Национална икономика
 

Данни на Виенския институт за международни икономически анализи за българската икономика през 1998 г.

Промишленото производство през януари е било с 12% по-ниско, в срвн. с м.г.;
Индустриалните продажби през първите три месеца на т.г. са едва с 6% повече от м. г. /същия период/;
Промишленият експорт за периода януари-април е паднал с 27%, срвн. със същия период на м.г.;
В химическата промишленост има спад от 18 на сто, в нефтохимическата - с 18 на сто. Това са водещи индустриални сектори.;
Високата отрицателна лихва по банковите депозити създава сериозно объркване на пазара и има отрицателен ефект върху спестяванията на хората;
Държавата продължава да е най-големият акционер в 3 200 големи и средни предприятия. Приватизирана е само 1 банка.
в-к "24 часа", бр. 198/25.07.1998 г.                    рег. 25.07.1998 г.
 Делът на сенчестата икономика се увеличавал

През 1996 г. делът на сенчестата икономика е бил 28% от БВП, през 1997 г. - 31%, според анкета на НСИ. Над 41% от фирмите се отклонявали от плащането на данъци, 30% не спазвали размера на работната заплата и на продължителността на работното време. Други 27% от стопанските субекти отклонявали плащането на осигуровки. Данните са от анкетиране на експерти. Мнението на повечето от тях е, че сенчестата икономика влияе по-скоро положително върху икономиката на България - осигурява допълнителна работа и доходи на семействата. Тя била с по-голям дял в частния сектор. Най-високи били скритите доходи в търговията - 80%, следват услугите и правосъдието - 55% скрити доходи. Недеклариран труд най-често имало в строителството - 42%, в търговията и селското стопанство. Имало голям процент на скрит труд при безработните - обикновено почасов и без договор. Според европейските критерии сенчестата икономика включва незаконно производство, скрити дейности, като неплащане на данъци и осигуровки, непопълване на документи, неспазване на стандарти и т.н. Там влиза и т. нар. неформален сектор - отдаване под наем на имоти, даване на частни уроци и др. подобни.
в-к "Пари" бр. 174/31.07.1998 г.                             рег.31.07.1998 г.
 Потреблението се увеличава

НСИ съобщава, че продажбите на дребно през юни са били 391 млрд. лв., което е с 5,5% повече от същия период на м.г. Увеличавали се покупките на нехранителни стоки. Общо за първото полугодие на годината са продадени стоки за 2166 млрд. лв. Приходите от продажбите в промишлеността през първото полугодие на 1998 г. са с 0,7% по-ниски от същия период на м.г.
в-к "Пари" бр. 174/31.07.1998 г.                         рег.31.07.1998 г.
 
 


Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"