Капиталов пазар
 

Прогнози за капиталовия пазар

Според Дилингова финансова компания през седмицата се очаквало поскъпване на акциите на Нефтохим, а според Булброкърс и БРИбанк  - и на книжата на фармацевтичните предприятия, Булгартабак холдинг, Антибиотик, Мелинвест холдинг и Петрол холдинг.
Книжата на "Софарма" са достигнали равновесната си точка и не се очаквали промени в цените им, твърди Дилингова финансова компания. Акциите на Химко ще се задържат на котировка 20 000 лв./брой, сочи прогноза на БРИбанк. Стабилни щели да останат цените на Полимери-Девня, Варненската корабостроителница, Соди и Албена, твърдят пък Булброкърс.
Възможно било леко да спаднат цените на акциите на Нефтохим, според прогноза на брокерите от БРИбанк. Надолу се очаква да тръгнат цените на книжата на холдинг "Доверие", твърдят от Булброкърс. Под 10 000 лв./брой щели да слязат котировките на Полимери, сочи предвиждането на Дилингова финансова компания.
в-к "24 часа", бр. 193/20.07.1998 г.                           рег. 20.07.1998 г
 Повишен интерес към акциите на "Доверие"

На официалния пазар за пореден ден се сключваха сделки само на най-ниския сегмент. Повишен интерес бе регистриран към книжата на холдинг "Доверие" и на "Петрол холдинг груп", като цените, при които те затвориха, са били съответно 4250 и 2362 лв.за акция. Тези стойности са с 5% по-високи от петъчните. Двата бивши приватизационни фонда се очертават като най-ликвидни на официалния пазар и продължават да бъдат атрактивни за инвеститорите. Сигнал за това са неудовлетворените оферти купува на новите по-високи цени и липсата на насрещно предлагане.
в-к "Пари", бр. 165/21.07.1998 г.                               рег 21.07.1998 г.
 Слабата борсова активност се налага като тенденция

През изтеклата седмица на БФБ се запази слабата активност, липса на инвеститорски интерес, малък брой сделки, малки обеми. Въпреки вялата търговия се забелязва повишен интерес към фармацевтичните предприятия. Усилено се търгуваха акциите на Софарма и те достигнаха 40 039, което се равнява на 42.5% от пуснатите за първата вълна на приватизация акции.
Активно се търгуваха акциите на Биовет-Пещера, като цените бяха между 37 000 и 38 500 лв. за акция.
Изтъргувани бяха и 885 акции на Солвей-Соди по цени 23 000-29 000 лв./брой. Около тези цени се забелязва стабилизирането на акциите на предприятието за последните седмици.
Голям брой акции на Химко премина през борсата. От 10 273 акции 10 000 бяха прехвърлени с една курсова сделка на цена 18 000 лв за акция при пазарна цена от 19 000 до 21 000 лв. Активизира се пазара на акциите на Полимери -Девня, като цените на акциите достигнаха 12 900 лв. Акциите на тютюневите фабрики продължиха да се търгуват активно, но с малки обеми. Цените на акциите на лидерите" в тютюневата промишленост Булгартабак холдинг и Благоевград БТ останаха стабилни, съответно 58 000-61 000 и 61 000-62 000 лв.
в-к "Инвестиции",бр.28/22.07.1998г.                       рег. 22.07.1998 г.
 Книжа за 402 млн. лв изтъргувани на борсата

С разрешените 5 на сто дневно скочи цената на акциите на "Петрол холдинг груп". Брокери продадоха 1555 книжа на "Доверие" при 4486 лв. средна цена, а на "Петрол холдинг груп" акциите се търгуваха по 2734 лв.. За първи път бяха пуснати за продажба книжата на "Добруджа холдинг", но сделки по тях нямаше.
в-к. "Стандарт", бр.2095/28.07.1998 г                            рег 28.07.1998г.
 Сделките на "Доверие" преобладават

На официалния пазар преобладаваха сделките с книжа на холдинг "Доверие". Изтъргувани са били 43 085 акции по 4870 лв. при цена 4 700 лв. предишния ден.
в-к "Пари" бр. 174/31.07.1998 г.                         рег.31.07.1998 г.
 
 


Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"