СУТРИН РАНО В НЕДЕЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Статия от ноември 2000.

  

 В делник или празник да са изборите за ново Народно събрание? Подробност някаква, която изглежда толкова дребнава, че когато се замисли, човек ахва: "Бъркат в часовника на обществото! Така се печелят или губят избори!"

Седмица със седмица си прилича повече, отколкото ден с ден. Съботата и неделята са капакът на делничните дни, те ги карамелизират, понякога прегоряват, но и подслаждат.

За политическа сила, която разчита на електората на възрастните и  жителите на малките селища, неделята е печелившият ден. За партиите, търсещи популярност в големите градове, сред младите и чиновниците, джакпотът може би е в делника.

При стреса от последните години ще бъде рисковано да се каже къде е силата на отделната партия - в малкия град, в големия, сред възрастни, или млади…

Гласуването в делника е свързано с нерешавани досега въпроси. Традицията на старите секции по местоживеене би следвало да се изостави. Ще се създадават нови секции, в които всеки гражданин би могъл да гласува. Ще има избирателни списъци с друга роля, друг тип контакти между секциите и непрактикуван  начин на отбелязване на гласувалите. Поради особеностите на новите паспорти, вероятно ще са нужни "книжки на гласоподавателя"? Това са разходи.

Трябва законодателно да се регламентира отсъствието от работното място. Отсъствието ще се отрази на фирмите и техния производствен процес. При положение че работникът отсъства два часа от работното си място и във фирмата работят двайсет работника, фирмата ще претърпи загуби, равни на работната седмица на един работник. Кой ще я компенсира?

Ще е нужно да се изучи опитът на страните, в които изборите са в делник. Но това - ако в Народното събрание преценят, че си струва -е нужно да стане сега, защото проблемите са свързани с принципно нова организация на изборния ден и с допълнителните разходи…

Седмичният цикъл е кристалната решетка на потока на времето в обществото. Неслучайно сам Бог твори Света за една седмица. Така че размишленията за това кога какво сме длъжни или е препоръчително да вършим, подготвя важна част от промените в нашия живот.

Ако след година или две се окаже, че сутрин рано в неделя българите масово ходят на църква  и  се отнасят подозрително към онези, които не спазват тази  норма, то какво толкова ще се е случило? Ще се е извършила грандиозна етнокултурна промяна.

Та дали ще гласуваме в делник или празник, не е повърхностен въпрос, той е част от начина на живот.

Ако се развиваме нормално, на нас ни предстоят редовни избори за местни органи на властта, президент, парламент, съд (надявам се!), църковни настоятелства, училищни настоятелства, читалищни настоятелства, ръководства на различни кооперации (жилищни, производствени, потребителски), ръководства на различни граждански организации, акционерни събрания… Повечето от тях ще са общонационални кампании. Всички те в неделни дни ли ще бъдат? Или някой ще ми каже, че е по-важен изборът на народен представител от изборите в училището, където учи детето?

Политическите партии в България почти не излизат от тунелното си депутатско мислене и затова принизяват многообразието на  демократичното общество, където непрекъснато се произвеждат избори за самоорганизиране на властта в различни области и на различни равнища.

Парламентарните избори не са големия празник за душата и не е задължително да бъдат в неделя. Това е само един кръгъл час в часовника на обществото, когато кукувичето се показва и с основание ни подвиква: "ку-ку, ку-ку".  

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно