СОФИЙСКА ОБЛАСТ[1]

 

ГЕОРГИ ДИМ. СТОИМЕНОВ, Областен Директор, около 50-годишен, с висше юридическо образование, адвокат. Принадлежи към Народния съюз "Звено".

Той е добър юрист и разбира добре административната страна на службата, но работи инертно, не проявява инициативи и няма добри отношения с сътрудниците си.

Не се сработва с О.Ф. комитетите и не е в връзка с тях.

Предполага се да е по-скоро англофил.

Няма данни за отношението му към Хитлерова Германия, но вероятно е отрицателно. Отношенията му към унищожението на фашистките елементи е колебливо и даже критично.

За отношешето му към изборите - нямаме данни.

 

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ АПОСТОЛОВ, Пом.Областен Директор, роден  в 1914 год. Има висше юридическо и  философско образование,адвокат.

  Бил е по-рано учител. Член е на Работн.партия /к/ от преди  1930 г.

 

КИРИЛ НИКОЛОВ ПАДАРЕВ,Пом.Областен Директор, роден на 17.XI.1899 год. Има висше юридическо образование, бивш полицейски следовател, кмет,  окол.управител и Пом.обл.Директор до 9. IX.

Бил е преди член на Б.З.Н.С.,Врабча 1,сега също е приет за член.

Работи бюрократически  и не проява някаква особенна дейност.

Пази си мястото. Има добро държане спрямо Р.П./б/. Приспособенец. Изявява  симпатии към СССР.

По борбата с  фашистките елементи се изказва удобрително.

По изборите е за участие с обща листа.

 

ДОБРИ МАРИНОВ ДЖУРОВ[2],Софийски Областен Началник на народната милиция.

Роден през 1916 год.  Има средно образование. Член е на Раб. партия /к/.

 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ, Инспектор Д.С. при Софийската Областна дирекция. Роден е на 15.V.1914 г. Има III-то класно образование, обущарски работник. Член е на Р.П./к/.

 

НИКОЛА БРОНЗОВ, кмет на областен град,  около 50-годишен.

Има висше юридическо образование,адвокат.

Бивш нац.-либерал.Назначен като кандидат на Б.Н.З.С.

Работи задоволително,повече на приказки,отколкото на дяло. Проявява желание да следва О.Ф.политика.

По отношение на СССР изявява симпатии,но по-скоро трябва да се счита за англофил. По другите въпроси нямаме данни.

 

 

 

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

 

ПЕТКО ЛАЛОВ ПЕТКОВ, Областен Директор,роден на 1.III.1894 г.

Има висше юридическо образование,адвокат. Член на Раб.партия /к/.

 

НИКОЛА ПАВЛОВ ДРЪНГОЛСКИ,  Пом.Областен директор,роден на 10.I.1896 год. Има средно образование.  Бил е чиновник,секретар-бирник до 1934 год., кмет след 9.IX.1944 г.  Член е на Б.З.Н.С.  -лявото крило -единофронтовци. Преди 9.IX.1-944 г.  бил два пъти  в  концлагер.

По работата му не може да се каже нящо особенно,понеже е отскоро на служба.

Провежда политиката на О.Ф.добре. Към СССР  има ясни и определени симпатии. Отношението  му кьм Хитлерова Германие е рязко отрицателно.Одобрява борбата с фашистките елементи.Привърженик е на единната листа.

 

ИВАН ГЕРГОВ НИКОЛОВ, Врачански Областен Началник на милицията от с.Тишевица,Врачансво,  къмъ 45-год. Има висше образование,адвокат.

Член е на Б.Н.З.С.  от преди  9 септемврий.

Работи добре. Политиката на правителството провежда задоволино.

Отношение къмъ СССР -положително. За отношенията му към Англия и Америка няма данни. Към Хитлерова Германия отношението му е враждебно.

По останалите въпроси нямаме данни.

 

СТОЯН САНДОВ ИЛИЕВ,Инспектор Д.С.,Вратца. Към  50-годишен.

Член е на Р.П./К/.

 

СТОЯН АНГ.КЪРЛОВ,Кмет на обл.град Вратца, около 55 годишен.

Има 89-то[3] или V-то класно образование. Общественик, член на Б.З.Н.С. Кметувал е доста време и има име на енергичен кмет с инициативи.

Сега много се занимава с партийна работа -непрекъснато приема посещения земеделци и  за гражданите посетители не остава време.

                            м. об.[4]

 

Политиката на правителството провежда задоволително.Отношение към СССР  положително.  За англофилство няма данни.

Към Германия има отрицателно отношение. За отношението му към унищожаването на фашистките  елементи няма данни. Сащо така и за изборите.

        

ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

 

КОНСТАНТИН ПАНЧЕВ ШОПОВ,Областен директор,роден на 23.IХ. 1906 год. Има висше юридическо образование, адвокат. Член на Б.З.Н.С.

Творческа работа не дава -главната му работа е да докаже, какви са правата на Обл.директор -има ли право това  да направи,или друго, а за действително творчество не се грижи.

Има неправилно и некоректно отношение къмъ Министерството - Идва в София без да се обажда в Министерството и  без да търси Министра за съвет, сътрудничество и пр. Прави искания и запитвания през главата на Министра до други министри.

С останалите служители в областта не се  е сработил  и постоянно има търкания. Няма никакъв авторитет. Движеше се по директивите на ГЕМЕТО и постоянно предизвиква раздори в О.Ф. комитети и службите с неправилната си и пакостна намеса.

Няма добро отношение към политиката на правителството и не проявява желание да сътрудничи искрено на О.Ф.власт.

Англофил,към СССР няма искрено политическо отношение.

Към Хитлерова Германия не изказва отношението си. Към борбата за  унищожението на фашистките елементи в страната,няма положително отношение.

Работи против единната листа в  изборите.

 

ЦАЧО СЯРОВ ГЕНЧЕВ, Пом.обл.директор, роден на  6.XII.1888 год.

Има висше юридич.образование,адвокат. От 1908 г. е член на Б.К.П., сега в Р.П. /к/.

 

ВАСИЛ ПЕТРОВ ТОПАЛСКИ, Областен началник, гр.Плевен. Член на Р.П./б/[5].

ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ, Инспектор Д.С, Плевен, към 25 год.

Член на Р.П.

 

                                 м.об.

 

ЦОЧО ГЕНОВ ЗЛАТКОВ,  Кмет на гр.Плевен,роден в 1900 год. Има висше юридическо образование,адвокат.Член на Р.П./к/

 

 

РУСЕНСКА ОБЛАСТ

 

ПЕТКО МИНЧЕВ БЪЛГАРАНОВ, Областен директор,роден на 14. IX. 1873 год. Има средно педагогическо образование, Инспектор на чиновническото Коопер.взаимосп. д-во.Член на Соц.демокр.партия от много преди 9 септемврий.

С напреднала възраст и понеже не е бил до сега администратор, много мъчно се справя с работата. Разсъдлив  и  упорит, но бавен.

Държи много на единството на О.Ф. и се стреми да провежда доброволно всички решения на Нац.комитет и правителството.

Към СССР проявява голями симпатии. Англия и Америка уважава. На Хитлерова Германия е непримирим неприятел. Одобрява мерките срещу фашистките елементи в България, но понякога изпада в християнско милосърдие.

За отношението му към изборите няма сведения.

 

ИЛИЯ ХАРАЛАМБИЕВ ТАШЕВ, Пом.областен директор, роден на 7.XI.1895 год. Завършил В.Н.В. училище през 1919 год.  Бил е гимназиален учител от 1920 до 1944 г. по руски език. Член е на Б.З.Н.С. от преди 9 септемврий.

Няма административен опит и мъчно се справя с работата. Минава за ляв земеделец.Държи за единството на О.Ф. и за тясния съюз с Р.П.

Дясните кръгове на земледелците в гр.Русе го критикуват много.

Държи за провеждане политиката на О.Ф.правителстно.

Той е руски възпитаник, знае добре руски език и изказва голями симпатии към СССР. За отношението му към Англия и Америка нямаме сведения.

Одобрява мярките против фашистките елементи.

Няма данни за отношението му към изборите.Добре работи с хората на Р.П. и е решителен противник на Хитлеристка Германия.

 

МАРЧО СПАСОВ ХРИСТОВ, Областен Началник,гр.Русе. Член е на Р.П./б/

 

АНТОН ЙОРДАНОВ МЕЧКУЕВ,Инспектор Д.С,Русе,роден на 5.V.

 

                           м.об.

 

1912 година. Има висше незавършено образование -инжинер.

Член е на Р.П./к/ и е участвал в Испанската война.

 

СТОИЛ ДИМ. МАШЕВ, кмет на гр.Русе, роден на 4.III.1904 г.

Има висше агроном.образование, Член на Б.Р.П./к/.

          

 

ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

 

ГЕОРГИ ТРАЙКОВ ГЮРОВСКИ, Обл.Директор,около 45 год. Образование земледелско полу-висше. Бил е чиновник,Пом.кмет на Варна в 1930 г. и Инспектор на Осигур. Д-во  "Балкан". Член на Б.Н.З.С. от 1919 год.

Работи добре и в хармония с О.Ф.комитетите,с които е работил още в миналото. Провежда и удобрява мероприятията на О.Ф.правителство.

Отношенията му към Съветския съюз  са отлични,а също има и много добри чувства към Англия и Америка. Отношенията му към Хитлерова Германия са враждебни. Одобрява унищожаването на фашистките елементи.

По изборите ще застъпи гледището за единна листа.

 

ГОСПОДИН ТР.МИЛУШЕВ, Пом.обл.директор,роден в 1915 год.

Средно образование.Бивш коопер.чиновник в Горските кооперации,Член на Раб.партия.

 

СТЕФАН МАРКОВ КОЛЕВ, Началник на народната милиция,гр.Варна.

Родом от с.Въбел,Търговищко.Член на Р.П.

 

НИКОЛА АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ, Инспектор Д.С., Варна. Около 43 год. бивш механо-техник. Член на Р.П./к/.Бил е в СССР. Участник в Испанската гражданска война.

 

ЛЮБЕН ДИМОВ ДОНЧЕВ, Кмет на гр.Варна.Роден на 31.III.1909 год. Инжинер. Бил е на служба като общински инжинер. Посочен от Р.П./к/,но е член на Соц.демокр.партия /?/[6]

 

 

БУРГАСКА ОБЛАСТ

 

Ген.-майор ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ, Обл.директор, роден в 1903 год. Има средно образование,бивш учител. Член на Р.П./к/.

 

Инж.ЦВЕТАН КОЛЕВ В.ПЕЕВ,Пом.обл.директор, роден на 21.VI.1899 год. Инжинер,бивш чиновник при Областното инжинеротво в гр. Бургас. Член на Р.П./к/.

 

ВЕЛЧО СТОЕВ ЧАНКОВ, Инспектор Д.С.,Бургас.Около 25 годишен. Член на Р.П./к/.

 

Д-р НИКОЛА КАРАМБОЛОВ,Кмет на гр.Бургас. Около 40-годишен. Химик /?/[7],Член на Народния Съюз "Звено". Звенар,но от преминалите от фашисткия лагер. Женен за немкиня. Дава вид на много енергичен и предприемчив,но на думи, в съшност нищо особено не е направил. Любезен, та даже лигав в държането ои.Приспособенец.Външно има коректно отношение с О.Ф,  комитетите и Областната дирекция. Данни по останалите въпроси нямаме. 

 

СТАРО-ЗАГОРСКА ОБЛАСТ

 

Д-р МОМЧО ИЛИЕВ ДРАГИЕВ, Обл.Директор, роден на 27.X.1896 год.

Има висше зъболекарско обр, в гр.Нанси, Франция, зъболекар. Член на Б.З.Н.С. от 1916 г.

Работи с обикновена старание. Първоначално в услуга на партията,от която произхожда /Б.Н.З.С./,но заставен от представителите на Р.П. започна да се счита с О.Ф.комитетите.Политиката на О.Ф.правителство провежда без особена активност. Пример: въ заема за Свободата Ст.-Загорска област изостана. Личната негова дейност не се отбеляза  в това направление.

Към Съветския Съюз има добро отношение,но също  такова има и към Англия и Америка. Към Хитлерова Германия има отрицателно отношение.

По отношение на унищожаването на фашистите не споделя курса.

Отношението му към изборите ще бъде такова,каквото партията му ще му нареди.

 

ДИНЬО ТОДОРОВ СТАНЧЕВ, Пом.обл.Директор, роден на 1.VIII.1901 год. Завършил учителски  институт в 1922 год. Бил  е първоначално учител. Член е на Б.З.Н.С.

Работи за Б.Н.З.С. в ущърб на О.Ф. комитетите. Не съдействува особено на О.Ф.комитетите. Безразлично отношение към Съветския съюз, а положително такова към Англия и Америка.Към Хитлерова Германия има отрицателно становище. По чистката на фашистите не споделя становището и курса на власта.

Към единната листа в изборите ще има отрицателно отношение.

 

ДРАГО ЖЕЛЕЗК0В  ГЕОРГИЕВ, 0бл.Началник на милицията,гр. Ст.-Загора родом от Ст.-Загора,член  на  Р.П./к/.

 

ПЕТЪР ВЪЛЕВСКИ, Инспектор Д.С. ,Ст.-Загора.Към 35 години. Член на Р.П./к/ 

 

ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

 

ЮРДАН ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ,Областен директор, роден на 27.VII. 1883 год. Има средно образование -земледелско, земледелски стопанин.

Член на Раб.партия /к/.

 

НИКОЛА АТАНАСОВ ГЪРНЕВ, Пом.Обл.директор,роден през 1895 г., дребен тютюно-търговец.

Член е на Б.З.Н.С. -Гемевист.

 

ИВАН КОЛЕВ ПЕРПЕЛИЕВ, Кмет на гр. Пловдив, роден, на 13.VIII.1909 год. Има средно педагогическо образование. Бил е учител. Член е на Б.Р.П./к/ от 1929 год.

 

БЛАГОЙ ПЕНЕВ ДЕЛЧЕВ, Обл.Началник,Пловдив,роден в с.Православен, Борисовградско,през 1910 год. Бил учител. Член на Р.П./б/

 

ИВАН ДИМИТРОВ ИЛЧЕВ, Инспектор Д.С.,Пловдив,около 40 годишен. Има прогимназиално образование,литографски работник. Член на Р.П./к/, бил член на Ц.К.на Р.М.С.,бил е в СССР.     

 

 

ГОРНО-ДЖУМАЙСКА ОБЛАСТ

 

БОРИС МИХАЙЛОВ ВОЛЕВ,Обл.директор,роден през 1884 год. Член на Нар.Съюз "Звено".

 

БОРИС ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ,  Пом.Обл.директор,роден през  1913 г.

 

НИКОЛА ИВАНОВ РАЧЕВ,Обл.Началник,гр.Г.-Джумая,  от с.Баня, Разложко.Има средно образование и 11-годишна държавна работа.

Член е на Р.П./б/ и е бил партизанин.

 

АНДРЕЙ МИЛАДИНОВ,  Инспектор Д.С.,Г.-Джумая,  към 35 годишен. Член на Р.П./к/.

 

ГЕОРГИ ДИМ.СТОЯНОВ,Кмет на Г.-Джумая, роден през 1904 год. Има III-то прогимн.образование и висша парт.школа -Москва. Тютюноработник. Член е на Б.Р.П./к/

 

ПЕТКО ДЕЛЧЕВ ТОПАЛОВ. В  миналото  царски  демократ. По настоящем не  се  е преобщил към о.ф.власт. Симпатизира  на  опозицията,като оправдава техния начин  на борба. Дружи с опозиционери,като на тех върши работа и  им възлага  разни търгове и др.

Използува служебното си полужение като ход: с предприемачите, те от своя страна му дават банкети. Така например при приемането на камъните за  настилка  на ул."Стара планина" са яли  агне заедно с  пом.кмета Тодор Илиев, в една кръчма  на ул."Раковска". 

В миналото голям гашевтарен.Същото върши и сега, за да съставя бюджета на с. Въгларово през служебно време е вземал от кмета на същото село  2.000 лв.

Кабинета му е свърталище на опозиционери и съмнителни личности. В службата си  е много небрежен, бюрократ. Не е  усвоил трудовата дисциплина.

 Винаги се старае да пречи на правилния вървеж  в фин.служба основата, мотора на общата. Клюкар  и разпостранител на неверни слухове.Най големия крепител и подръжник на фашисткия режим у нас. Част по скоро да се отстрани от тая длъжност. С това ще бъде удовлетворено общественото мнение.

 

БАНКО Д.ВЪЧЕВ- Отявлен фашист в миналото и сега. Не се ползува с никакво о.ф. доверие. Като секретар в миналото е тормозил  чиновниците антифашисти. С бившия домакин Добри Пилев са били деребейте на общината.

Възпитаник и върл крепител на монархията у нас. Сега използува служебното си положение и облагодетелствува фашистите, като им издава удостоверения за благонадежност. Кабинета му е сварталище на фашисти. Пречи  на административната работа. Не бива да стои нито един ден на служба.


 


[1] Справката за ръководните държавни дейци е на Държавна сигурност с неозначена дата - но вероятно е от пролетта-лятото на 1945 г., когато започва да се говори за избори.

[2] Командир на партизанския отряд "Чавдар". По-късно член на Политбюро, министър на отбраната, армейски генерал, един от най-силните хора в държавата от 60-те до 90-години. Имаше ключова роля при махането на Тодор Живков на 10 ноември 1989 г. Един от тези, които не бяха замесени в злоупотребите с власт.  

[3] Неясно.

[4] "м.об." означава "Моля обърни и виж гърба на страницата, където текстът продължава" - бележката се използваше, както при писане на ръка, така и при машинописни текстове. 

[5] Тук, както и на няколко други места в документа, грешката в изписването на абривиетурата на Работническата партия - Р.П.(к) е знаменателна - Р.П. (б). На клавиатурата на пишещите машини "б" и "к" не са в съседство, за да се допусне, че става дума за техническа грешка. "Грешката" е свързана с променяно във всекиднивното общуване и в агитационнната работа име на РП. Тя е не просто (к)- "комунисти", а (б) "болшевики". Така се самоназовават комунистите в Съветския съюз. Тогава е такава и абривиетурата на тяхната партия КПСС (Комунистическа партия на Съветския съюз) - ВКП (б): Всесъюзна комунистическа партия - болшевики.

След Девети у нас комунистите често се самонаричат в ежедневното говорене "болшевики".

[6] Въпросителната е поставена от съставителя на документа.

[7] Въпросителната е поставена от съставителя на документа.


Copyright 1998-2012  OMDA Ltd. Всички права запазени