Това е ксерокопие на  протокола на заседанието, с което през 1989 година се възстановява дейността на БЗНС “Никола Петков”.

             По спомен на Димитър Баталов (разговорът ни се проведе на 26 януари 1998 г.) на въпросното заседание не са присъствали, но са били представени с пълномощия:

1.      Иван Семков (представляван от Димитър Баталов)

2.      Иван Астатков (представляван от Георги Даскалов)

3.      Пейчо Русев (представляван от Тодор Кавалджиев)

4.      Владимир Петров (представляван от Георги Даскалов)

5.      Янчо Георгиев (представляван от Димитър Баталов)

6.      Алипи Първанов  (представляван от Милан Дренчев)

7.      Атанас Михайлов (представляван от Йосиф Петров)

 

              Присъствал, но не подписал протокола по негови си съображения - Петко Иванов Учкунов от село Старосел, жител на Пловдив. Бил е активен земсист, секретар на земса в Търговската гимназия, лагерник и затворник. 

 

               Ръкописният протокол е правен на самото заседание, после е преписан на пишеща машина.
Copyright 1998-2014 ® OMDA Ltd All rights reserved.

ОбратноОбратно към БЗНС "Н. Петков"