Селско стопанство
 

От Института по икономика на селското сторанство към Селскостопанска академия прогнозираха, че цената на пшеницата от новата реколта ще бъде вероятно около $110 на тон или 198 000 лв./т. Причината за падането на цените е наличието на запаси в складове и мелници, също и международните цени. В момента най-много се търси слънчоглед и били продадени почти всички количества от последната реколта. Цената му се покачва до 350 000/т, но няма предлагане. Причините са в лошата реколта м.г. Високата изкупна цена предизвиква скок в цената на олиото с 40% през последните две седмици. Цената на дребно надминава вече 2 000 лв. С 10% са поскъпнали фуражните смески през последните три месеца.
в-к "Сега" бр.87/17.04.1998 г                                 рег. 17.04.1998 г.
 
 

Това съобщи шефът на Националната служба за растителна защита, карантина и агробиохимия Тодор Матев. Контролът обаче не бил занемарен, всяка оранжерия пръскала по дати с препарати. Продължавало разграбването на складовете за препарати на бившите ТКЗС и АПК, алармира той.
в-к "Демокрация" бр 103/21.04.1998 г.                  рег 21.04.1998 г.
 
 

Агроминистърът Венцислав Върбанов е уволнил шефа на "Зърнени храни" Ивайло Таслаков заради несправяне с работата. "Зърнени храни закъса с връщането на кредитите от изкупната кампания. Най-голямата държавна фирма стопанисва бази за около 850 000 тона зърно. Проверки на земеделското министерство показали, че 75% от тях са преработвали зърно на ишлеме, а житото в държавните складове залежава. То беше купувано по 230 000 лв за тон, цената му вече е 270 000 лв, но се търсят възможности да бъде изнесено по 180 000 лв за тон.
в-к "24 часа" бр. 106/22.04.1998 г.                       рег. 22.04.1998 г.
 
 

ЦКС има програма за развитие на някои традиционни дейности като бубарство, пчеларство и гъбарство. Идеята е те да се развиват във фамилните стопанства, а съюзът да подпомага кооператорите с инвентар и материали, както и да организира изкупуването. Бубарството, което е стар български поминък днес отново се възражда в Добричко, Варненско, Шуменско, Силистренско и Търговищко. 70 % от бубарите са начинаещи в занаята, но целта е бубарството да се превърне от любителско занимание в основен смеен поминък, особено в планинските и полупланински райони. Средства за започване на този бизнес отпуска Националния фонд за опазване на околната среда във вид на дйлгосрочни безлихвени кредити за срок до 10 години с 3 години гратисен период. ЦКС ще бъде гарант на своите членове при тегленето на кредитите. Съпътстващо производство през зимните месеци може да бъде гъбарството, от което хората ще получават още 1 млн. лева.
в-к "Дума" бр. 90/22.04.1998 г.                             рег 22.04.1998 г.
 
 

8 търговски банки обявяват днес процедура за продажба на мелниците, които не са погасили заемите си от реколта 1997. Това заяви шефът на банковата асоциация Стоян Александров пред ръководителите на водещите банки Булбанк, ОББ, "Хеброс","Експрес" и ДСК. Пощенска и Общинска банка отпуснаха за миналогодишната реколта заеми за 220 млрд лв. Банкерите искат спешна среща с земеделския министър, за да го попитат как ще се спази държавната гаранция, дадена от ДФРР, но за разсрочка на заемите и дума не може да става. Те заплашиха, че ако започне разпродажба на силозите , изкупните цени на зърното от новата реколта ще падне катастрофално. Стоян Александров предупреди, че скандалът със зърнените кредити и обезпечаването им от ДФРР ще се отрази на предстоящите преговори за тригодишното споразумение с МВФ. Според него фондът е категорично против поемането на държавни гаранции за заеми.
в-к "Стандарт", бр.2006/28.04.1998 г.                   рег. 28.04.1998 г.
 
 

Според премиера кредитите, изтеглени от банките за обезпечаване на зърнената кампания през м.г., били обслужвани добре. Имало само някои забавяния по обслужване на главниците. Той увери, че мелничари и банкери ще бъдат доволни. Зърненият пазар щял да бъде освободен за новата реколта, което щяло да позволи на стопаните да вземат добри пари за зърното си.
Венцислав Върбанов пък заяви, че експертна група от финансовото и земеделското министерства работели по проблема и имало още възможности за решаването му. Възможно било кредитите да се разсрочат. На над 24 000 т възлиза количеството залежало зърно в Добрички регион, десетки производители искат решаване на проблема си. Същевременно на зърнения пазар има парадокс - наличие на големи количества зърно и липса на предлагане на борсата, поради ниската цена в момента, заяви шефът на Софийска стокова борса Васил Симов.
в-к "Демокрация", бр.111/29.04.1998 г                 рег. 29.04.1998 г.
 
 

Земеделският министър счита, че не всички възможности за събиране на зърнените кредити са изчерпани все още. Не е изтекъл срокът за погасяване на заемите, създадена е работна група от земеделското и финансовото министерства по проблема, предстоят още уволнения на директори на предприятия, освен, че е подменен целият борд на "Зърнени храни", отбелязва той. Като варианти за разрешение на кризата министърът посочва разсрочване на кредитите, гласуване на Закона за зърното, с който се създава стратегически резерв, оферти за износ и др. Няма да има втора зърнена криза у нас, обещава Върбанов.
в-к "Стандарт", бр.2007/29.04.1998 г.                 рег. 29.04.1998 г.
 
 

 
Учените от институтите към Селскостопанската академия очакват голям ръст на производството на селскостопанска продукция от растениевъдството през 2001 г спрямо 1996 г. Около 4 млн. тона се очаква производство на хлебно зърно, двойно ще се увеличи и произведената животинска продукция, но няма да се достигне ръстът от 1990 г , когато у нас е имало над 1.5 млн говеда, 4-3 млн. свине и 8.1 млн. овце. Над 9 трилиона лева възлизат необходимите инвестиции за развитието на земеделието до 2001 г., е записано в стратегията за развитието на земеделието в България до 2001 г.
в-к "Демокрация", бр. 112/30.04.1998 г.             рег. 30.04.1998 г.
 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"