Международни финансови организации
 
 

Агенция Балкан съобщи, че утре у нас пристигала мисия на СБ, която ще обсъди с кабинета създаването на социален инвестиционен фонд. Той ще създаде временни работни места. Финансирането на първата фаза ще стане със заем от СБ, в размер на $5 млн.
в-к "24 часа" бр.102/16.04.1998 г.                            рег. 16.04.1998 г.
 
 

Предвижда се едногодишна пилотна фаза на проекта, за която СБ ще отпусне 5 млн. USD. Крайната сума на финансовата помощ ще бъде определена, след като банката и правителството постигнат съгласие за дейността на фонда. Може и да получим повече средства, само ако пилотната фаза завърши с успех.
в-к "Пари", бр.87/17.04.1998 г.                                рег. 17.04.1998 г.
 
 

На 30 април бордът на директорите на СБ ще разглежда тригодишната програма за България, която е разработена на базата на приоритетите, посочени от кабинета Костов. Ако те намерят програмата на правителството за изпълнима, България ще получи финансиране в размер на $700 млн., отпускани на траншове до 2001 г. Основните претенции на СБ са за ускоряване на приватизацията в реалния и банковия сектор, което трябва да се съчетае с гъвкава политика на алтернативна заетост за безработните, засегнати от реформите. Част от парите са за насърчаване на частните инвеститори в селското стопанство. До края на годината 50% от държавните активи трябва да бъдат в частни ръце, а през 1999 г. и 2000 г. - по 15% от държавната собственост ще ги последват. В края на мандата на Костов участието на държавата в реалния и банковия сектор трябва да е нула. За целта трабва да започне усилено приватизиране на енергетиката, предприятията от нефтопреработката, минното дело, добива и преноса на газ, до средата на 1991 г. 51% от БТК трябва да са частни /чужд инвеститор/. В началото на 2000 г. не трябва да има вече и държавни банки. До средата на посочената година цялата земя на собствениците трябва да бъде върната, да бъдат премахнати всички ограничения по вноса и износа на стоките, да изчезнат всички определяни от държавата цени. Присъединяването към ЕС и необходимата за това реформа в законодателството са друга важна задача, от която зависи отношението на СБ към България в бъдеще. Тези изисквания са твърде амбициозни и като че ли непостижими, дори за оптимистите.
 Срещу всичко това, освен на подкрепа за реформите в социалното, пенсионното дело, здравеопазването, земеделието и връщането на земята, правната и административната реформа, можем да се надяваме на нови $100 млн. по програмата ФЕСАЛ 2 до края на 1999 г., както и на ФЕСАЛ 3 в същия размер през 2001 г. Стратегията обаче не включва инвестиции в областта на транспорта, енергетиката, комуникациите, за които СБ счита, че имало средства от неизползвани стари заеми.
 Според източник от Вашингтон стратегията за България била разработена в два варианта - оптимистичен и песимистичен. Песимистичният вариант предвиждал финансиране на България в размер на $300 млн. Въпреки постигнатото от година насам, СБ все още счита рисковете в България за високи, не се отхвърля възможността реформите да бъдат забавени за пореден път. Възможна съпротива от СБ виждат във вдигането на цените на досега субсидирани стоки от държавата, както и срещу затварянето и ликвидацията на губещите предприятия. Банката има резерви по отношение на макроикономическата стабилизация, тъй като в България години наред са се редували периоди на подем и кризи, т.е. по чисто исторически причини. Опасно било залитането към раздуване на вътрешното потребление и инвестициите. Скритите интереси на администрацията също били потенциална опасност за реформата, считат от СБ. Корупцията, бюрокрацията, евентуален провал в административната реформа и съдебната система също биха довели до спад на доверието от страна на чуждите инвеститори.
в-к "Континент" бр 1999/21.04.1998 г.                    рег 21.04.1998 г.
в-к "Капитал" бр. 15/20-26.04.1998 г.                     рег. 21.04.1998 г.
 
 

В края на месеца бордът на директорите на Световната банка щял да обсъди стратегията си за нашата страна, съобщи Илейн Патерсън, представител на банката у нас. Ако българското правителство изпълни ангажиментите си, сумата на заема от СБ ще бъде по-голяма, твърди г-жа Патерсън.
в-к "Пари" бр 91/23.04.1998 г.                                рег 23.04.1998 г.
 
 

В Европейската инвестиционна банка е постъпило писмо от "Юнион Миниер", собственик на МДК "Пирдоп", с искане за заем в размер на 80 млн. екю. Парите са нужни за разрешаване на екологичните проблеми при производството на мед. Кредитът няма да изисква държавна гаранция, а ще бъде обезпечен от банков консорциум.
в-к "Сега", бр.94/27.04.1998 г.                               рег. 27.04.1998 г.
 
 

Шефът на ГУП Костадин Таушанов съобщи, че заемът ще бъде в размер на 140 млн. екю и с него трябва да се проправят 1050 км от основните ни шосета. През втората половина на юни Съветът на директорите на ЕИБ трябва да одобри заема, а средствата ще пристигнат  до края на 1998 г.
в-к "24 часа", бр. 114/30.04.1998 г.                       рег. 30.04.1998 г.
 
 

Късно вечерта на 28 април Съветът на директорите на СБ е разгледал стратегията за България, предаде Би Би Си. Документът съдържа оценка на икономическата ситуация в България, прогнози за нейното развитие. Разгледани са песимистичен и оптимистичен вариант. Финансовият министър Радев не е бил достатъчно информиран, когато е говорил за около $400 млн. инвестиции, тъй като стана ясно, че става дума за $300 млн. Ако реформите вървят гладко, общото финансиране може да достигне $700 млн. - оптимистична прогноза. Кредитите ще се договарят поотделно в зависимост от хода на реформите. Акцент в тригодишната си програма за България СБ поставя върху реформите в образованието, социалната сфера, подкрепа на присъединяването ни към ЕС.
в-к "Пари", бр. 97/30.04.1998 г.                            рег. 30.04.1998 г.
 
 

При завръщането си от Виена вицепремиерът Божков съобщи, че СБ ще финансира отделните проекти без да се събира бордът на директорите, за да ги одобрява, а представителят на банката в съответната страна ще преценява сам и ще предлага финансирането. Само ФЕСАЛ?? щял да бъде насочен към подпомагане на платежния ни баланс, останалите заеми ще бъдат в подкрепа на структурната реформа, твърди Божков.
в-к "Пари", бр. 97/30.04.1998 г.                            рег. 30.04.1998 г.

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"