Малък и среден бизнес
 

Национална програма за малкия и среден бизнес

Днес на заседание правителството щяло да обсъжда стратегията за насърчаване и развитие на малките и средни предприятия, съобщава Ирен Петрунова, изп. директор на Агенцията за малки и средни предприятия. Основната цел на тази стратегия била да се създаде благоприятна нормативна, административна, финансова и конкурентна среда за този тип предприятия. Щяла да стартира програма и за кредитиране на дребния бизнес, по която били предвидени 10 хил. марки, осигурени от германския финансово-кооперативен фонд "Кредитанщалт фюр Видерафбау". 1,5 млн. марки се отпускали безвъзмездно за обучение на български експерти. Останалите пари били предвидени за отпускане на малки кредити - от 15 до 50 млн. лв. Германският заем е за 40 г. с гратисен период от 10 г. и при 0,75% годишна лихва. Обсъждало се създаването на насърчителна банка за дребния бизнес, която да заработи до края на есента след одобряването на специален закон от НС. Съвместно с Агенцията за чуждестранни инвестиции /АЧИ/ трябвало да се създадат регионални кредитни съвети, които щели да оценяват бизнеспроектите и да стимулират най-добрите от тях.
в-к "Труд", бр. 193/20.07.1998 г.                           рег. 20.07.1998 г
 Стратегията за дребния бизнес - приета

Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средни предприятия и работна програма за изпълнението й прие вчера правителството. Предвиждат се облекчени процедури за административна регистрация на фирмите чрез въвеждането на единен регистрационен номер за всички стопански субекти, който ще замени идентификационния код по БУЛСТАТ, данъчния и митническия номер. Планира се и разработване на схеми за микрокредитиране и учредяването на специализирана финансова институция.
С процеса на приватизацията се очаквало малките и средни предприятия да станат 50% от всички фирми у нас. В края на м.г. делът на дребния и среден бизнес в БВП е бил 58,8%, което е с над 10% повече от края на 1995 г.
в-к "Демокрация", бр. 192/21.07.1998 г.                        рег 21.07.1998г.
в-к "Труд", бр. 194/21.07.1998 г.                                      рег 21.07.1998 г.
 
 


Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"