Международен валутен фонд
 
 

Доскоро се знаеше, че Ан Макгърк ще пристигне в страната след великденските празници, но визитата й се отлагала най-рано за началото на май, съобщават от офиса на МВФ у нас. Тя ще пристигне да преговаря за тригодишното споразумение на България с фонда, което трябва да бъде подписано до края на юни.
в-к "Стандарт" бр.1997/17.04.1998 г                       рег. 17.04.1998 г.
 
 

От началото на членуването в МВФ /1990 г./ България е сключила 5 стенд-бай споразумения с фонда. След редовната годишна среща на МВФ във Вашингтон Макгърк трябва да сключи тригодишно споразумение с нас, като разликата между него и стенд-бай споразуменията е, че разплащането на главницата се разсрочва от 5-тата до 10-тата година, вместо от 3-тата до 5-тата. Акцентът при него е върху структурната реформа, отлага се политиката на растеж, най-оптимистичната прогноза сочи умерено висока и затихваща инфлация през следващите 3 г. Докато при стенд-бай споразуменията се набляга върху бюджета, платежния баланс, банковата система.
в-к "Кеш" бр.15/17-23.04.1998 г                            рег. 17.04.1998 г.
 
 

Икономическият институт към БАН съобщи, че не можело да става дума за дефлационен цикъл в страната, тъй като лихвените проценти били дирижирани, а производството - свито. Марката нямало да отстъпи позиции, цените на петрола щели да продължат да спадат. Основните аспекти в преговорите с МВФ трябвало да бъдат политика на съкращаване на външния дълг, стимулиране на експорта и чуждите инвестиции, финансова подкрепа от МВФ, равна на сумите за погасяване на главниците на външните заеми, повишаване на кредитния рейтинг, постепенно снижаване на ДДС, освобождаване на инвестициите от облагане, консултантска помощ в областта на фискалната политика.
в-к "Пари" бр.88/18.04.1998 г                                рег. 18.04.1998 г.
 
 

Това стана ясно в петък след срещите на заместник-министъра на финансиите Димитър Радев с Майкъл Деплер, изпълнителен директор на ЦИЕ. Има още някои дребни условия, които България трябва да изпълни, преди г-жа Макгърк да внесе доклада си по последния преглед на 14-месечното стенд-бай споразумение в директорския борд, но Николай Георгиев, помощник на изпълнителния директор, отказа да уточни какви са тези условия. Най-важните закони- за гарантиране на влоговете и за ДСК, са вече факт. И двете страни са на мнение, че бюджетният излишък се дължи на временни фактори и дълго няма да се задържи. За методиката за определяне на основната лихва не е ставало дума, но г-н Георгиев смята, че тя трябва да се определя на базата на всички матуритети на ДСК, а не само на тримесечните, но няма да се налагат тримесечни емисии само заради определянето му. Банковите регулации не са обсъждани. Димитър Радев и Николай Георгиев са се срещнали и с инвестиционните банкери в Банк Бостън Въпросите около инвеститорите са били около размера на външния дълг, скоростта на приватизацията-както банковата, така и на предприятията. Емисията евробонове е предизвикала значителен интерес, най-вече за кого се планира и кога се очаква нов кредитен рейтинг. Според г-н Георгиев от цената на тези книжа на практика зависи оценката, която чуждите инвеститори правят на нашите предприятия, предложени да приватизация. Постигането на ниска лихва при пласирането на евробоновете е важно за България, тъй като ще направи потенциалните купувачи по-щедри. В момента конюнктурата не е добра, има свръх предлагане на дългови книжа и азиатските се предпочитат пред подобни на нашите. Вече се знае, че Кенет Лей преминава на друга работа във фонда след приключване на финансовата година през юни.
в-к "Пари" бр 89/21.04.1998 г                               рег 21.04.1998 г
 
 

Специален отдел за връзки с международните финансови институции е поискал МВФ от правителството. Той щял да бъде създаден в рамките на МС и ще има координиращи функции между изпълнителната власт и фонда. За шеф на новия отдел се спряга името на Петя Василева, работила в екипа на Иван Костов.
Поредната визита на Ан Макгърк у нас ще бъде в началото на май, по последни данни.
в-к "Труд", бр. 106/22.04.1998 г.                           рег. 22.04.1998 г.
 
 

МВФ отлага отпускането на поредния транш за България по петото стендбай споразумение заради закъснение при подписването на договорите за пуловата приватизация и забавянето на приватизацията. Това съобщи говорителят на фонда от Вашингтон, цитиран от "Ройтерс". Парите трябваше да получим до края на април. Информацията потвърди вицепремиерът Александър Божков преди заминаването си на световното изложение в Израел. Според него траншът ще дойде веднага след подписването на договорите с посредниците по раздържавяването.
Агенцията за приватизация трябва да раздържави чрез посредници над 60 предприятия, разпределени в 9 пула по браншове. До 31 март се събираха оферти от кандидат-посредници за пуловете "Металургия", "Химия", "Туризим", "Електроника", "Машиностроене" и "Балканкар". За последните три пула имаше само по една оферта и те не са одобрени. Затова агенцията обяви повторно набиране на оферти до 15 май. За предприятията от пул "Металургия" и "Туризъм" посредници трябваше да бъдат избрани до 10 април, но това още не е направено.
Посещението на Ан Макгърк също се отлага, каза още г-н Божков. Екипът, който отговаря за България, трябва да подаде информация на Борда на директорите на МВФ. В момента няма никакво основание за притеснение, парите ще дойдат, макар и със закъснение, каза още вицепремиерът. В сряда разговарях около час с представителя на фонда за България Питър Стела, който ни успокои, че нещата вървят добре, добави той. Ан Макгърк вероятно ще дойде в София след 17 май, за да преговаря за следващото тригодишно споразумение, казаха още източници от фонда.
в-к "Труд", бр.109/25.04.1998 г.                             рег. 25.04.1998 г.
в-к "Стандарт", бр.2003/25.04.1998 г.                    рег. 25.04.1998 г.
 
 

Едно от изискванията на МВФ за данъчната реформа в България е да бъде премахната защитата на данъкоплатците срещу данъчни актове, като аргументите са ускоряване на процедурата по определяне и събиране на данъци. Предлага се отмяна на обжалването пред окръжен съд. Досега данъкоплатците можеха да обжалват пред началника на Териториално управление на данъчната администрация /ТУДА/, после пред окръжен съд, пред Върховен касационен съд. Ако се приемат промените, данъкоплатците ще могат да се жалват пред началника на ТУДА и после директно пред Върховния касационен съд. Решението на съда е окончателно и задължително. Пред ВКС обаче данъкоплатецът не може да представя доказателства за защитаваната от него позиция, което означава, че МВФ предлага една инстанция да съдопроизвежда, което в повечето развити страни е недопустимо. Фактичeският съдник е само началникът на ТУДА.
Същевременно данъчните обмислят дали да се въведе акт за оценка, който да замести сега издаваните акт за констатации и данъчнооблагателен акт /ДОА/. По сегашните разпоредби актът за констатации предхожда ДОА, като мотивира неговото издаване. С акта за оценка ще се съкрати процедурата по определянето на задължението като изискуемо и ликвидно.
Обсъжда се възможността за разделяне на данъкоплатците в две групи - добри и лоши. Добрите са тези, които спазват сроковете за деклариране на доходи и имущества, водят надеждно счетоводство, на тях ще се разрешава да сгрешат в размера на данъка в границите на 10%. Лошите няма да се ползват от презумпцията за невинност, т. е. ще дказват пред съда невинноста си.
Предлага се още да се въведе т.нар. споразумително производство, широко разпространено в САЩ например.
Другото желание на фонда е да създаде данъчен процесуален кодекс, който да обедини законите за данъчната администрация, данъчното производство и събиране на държавните вземания. Подхвърля се идеята за специализирани данъчни съдилища.
МВФ предвижда в проекта за промени на данъчните закони да се премахнат териториалните управления, като това било част от новата структура на данъчната администрация. По-големи правомощия там се предвиждат за службата за големите данъкоплатци, като за целта те ще минат през нова данъчна регистрация. Възможно е откриването на специализирано звено за разследване, в което ще влиза сегашната Служба за предотвратяване и разкриване на данъчните нарушения. След промените данъчната администрация няма да събира неданъчни задължения, като например упражняване на валутен контрол, събиране на вземания по лошите кредити по ЗУНК и др. МВФ си е направил труда да изчисли, че 90% от труда на данъчните служители отива за тези неприсъщи задължения. За да се избегне това положение трябва да бъдат създадени 4 облагателни органа, като един от тях ще бъде към общините, които ще получат правото да събират местните данъци и такси.
Обсъжда се предложението служители на данъчната администрация да изземват документи не само по време на ревизии, но и до приключване на съдебното производство. Заповед за ревизия ще издава не само началникът на ТУДА, но и шефовете на данъчни служби. Данъчните инспектори ще получат по-големи правомощия.
Промените са планирани до края на годината и ще влязат в сила от 1999 г. вероятно. Заедно с въвеждането на нов закон за ДДС те ще бъдат основата на втората част на данъчната реформа.
в-к "Капитал", бр.16/27.04-03.05.1998 г.       рег. 26.04.1998 г.
 

 
Постоянният представител на МВФ за България Питър Стела заяви, че няма сериозни пречки пред отпускането на петия, предпоследен транш от 80 млн. долара по петото стендбай споразумение. Причините за забавянето били чисто технически. До две седмици Бордът на директорите на МВФ ще разгледа доклада за изпълнение на споразумението, подготвен от правителството в София и ще се определи датата за пристигане на директорката за България Ан Макгърк. Това ще стане вероятно в средата на май.
в-к "Сега", бр.95/28.04.1998 г.                      рег. 28.04.1998 г.
 
 

Според вицепремиера вторият транш от МВФ не е забавен, защото България била единственият успех на фонда за м.г. Това, че в чуждата преса България все още се споменава като страна с повишен риск, той обяснява с предположението, че чуждите инвеститори се опасяват да не ни се случи забавяне на структурната реформа както в Румъния напоследък.
в-к "24 часа", бр. 114/30.04.1998 г.               рег. 30.04.1998 г.
 
 

Според лидера на Евролевицата МВФ ще иска да сключи едногодишно споразумение с България, а не тригодишно. Ан Макгърк отрекла подобни идеи да са обсъждани, каза Николай Георгиев, помощник на изп. Директор на МВФ.
в-к "Пари", бр. 97/30.04.1998 г.                    рег. 30.04.1998 г.

 

Обратно към "Анализи"