Кристал" на 26 октомври 1989 г.)

ЧАСТНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЧЕРНОБИЛ - изказване на Петко Симеонов на събранието на Екогласност в кино "П.Берон"

 

30 октомври 1989

ОБУВКАТА НА СОФИЙСКАТА ПЕПЕЛЯШКА, есе на Марко Ганчев, излъчено по РСЕ на 30.10.1989 г.

До Председателя на Районния съд гр. София - ЖАЛБА от Деян Чавдаров Кюранов, 30.10.1989 Г.

 

2 ноември 1989

ХАРТА’ 89, за опазване на българското природно наследство, приета като програмен документ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от Общото събрание, проведено в кино "П. Берон"

ЕКОЛОГИЯ И ДЕМОКРАЦИЯ - слово на Петко Симеонов на първото публично събрание на Клуба, проведено в кино "П. Берон"

ДОКЛАД на Желю Желев, изнесен на първото публично събрание на Клуба, проведено в кино "П. Берон"

ИЗКАЗВАНЕ на Николай Василев на първото публично събрание на Клуба, проведено в кино "П. Берон"

 

ноември 1989

До Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството - писмо на Петър Илиев

 

11 ноември 1989

ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България във връзка с решението на ЦК на БКП за освобождаване на Тодор Живков от всички постове

ПИСМО от Ръководството на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България до ПЕТЪР МЛАДЕНОВ

 

18 ноември 1989

ПРИЗИВ - за митинга на 18 ноември 1989

ПЪРВАТА РЕЧ НА МИТИНГА на 18.ХI.1989 г. - Петко Симеонов

 

20 ноември 1989

ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ на Движението за законност и демокрация - Варна

УСТАВ на Движението за законност и демокрация - Варна

ПРОТОКОЛ относно учредяване на ямболски Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България

МОЛБА от Гражданския комитет за демокрация - Ямбол, за приемане в Съюза на демократичните сили в България

ЯМБОЛ, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /дата? вж. декември/

 

края на ноември 1989

РЕЧ НА МИТИНГ В ПАЗАРДЖИК - на Мария Бойкикева

 

1-2 декември 1989

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ на Клуба за гласност и демокрация в София, състояло се на 1 и 2 декември 1989 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ от 1 И 2 декември 1989 Г. (първа резолюция)

РЕЗОЛЮЦИЯ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ от 1 И 2 декември 1989 Г. (втора резолюция)

СЛОВО на МИШО ПОЖАРЕВЕЦА, непроизнесено, но депозирано на събранието на Клуба за гласност и демокрация, състояло се на 1 и 2 декември 1989 г.

 

декември 1989

ВРАЦА, РЕЗОЛЮЦИЯ за приемане на документите на Федерацията

ЯМБОЛ, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /декември 1989 г./

ПРОГРАМА на Клуба за гласност и демокрация /Варна/ по защита на основните права и свободи на гражданите, януари 1990 г.

Бургас, писмо от Стефан Личев, края на декември 1989 г.

ВРАТА В СТЕНАТА НА ЗАБРАНАТА - материали за учредяването на Клуб за гласност и демокрация в Станке Димитров /Дупница/, 4 декември 1989 г.

СТАТУТ НА Клуба за гласност и демокрация в гр. Станке Димитров /Дупница/

 

1 декември 1989

СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ на ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪБРАНИЕ на Клуба за гласност и демокрация в София, състояло се на 1 и 2 декември 1989 г.

 

4 декември 1989

ПРОТОКОЛ № 2 от събрание на Независимото дружество за гласност и демокрация - Шумен

ВРАТА В СТЕНАТА НА ЗАБРАНАТА - материали за учредяването на Клуб за гласност и демокрация в Станке Димитров /Дупница/

 

8 декември 1989

ПРОТОКОЛ от заседанието на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, състояло се на 8 декември 1989 г.

ТЕЗИСИ за митинга на 10 декември 1989 г., посветен на годишнина 41-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека

ОБРЪЩЕНИЕ на Варненския клуб за гласност и демокрация

ВРЕМЕНЕН ПРАВИЛНИК за членуване във Варненския клуб за гласност и демокрация

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ-УСТАВ на Клуб за гласност и демокрация - Сливен

 

12 декември 1989

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ на регионален "Клуб за гласност и демокрация" - Михайловград /Монтана/

ПИСМО от Клуба за гласност и демокрация - Михайловград /Монтана/ до Областния комитет на БКП и средства за масова информация

 

17 декември 1989

ЯМБОЛ, УСТАВ НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – ЯМБОЛ

 

18 декември 1989

ПРОТОКОЛ от заседанието на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството /18.12.1989/

 

19 декември 1989

СЛОВО на Димитър Гигов от името на Клуба за гласност и демокрация - Михайловград /Монтана/

 

20 декември 1989

ОТКРИТО ПИСМО до Народното събрание от Варненския клуб за гласност и демокрация

ПИСМО до Общинския комитет на БКП от Клуба за гласност и демокрация - Варна

ПИСМО до кмета на Варна Богдан Караденчев от Клуба за гласност и демокрация - Варна

До посолството на СР Румъния от Софийския клуб, 20.12.1988

 

26 декември 1989

ПРОТОКОЛ № 1 от 26.12.1989 г. за учредяване на Демократичен клуб за гласност и социална справедливост “Алтернатива” – Габрово

 

27 декември/ноември 1989

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Демократичния клуб за гласност и социална справедливост АЛТЕРНАТИВА - Габрово

УСТАВ НА Демократичен клуб за гласност и социална справедливост АЛТЕРНАТИВА - Габрово

 

28 декември 1989

ОБРЪЩЕНИЕ от Клуб "Демокрация" при Университетската библиотека

 

края на декември 1989

УСТАВ на Клуб “ДЕМОКРАТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ” - Силистра

 

 

* * *

СПИСЪЦИ на ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ на Клуба за гласност и демокрация и Федерацията на Клубовете за гласност и демокрация в КС на СДС, декември 1989 - 1990 г.

 

януари 1990

ПРОГРАМА на Клуба за гласност и демокрация /Варна/ по защита на основните права и свободи на гражданите, януари 1990 г.

СЛОВО на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС - Петко Симеонов, януари 1990 г.

За СТАТУТА НА КЛУБА - писмо на Иван Евтимов, януари 1990 г.

До ръководството на Клуба за гласност и демокрация - писмо на Александър Миланов, януари 1990 г.

 

12 януари 1990

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА на Клуба за гласност и демокрация - Варна

УСТАВ и ПРИЛОЖЕНИЕ към УСТАВА на Немско българско сдружение за подкрепа на преустройството в България - Берлин

 

15 януари 1990 г.

ПОПОВО, УСТАВ на Клуба “ГРАЖДАНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ”, 15 януари 1990 г.

 

19 януари 1990

ДОКЛАД пред събранието на Клуба, проведено на 19 януари 1990, написан от П. Симеонов, обсъждан и приет на заседание на УС

 

20 януари 1990

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ на ПРОЕКТА ЗА УСТАВ на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, приет при учредяването на Федерацията на 20 януари 1990 г.

 

22 януари 1990

ПИСМО по повод събранието от 19 януари 1990, от Валентин Димитров, 22.01.1990 г.

 

24 януари 1990

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на Обществено сдружение за защита на гласността и преустройството – гр. Правец

 

25 януари 1990

Протоколни бележки от заседание на УС на първия Клуб за гласност и демокрация от 25 януари 1990 г. - Обсъждане орг[анизационното] съст[ояние] на Клуба

 

февруари 1990

СПИСЪК на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на Клуба за гласност и демокрация, февруари 1990

 

2 февруари 1990 г.

До Координационния съвет на Националната Федерация на клубовете за гласност и демокрация - протокол от Клуба при физическите институти на БАН, 2.02.1990 г.

 

7 февруари 1990

ПЕРНИК, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на “КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ”, община Перник, 7.02.1990 г.

 

9 февруари 1990

ПРОТОКОЛ от общо събрание на Клуба за гласност и демокрация в Толбухин /Добрич/ с решение за присъединяване към ФКГД

БАНСКО, Клуб за гласност и демокрация община Банско - учредителен протокол, 9.02.1990 г.

ШУМЕН, ПРОТОКОЛ № 2 за асоцииране към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, 9.02.1990 г.

 

12 февруари 1990

ТЕТЕВЕН, Препис-извлечение от протокол, 12.02.1990 г.

 

14 февруари 1990

ТРЯВНА, писмо за присъединяване към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, 14.02.1990 г.

 

17 февруари 1990

Протоколни бележки за /последното/ заседание на УС на първия Клуб за гласност и демокрация /въпросът за бъдещето на Клуба/

 

20 февруари 1990

Програмен документ на КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ при Съюза на преводачите в България

 

28 февруари 1990

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ - гр. Панагюрище, 28.02.1990 г.

 

март 1990

КРАТКА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА на СДС, март 1990

 

3 март 1990

УСТАВ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

ПРОГРАМА на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ за възстановяване на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България

СПИСЪК на ОПЕРАТИВНОТО БЮРО при създаването на Федерацията, 3 март 1990 г.

 

12 март 1990

ПРОТОКОЛ № 1 за учредяване на Клуб за гласност и демокрация - Балчик, и присъединяване към Федерацията на клубовете за гласност и демокрация

 

15 март 1990

 

26 март 1990

ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБА ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - Хасково, 26.03.1990

 

19 април 1990

СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ за регистриране на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация по реда на ЗПП

 

3 май 1990

СПИСЪК на КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ от СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ

 

7 май 1990

ЛАГОС (НИГЕРИЯ), уведомителни писма за учредяване на Клуб, май 1990 г.

 

юни 1990

ДЕКЛАРАЦИЯ на АКАДЕМИЧЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ за поведението на Петър Младенов в предизборната борба

СПИСЪК на ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА на ФКГД

 

16 юли 1990

До КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ - за ръководството на вестник "Демократична седмица"

Идеята за създаване на вестник “Демократична СЕДМИЦА”, като печатно издание на Федерацията

 

юли 1990

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА, от Христо АЛЕКСИЕВ, гл. редактор на в. “Демократична СЕДМИЦА"

 

25 юли 1990

ПРЕДИ И СЕГА - слово на Ангел Ахрянов

 

август-септември 1990

ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБРЪЩЕНИЕ на ФКГД към Правителството на НРБ   

 

есен 1990

ПЛАТФОРМА на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ"

 

10 октомври 1990

ПИСМО на Петко Чолаков относно събранието на Софийския клуб за гласност и демокрация, състояло се на 2 октомври 1990 г. в София

 

14 ноември 1990

Политически разсъждения на групата за анализ

 

12 ноември 1990

Протокол от 12.11.1990 г., заседание на Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация - Разгледан бе въпросът за откриване на банкови сметки на Федерацията.

 

19 ноември 1990

Федерацията на клубовете преценява, че БСП носи основна вина за създалото се катастрофално положение в странта и поради това намира... - ПРОТОКОЛ  №... от 19.11.90 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията

 

21 ноември 1990

ЛУКОВИТ, ПРОГРАМА И ПРОЕКТО-УСТАВ на КЛУБА “ДЕМОКРАЦИЯ” – гр. ЛУКОВИТ, 21.11.1990 г.

 

26 ноември 1990

Протокол от 26.11.90 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията, политическия момент

 

3 декември 1990

Запознаване с проекта за политическо споразумение - Протокол от заседание на оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация, проведено на 03.12.90

 

8 декември 1990

ПРОТОКОЛ №... от 08.12.1989 г. на заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството

 

10 декември 1990

Разискване на кандидатурите за председател на Координационния съвет на СДС - ПРОТОКОЛ №... от 10.12.1990 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация

 

17 декември 1990

Разискване на въпроса за правителството - Протокол на заседание на ОБ на ФКГД от 17.12.90

 

18 декември 1990

 

края на 1990

СПИСЪК на ОПЕРАТИВНОТО БЮРО на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, края на 1990 г.

* * *

 

3 януари 1991

ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /ФКД/ по повод Споразумението

 

7 януари 1991

ПРОТОКОЛ № от 07.01.91 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията - решение да има клубове във всички общини; да се свика общо събрание на Федерацията

 

14 януари 1991

ПРОТОКОЛ № от 14.01.91 г. на заседание на Оперативното бюро на Федерацията - разглеждане на платформа на либерално-демократичен съюз

 

21 януари 1991

Бюлетин от заседание на Координационния съвет на СДС

Писмо до всички клубове за гласност и демокрация - СДС /за създаване на местни комисии за получаване и разпределение на чуждестранната хуманитарна помощ, пристигаща в България/

 

Писмо до всички клубове за гласност и демокрация - 21.01.91 /във връзка със затрудненията в предизборната кампания/

 

 

23 януари 1991

Протокол от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 23.01.1991 г. /въпрос за квотите при участие в изборите/

 

28 януари 1991

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 28.01.91

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА “ЕКОГЛАСНОСТ” ЗА КВОТНО ГЛАСУВАНЕ В КС НА СДС

 

януари 1991

Писмо от Ръководството на Клуба до Иван Костов

   

4 февруари 1991

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 4.02.91  /политическата обстановка, СДС имаше най-голяма популярност през ноември-декември и това беше най-подходящия момент за избори; създаване на фирми към клубовете в страната/

Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС /Обсъждане на кандидатури за избор на секретар на СДС и говорител на КС на СДС/

 

06 февруари 1991

Бюлетин от дискусия на ОБ и депутатите на ФКГД, 6.02.91 /Дискусията “за” или “против” избори/

 

13 февруари 1991

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 13.02.91 /информация от заседание на Парламентарния съюз на СДС и за среща с министър Костов/

 

18 февруари 1991

Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС, 18.02.91

 

28 февруари 1991

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС, 28.02.91

 

6 март 1991

СЕЛО БОЙКА, ПРОТОКОЛ № 1 за учредяване на Клуб за демокрация и присъединяване към ФКГД, 6.03.1991 г.

 

27 март 1991

Бюлетин от Оперативното бюро на ФКД 27.03.91 /Въпросът за датата за провеждане на изборите/

 

28 март 1991

Бюлетин от заседание на Кординационння съвет на СДС, 28.03.91 /1.Политическата обстановка в страната; 2. Досиетата; 3. Парламентарните избори; 4. Механизъм за издигане на кандидатурите/

 

28 март 1991

Писмо до клубовете - Общото събрание на ФКД ще се проведе на 13.04.91

 

01 април 1991

Бюлетин от заседание на Оперативното бюро, 01.04.1991 - Съвет на неолибералните и неоконсервативни сили

 

началото на април, 1991

СТАТИСТИЧЕСКИ ЛИСТ

 

13 април 1991

ПРОТОКОЛ от заседание иа Федеративния съвет на ФКГД, проведено на 13.04.1991 г.

РЕШЕНИЕ на СЪВЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА от 13.04.91, за свикване на НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ за СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА, проведена сред участниците в Общото събрание на ФКД, 13.04.1991

 

15 април 1991

Изслушване на офицерската легия "Раковски" - Бюлетин от заседание на Кординационния съвет на СДС 15.04.91

 

28 април 1991

ПИСМО от пловдивския клуб "Демокрация" за некоректно поведение на Христо Иванов

 

16 май 1991

МЕДИЦИНСКО удостоверение на Тошо Пейков, 16 май 1991 г.

ПРИЗОВКА на Тошо Пейков, Председател на КС на СДС - Ловеч, 1991 г.

 

17 май 1991

ВЪЗРАЖЕНИЕ от КС на Съюза на демократичните сили - Ловеч, в отговор на писмо № РД-3947/16.05.1991 г. на Общински народен съвет

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ на ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ – ЛОВЕЧ

 

18 май 1991

ТЪЖБА от Тошо Пейков, председател на КС на СДС - Ловеч, до Районния прокурор срещу журналисти

РЕШЕНИЕ на НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /18.05.91/

СТАНОВИЩЕ на ФКД, ФКД потвърждава становището си от 18.05.1991 г.

 

май 1991

ДЕКЛАРАЦИЯ на парламентарната група на ФКД в подкрепа на председателя на ФКД Петко Симеонов

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА, във връзка с Националното съвещание на СДС, състояло се на 19 май 1991 г. и готовност за подписване на ново вътресъюзно споразумение.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Федерацията на клубовете за демокрация, май 1991 г.

 

23 май 1991

ПРОТОКОЛ от заседание на Оперативното бюро на ФКГД, 23.05.1991 г. /Обсъждане на въпроса за бъдещи преговори със Зелената партия и Политически клуб "Екогласност/

БЮЛЕТИН на Федерацията на клубовете за демокрация от 23.05.1991 г., съдържащ информация за дискусиите на заседанията на Оперативното бюро на ФКД на 20.05 (присъстват Президента на Републиката и членове на МС) и на 22.05 (участват и народни представители)

ИЗЛОЖЕНИЕ от общинските ръководства на БЗНС, ДПС и СДС – Ловеч до Главния прокурор на Републиката и др.

 

27 май 1991

Обсъждане разговорите с Екогласност и Зелената партия - ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКГД от 27.05.1991 г.

 

29 май 1991

БЮЛЕТИН от заседание на Оперативното бюро на ФКГД 29.05.91 - Обсъждане на либералната реформа, аргументи за преговорите със Зелените и Екогласност за създаване на "Либерална платформа".

ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД съвместно с парламентарната група от 29.05.1991 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ на НКС на СДС от 29.05.1991

31 май 1991

РЕШЕНИЕ на Националния координационен съвет на СДС от 31.05.1991

 

03 юни 1991

ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД от 3.06.1991 г. /Политическа ситуация и състояние на ФКД/

МОЛБА от Председателя на Об. КС на СДС гр. Харманли – Стоян Митков от същия град, 3.06.1991

 

05 юни 1991

ПРОТОКОЛ от заседанието на Оперативното бюро на ФКД от 5.06.1991 г. /извънредно/ /предложение за предизборно споразумение; СДС - либерална платформа/

 

10 юни 1991

ОПОВЕСТЯВАНЕ на РЕШЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО за ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 20 И 21 юни 1991, 10.06.1991

 

18 юни 1991

ДЕКЛАРАЦИЯ на КЛУБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ – гр. ЕЛИН ПЕЛИН от 18 юни 1991 г. за несъгласие с провеждането на национална конференция на ФКД на 20-21 юни 1991 г.

 

20-21 юни 1991

ПРОТОКОЛ на заседанията на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ на ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА  ДЕМОКРАЦИЯ, проведена на 20 и 21 юни 1991 г. в гр. Банкя

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на ФКД /20-21.06.1991/, ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ В СДС ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

РЕШЕНИЕ на Първата национална конференция на Федерацията на клубовете за демокрация, проведена на 20-21 юни 1991 г. - за единство на СДС

ПРОГРАМА за ПОЛИТИЧЕСКОТО И ОРГАНИЗАЦИОННОТО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ на ФКД /проект, приет като платформа на 3 август 1991 г./

 

22 юни 1991

СПРАВКА за клубовете, 22 юни 1991 г.

 

30 юни 1991

ПРОТОКОЛ от заседание на Федеративния съвет на Федерацията на клубовете за демокрация от 30.06.1991 г.

РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФКД на заседанието си, проведено на 30.06.1991 г.

ПРОТОКОЛ от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД от 30.06.91 г. 

 

01 юли 1991

БЮЛЕТИН от заседанието на КС на СДС - 01.07.91 г.

 

08 юли 1991

За издаването на вестник - Протокол № 3 от заседание на изпълнителното ръководство на ФКД

 

9 юли 1991

СПИСЪК на членовете на Софийския клуб за либерална демокрация

Национален федеративен съвет на Федерацията на клубовете за демокрация - СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА, 9.07.91 г.

 

12 юли 1991

СПИСЪК НА ДЕПУТАТИ ОТ СДС ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА - подписали/неподписали, 12.07.1991 г.

О, НЕРАЗУМНИЙ, ОПОМНИ СЕ - обръщение на Блага Димитрова по повод подписването на Конституцията, 12 юли 1991 г.

 

14 юли 1991

Бюлетин от заседание на КС на СДС, 14.07.91 /позицията на СДС по изборите, изборната система; гладната стачка на депутатите/

 

16 юли 1991

РЕЗОЛЮЦИЯ на събрание на клубовете за демокрация от Софиия и други градове - гласуване на политическо недоверие на П. Симеонов

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, на група основатели на първия Клуб за демокрация

ОБРЪЩЕНИЕ на Изпълнителното ръководство на ФКД към Председателя на КС на СДС, 16 юли 1991 г. относно налагане на тоталитаризъм и болшевизация на коалицията

 

17 юли 1991

Протокол № 4, Заседание на изпълнителното ръководство на ФКД, 17.07.1991

П Р О Т О К О Л  № 5 от заседание на Изпълнителното ръководство иа ФКД с участието на представители на Зелената партия и ДП “Консервативен сговор” - Утрешното присъединяване към политическото споразумение

 

18 юли 1991

ПРОТОКОЛ № 6 от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД на 18.07.91 г. - СДС-либерали да се регистрира по закона за лицата и семействата

ОБРЪЩЕНИЕ на СДС-ЛИБЕРАЛИ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

 

19 юли 1991

Протокол № 7 от заседание на ИР на ФКД на 19.07.1991 г. - Обсъждане на информацията до клубовете

ДЕКЛАРАЦИЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО на ФКД от 19 юли 1991 г. коментар на "Резолюцията"

Президентът определи датата на местните и парламентарните избори за 29.09.1991 г. - писмо до клубовете

 

22 юли 1991

ИНФОРМАЦИЯ за заседание на НКС - 22 юли 1991 год.

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА от ФИЛИП ДИМИТРОВ, разпространен на НКС на СДС /22.07.91/

Протокол № 8 от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, 22.07.91 - за Политическото споразумение между партиите и движенията, членове на СДС

СЪОБЩЕНИЕ на изпълнителното ръководство на ФКГД от 22 юли 1991 г. до всички клубове.

 

24 юли 1991

Заседание на Изпълнителното ръководство па ФКД с участието на представители на Зелената партия, ДП “Консервативен сговор" и Политическия клуб “Екогласност”, 24 юли 1991 г.

 

26 юли 1991

ДОКЛАД ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО на СОФИЙСКИЯ КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ на Иван Евтимов /непроизнесен/

 

29 юли 1991

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФКД от 29 юли 1991 г. /във връзка с изключването на ФКД от СДС/

 

СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ за 88 години от Илинден

 

03 август 1991

До членовете и симпатизантите на клубовете "Демокрация", членували във ФКД и сформирали нова организация на 27.7.1991 г.

ПРОТОКОЛ от заседанията на продължението на Първата национална конференция на ФКД, проведени на 03.08.1991 г. в Шумен

РЕЗОЛЮЦИЯ на конференцията на ФКД в Шумен, 3 август 1991 г.

До ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, Първа конференция на ФКД, Щумен, 3 август 1991 г.

ПЛАТФОРМА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, 3.08.1991 г.

 

12 август 1991

Протокол № 10 от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 12.08.91 г. - Регистрацията на СДС-либерали и синия цвят е големият въпрос.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС от името на партиите и организациите, влизащи в състава на СДС-център и СДС.либерали, 12 август 1991 г.

СТАНОВИЩЕ на Федерацията на клубовете за демокрация от 12 август 1991 г. по повод на ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВС НА БСП, огласена на 12.08.1991 г.

 

16 август 1991

Съдебно РЕШЕНИЕ гр. София, 16.08.1991 г. за промяна в наименованието на Федерацията на клубовете за гласност и демокрация - ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

 

19 август 1991

ДЕКЛАРАЦИЯ на СДС–либерали по повод пуча в СССР, 19.08.1991 г.

 

20 август 1991

БЯЛА ВРАНА НА СИН ХОРИЗОНТ, Георги Ганев, 20 август 1991 г. /факс до Оперативното бюро на ФКД, позиция по отстраняването му като председател на клуб "Алтернатива" - Габрово/

 

22 август 1991

Протокол № 12 от заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация, проведено на 22.08.91 г. - Организационна структура на Федерацията. Становище за общото заседание на СДС-либерали от 20 часа.

Заседание на Изпълнителното ръководство на Федерацията на клубовете за демокрация с участието на представители на Зелената партия и на Демократическата партия /Консервативен сговор/, проведено на 22.08.1991 г. от 20 часа

 

26 август 1991

Протокол от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 26.08.1991 г. - Пред нас сега стои въпросът единни или разединени да вървим към изборите

 

28 август 1991

Протокол от заседание на Изпълнителното ръководство на ФКД, проведено на 28.08.1991 г. - Основен документ в предизборната кампания е листата, в която трябва да има сериозни хора

 

есен 1991

СПИСЪК на експерти по работни комисии към Федерацията на клубовете за демокрация

СПРАВКА за движението на броя на клубовете, действуващи във Федерацията на клубовете за демокрация през периода юни-ноември 1991 година

 

* * *

26 март 1992

Съдебно РЕШЕНИЕ от 26.03.1992 г. - за регистриране на промяна в наименованието на  Федерацията на клубовете за демокрация, което става ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.

 

 

 


Copyright 1998-2012 ® “OMDA” Ltd.  Всички права запазени.

 Обратно към електронните книги