СТАЛИН

1 2 3 4 5 6 7 8
СССР

СТАЛИН

КГБ

КПСС

КОМИНТЕРН

ГУЛАГ

СТАХАНОВ

ПАВЛИК МОРОЗОВ

ХРУШЧОВ

БРЕЖНЕВ

АНДРОПОВ

ЧЕРНЕНКО

горбачов

СУСЛОВ

дзерджински

МЕНЖИНСКИ

ЯГОДА

ЕЖОВ

БЕРИЯ

МЕРКУЛОВ

АБАКУМОВ

ИГНАТИЕВ

 

 

Личната му власт е безмерна приживе, но умира след инсулт като отхвърлен от обществото човек - половин денонощие, в решаващите часове, близкото му обкръжение не търси лекар, изглежда неслучайно, и го оставят в пълно съзнание да мучи и да върти очи. Това продължава, макар и в лекарско присъствие,  още три дни. Задъхва се от недостиг на въздух, около него стоят и го гледат, според някои свидетелства, с трудно сдържана радост[1]. Издъхва на 5 март, а на 6 започват политическите реорганизации.  

По време на властването си Сталин живее скромно, по войнишки. Не е пътешестеник, не е ловец, не колекционира, не се обзавежда със скъпи вещи.  Единственото, в което се отпуска, е да гледа филми и вечер да прави банкетни запои с неколцина постоянни участници. Забавления на невротично изолиран, самотен и непретенциозен човек.

Като властова позиция Сталин, роден и социализиран в Руската империя, е постигнал всичко. Той е неограничен господар на живота на всеки и всички. Новият Цар. А феноменът Сталин конкретизира идеалния тип на комунистически лидер в културната среда на Руската империя, превърната в Съветски съюз.

Той няма ценностно отношение към живот, духовна или материална култура, общество, държава, история... Доминиращата ценност е властта. В името на нея Сталин подбира хората, за него те са средство. Културата е средство.  Държавата, обществото, народът е нещото, над което той властва. Историята е неговият разказ за историята, т.е. нещото, над което също властва.

Властта (в името на работническата класа!) му е нужна, защото волята може всичко. Ако искаме - можем. Образът на летящите ескадрони олицетворява вихрената лекота, с която ще се постигат целите. Изваждат се шашките и силно се вика "ура".

Външно нещата изглеждат така:

Сталин (вождът, сиреч - главният инженер) нарежда, партията (политическият комбайн) изпълнява.  Изграждат се институциите на централното планиране, въведени са единните задължителни цени, животът в обширната държава е регулиран от комунистическия календар. Според цифрите на пропагандата обществото се развива, и така изостанала Съветска Русия, във вражеско обкръжение, строи съвършения комунизъм.  

Сталин сред железничари (реално той никога не е посещавал такъв раблотнически колектив)
 


[1] Наред с други свидетелства за нескритото задоволство на Берия от смъртта на Сталин, ще посоча спомените на Молотов: Очите на Сталин бяха затворени и когато той ги отваряше и се опитваше да говори, към него се спускаше Берия и му целуваше ръка След погребението Берия се кикотеше: Корифеят на науката, ха-ха-ха.Copyright 1997-2012 OMDA Ltd. All rights reserved.