СТАЛИН

1 2 3 4 5 6 7 8
СССР

СТАЛИН

КГБ

КПСС

КОМИНТЕРН

ГУЛАГ

СТАХАНОВ

ПАВЛИК МОРОЗОВ

ХРУШЧОВ

БРЕЖНЕВ

АНДРОПОВ

ЧЕРНЕНКО

горбачов

СУСЛОВ

дзерджински

МЕНЖИНСКИ

ЯГОДА

ЕЖОВ

БЕРИЯ

МЕРКУЛОВ

АБАКУМОВ

ИГНАТИЕВ

 

 

Сталин е бил изключително вещ в междуличностните контакти. Лесно е печелел доверие. За това интригите му са ефективни. Той настройва един срещу друг съперниците си за мястото на Ленин, отстранява първо Троцки, после Каменев и Зиновиев и накрая Бухарин. Така в края на 20-те години Сталин става пълновластен господар на Русия.

Сталин отменя лениновата Нова икономическа политика, (НЕП) която допуска частната инициатива, кооперира земеделието и започва изграждане на тежка промишленост, според повечето автори - за да подготви СССР за очакваната война. След 1934 болезнено подозрителният Сталин провежда на вълни кървави чистки сред партийно-държавната върхушка, апарата и редовите членове на партията. Запитан от Чърчил какъв е броят на жертвите на терора, отговаря невъзмутимо: Двайсет милиона.

Чистките продължават и след войната. Цялата страна е скована от страх пред държавния терор. През годините Сталин лично подписва смъртните присъди на четиридесет хиляди души. Има историци, които твърдят, че той е разпитвал някои от задържаните, но без съмнение е присъствал тайно, зад физическите кулиси, на най-големите показни процеси. Имал е някаква потребност от това. Изглежда неслучайно Трайчо Костов е обесен на 21 декември 1949 година - рождения ден на Сталин. Един подходящ "подарък" за празника.

Сталин разгръща мрежата от лагери и затвори.  Те са като острови в необятна Русия. Създаден е архипелагът Гулаг, чието изграждане е започнал Ленин. Това е цяла индустрия, в която се използва робски труд. Загиват милиони, а десетки милиони са страдалците на невиждания в историята държавен тероризъм.

Най-уязвими са работещите в партийния, стопанския и държавен апарат - номенклатурата. Мълчаливият Алексей Косигин, висш съветски ръководител, споделя с Горбачов само няколко думи за времето на Сталин: Животът беше тежък. Преди всичко морално и психологически. През цялото време имаше постоянен надзор, никога не можех да остана сам.[1]


 

[1] Михаил Горбачев, Жизны и реформы, М., 1995, стр. 149Copyright 1997-2008 OMDA Ltd. All rights reserved.