Малък и среден бизнес
 
 

По поръчка на Международната финансова корпорация от групата на СБ италианската фирма "Финест" проучва нуждата от финансиране на малкия и среден бизнес в България. До момента у нас са инвестирани от корпорацията $5 млн. в "Глобъл файнанс" и $350 хил. в лизингова компания "Интерлийз". Сега текат преговорите по кредит за лизинговата компания в размер на $1,5 млн. За строителството на хотел "Хилтън" ще бъдат инвестирани $19 млн.
в-к "24 часа" бр.103/17.04.1998 г                            рег. 17.04.1998 г.
 
 

На 30 април в зала 7 на НДК ще се обсъди националната стратегия за малкия и среден бизнес. Изпълнителният директор на Агенцията за малък и среден бизнес Ирен Петрунова ще открие срещата, в която ще участват представители на МВФ и СБ. Ще се включат министрите Божков, Василев, Радев и Върбанов. Председателят на БСК Божидар Данев ще изложи позицията на камарата, а представители на над 200 браншови съюза ще могат за изложат своите виждания . Предложените от тях нови идеи за развитието на малкия бизнес ще бъдат обсъдени от участниците в срещата.
в-к "Кеш", бр. 16/24-30.04.1998 г.                            рег. 24.04.1998 г.
 
 

След няколкогодишно протакане тази година има най-после реален шанс да заработи Държавната банка за инвестиции и развитие. На заседанието си в понеделник правителството ще обсъди предложени от промишленото министерство промени в Закона за ДБИР. Те предвиждат до 2 месеца от влизането им в сила МС да приеме устава на новата банка и да внесе първата вноска в капитала й. Необходимите за целта 500 млн. лв. са предвидени в бюджета за годината.
Законопроектът разширява и кръга на действие на ДБИР. Според него кредитната институция ще може да осъществява всички предвидени в закона банкови сделки у нас и в чужбина, с изключение на набиране на влогове и посредничеството при управление на фондове за инвестиране на капитал. От предмета на дейност на банката се изключват и сделките с благородни метали и издаването и управлението на банкови карти. Запазва се ограничителният режим при покупко-продажбата на ценни книжа. Засилва се и контролът при отпускането на големи кредити.
В законопроектът има определение за малки и средни предприятия. Според тях малки са предприятията с до 50 души персонал, които извършват самостоятелна дейност и не са свързани капиталово с други малки фирми. Като средни предприятия проектът определя дружествата с до 100 души персонал, със самостоятелна дейност и без капиталови връзки с други средни предприятия. Според законопроекта не извършва самостоятелна дейност предприятие, на което 25 % или повече от акциите с право на глас се притежават от дружество, което не отговаря на изискванията за малки и средни фирми.
в-к "Демокрация", бр.107/25.04.1998 г.                       рег. 25.04.1998 г.
 
 

На 30 април в НДК ще бъде представен окончателният вариант на стратегия за развитие на малките и средни предприятия в България, съобщиха от Агенцията за малки и средни предприятия. Документът ще бъде изпратен на 200 институции за становища.
На срещата, съобщи и агенция Балкан, ще присъстват представители на Световната банка и МВФ. Изготвената стратегия предвижда да се изгради благоприятна среда за развитието на предприемачеството. В документа обаче не са заложени никакви привилегии за тяхното стимулиране, твърди агенцията.
В Атина се провежда 10-тата сесия на работния комитет за малки и средни предприятия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Шефът на БСК Божидар Данев представи българския опит.
в-к "Сега", бр. 94/27.04.1998 г.                                    рег. 27.04.1998 г.
в-к "Континент", бр.94/27.04.1998 г.                            рег.27.04.1998 г.
 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"