Тенденции в развитието на националната икономика
по отрасли и дейности
 
Финанси, банки, валутен борд
 

ВКС потвърди фалита на Капиталбанк

Петчленният състав на Върховния касационен съд потвърди несъстоятелността на Капиталбанк. Върховните съдии оставиха без уважение искането на главния прокурор за отмяна по реда на надзора на предишните две решения.
в-к "Демокрация" бр. 172/01.07.1998 г                        рег 01.07.1998 г.
 Валутният борд работи отлично

"За една година системата на валутен борд доказа своята ефективност по отношение на финансовата стабилност. Изборът на борда беше правилна", заяви управителят на БНБ Светослав Гаврийски. Валутният борд доведе до стабилност на цените, а оттам до сигурност в бъдещето и дългосрочните стопански инвестиции. Инфлацията за първата година на действието на валутния борд е 21%, а на първото полугодие на 1998 г е около 5%. Бъдещето на инфлацията не бива да се коментира категорично, смята Гаврийски. Голяма част от цените зависят от сезонността и сигурно ще се покачат през есента и зимата. Според очакванията на БНБ до края на годината инфлацията ще достигне 10-11%. Крайно време е обаче банките да пренасочат средствата, влагани в ДЦК, към кредитиране на реалната икономика. До края на годината БНБ ще свали някои ограничения, наложени на търговските банки. За една година валутните резерви са се увеличили от 2.8 на 5.2 млрд. марки.Така бордът изпълни задачата си по акумулиране на средства от външни източници. Но икономиката все още не е готова да ползва тези средства. Според БНБ реалното търсене на пари още е слабо. Това е слабост на българската икономика, както и продължаващото трупане на загуби на предприятия, които все още се покриват от държавни средства. Преструктуриране на икономиката и увеличението на износа са задължителни условия за растежа.
в-к. "Сега" бр. 149/01.07.1998 г                              рег 01.07.1998 г.
 Съдбата на банките ясна след 15 юли

Вчера изтече срокът, в който търговските банки трябваше да наберат минималния капитал от 10 млрд лв. До 15 юли банките трябва да представят в "Банков надзор" отчетите си. Ако надзорът прецени, че някои от тях не са набрали 10 млрд. лв. или вноските на акционерите са съмнителни, може да им отнеме лиценза. БНБ е започнала проверка на капиталите на банките още преди две седмици. Засега няма индикации за закриване на някои банки. По-вероятно е при неизпълнение на изискванията, БНБ да поиска сливане на банки. Според закона БНБ няма право да нареди коя банка в коя да се влее.
в-к. "Сега" бр. 149/01.07.1998 г                              рег 01.07.1998 г.
 Информационната система ТелеБАНК в Булбанк

От вчера банката е въвела автоматизираната информационна система, която дава възможност на фирмите постоянно да извършват трансакции от разстояние и да получават пакет от услуги, като връзката се осъществява чрез обществената телефонна мрежа. В операциите се включват арбитражът, предизвестията за теглене на големи суми от касата, откриването на текущи и срочни депозити. Услугата се ползва безплатно, след първоначална такса от $ 10.
в-к "Пари", бр. 149/02.07.1998 г.                        рег. 02.07.1998 г.
 Промени в Търговския закон

Банките ще настояват за нова промяна в Част четвърта "Несъстоятелност" на Търговския закон. Според банковите юристи проблемите с осребряването на банковото имущество и попълването на масата на несъстоятелността останаха нерешени при последните промени в Търговския закон. Те ще поискат да се конкретизират начините, по които могат да се оценяват и продават вземанията и кредитите. Ще настояват да се ускори и процедурата за публична продан на дяловите участия, включително и акционерните. До момента тя се уреждаше от Гражданскопроцесуалния кодекс.
Надзорният съвет на Общинска банка АД свиква акционерите на годишно общо събрание на 28 юли 1998 г. Съгласно публикувания в Държавен вестник дневен ред те ще изслушат доклада за дейността на банката през 1997г. и ще приемат отчета на одиторите.
Статистиката на БНБ отчете, че и през май се е запазила тенденцията за съкращаване на държавните ценни книжа, притежавани от чуждестранни инвеститори. Общият им размер е 397 583.3 млн. лв. Спрямо април този обем е намалял с 14.4%, или с 66 483.3 млн. лв.
в-к "Банкер" бр. 26/29.06.1998г.                                     рег 03.07.1998г.
 Сменят синдиците на Добричка търговска банка

Синдиците на ДТБ "Явор Зартов" АД и "Биндер Сьорен Сьоренсен" са подали молба да бъдат сменени, защото според поправката от 23 юни на ТЗ, само физически лица могат да бъдат синдици. Смяната им съвпада с обявяване на процедура по продажба на ДТБ, като вече са постъпили 4 оферти за закупуване на банката изцяло с активите и пасивите й. В преговорите щели да бъдат включени 8 силоза, продадени на "Добрич мел", като сделката нямала юридическа стойност според синдиците.
в-к "Пари", бр. 150/03.07.1998 г.                    рег. 03.07.1998 г.
 Състояние на Българска универсална банка

Собственият капитал на БУБ е 11,905 млрд. лв., капиталовата база е 10.070 млрд. лв., капиталовата адекватност - 100%. Увеличението на капитала било за сметка на новите акционери, каза Камен Иванов, член на Надзорен съвет на БУБ. Гръцки фирми с по около 5% от капитала, са взели участие в увеличението.
в-к "Пари", бр. 150/03.07.1998 г.                 рег. 03.07.1998 г.
 Икономисти сигнализират за заплахи за валутния борд

По столично радио вчера банкерът Емил Хърсев предупреди, че промяната на валутния курс ще бъде заплаха за стабилността на борда и ще бъде сигнал за финансова криза. Лихвата обаче можело да бъде увеличена, защото в Германия например лихвите често се променяли.  Преди левът да се върже за еврото, курсът му можел да бъде променен, тъй като инфлацията била все още висока, каза пък проф. Иван Ангелов, бивш икономически съветник на Жан Виденов, позовавайки се на американски и латиноамерикански икономисти. Левът можел да бъде обезценен еднократно с 15-20%, както в Гърция преди 3 месеца, добави той. След девалвацията трябвало да се въведе пълзящ курс с изоставаща стъпка. Износът на стоки щял да стане невъзможен, тъй като производството им ще се оскъпи и това ще ги направи неконкурентни, счита проф. Ангелов, според когото излизане от борда до 5 г. нямало да има.
в-к "Стандарт", бр. 2072/05.07.1998 г.                   рег. 05.07.1998 г.
 Икономическият съветник на президента пред в. "Демокрация"

Красимир Ангарски счита, че ние нямаме валутен борд в смисъла, в който той съществувал на теория. Вместо това сме имали Национална банка, на която са възложени три допълнителни функции - да купува и продава лева по определен курс към марката; да дава без достатъчно покритие пари на бюджета; да не дава пари без покритие на търговските банки. Но това било записано и в стария Закон за БНБ, само че не се спазвало и довело до високата инфлация, за която също така причина била и лъжереформата. През този период г-н Ангарски настоявал за фиксиран курс, но вместо това БНБ рефинансирала ПЧБ или някоя друга банка, тя пък финансирала търговец, който продавал валутата на "Нефтохим" и т.н., като така се правели милиони. Българският валутен борд бил изключителен и с това, че се предвиждал плавен преход към еврото, твърди Красимир Ангарски.
в-к "Демокрация", бр. 178/07.07.1998 г.                    рег. 07.07.1998 г.
 Обмисляло се вдигане на капитала на банките

Управителят на БНБ Светослав Гаврийски каза, че се обмисляло вдигането на летвата за минималния капитал на банките. Това щяло да увеличи възможността им да дават големи кредити и да финансират големи проекти. До 30 юни всички родни трезори трябваше да наберат 10 млрд. лв. капитал, ако сега не се справят с новото увеличение, трябвало да помислят за сливания помежду си. В Евробанките например се искали 5 млн. екю /8 млн. долара/, за да им се даде лиценз. Между 15 и 20 млрд. лв. вероятно щяло да бъде изискването за капитал, според банкерите.
Очаквало се основната лихва да бъде около 6,5%, каза Светослав Гаврийски. Според него бордът на директорите на МВФ щял да одобри споразумението, като от 800 млн. долара до 1 милиард щели да бъдат достатъчни за България през следващите три години.
в-к "24 часа", бр. 183/10.07.1998 г.                       рег. 10.07.1998 г.Открит клон на "Зираат банкасъ" в София

Това е първата турска банка, която получи лиценз за банкова дейност в България. Банката има 5 задгранични смесени дружества и 25 клона в Европа, Азия, Австралия и Америка. Тя е създадена през 1888 г. при трансферирането на капитала на 250 фонда за земеделска дейност. По времето на президента Ататаюрк тя управлява няколко правителствени заема от Запада.
в-к "Демокрация", бр. 183/12.07.1998 г.             рег. 12.07.1998 г.
 Промени в данъците

ДДС щял да падне поне с 2 пункта от началото на следващата година до 20%. От Съюза на данъкоплатците настояват в закона да се възстанови правото на доброволна регистрация, който отпадна в началото на т.г., също ускорено възстановяване на данъчния кредит. От идната година се предвиждали намалени ставки на данъка за облагане на доходите на физическите лица. Щели да отпаднат вноските и отчисленията за фондовете "Държавно и обществено осигуряване" и ПКБ. Общата данъчна тежест за населението няма обаче да намалее, защото от средата на следващата година ще започне да се събира новата вноска за здравното осигуряване. През първите 3 години тя ще е 6% и ще се поделя между работодателя и работника. Тези промени били съгласувани с мисията на МВФ, каза Муравей Радев.
в-к "Стандарт", бр. 2080/13.07.1998 г.                 рег. 13.07.1998 г.
 Делото "Плама" срещу ОББ отложено

Второто дело на "Плама" срещу клона на ОББ в Плевен бе отложено вчера за 14 септември. Вещото лице не е изготвило съдебно-икономическата експертиза по спора, тъй като от "Плама" не са представили в законния срок оригинала на документа, с който се гарантира, че са изплатили депозит от 240 хил. лв. за извършване на експертизата. Искът на сегашните собственици на "Плама" е да бъде обявен за нищожен валутния кредит от края на 1995 г., с който рафинерията е получила от банката 3.1 млн. долара. Първото подобно дело, което "Плама" заведе срещу ОББ, завърши в полза на банката.
в-к "Сега", бр 160/14.07.1998г.                      рег.14.07.1998 г
 
 


Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"