Тенденции в развитието на националната икономика
по отрасли и дейности
 
Екология и околна среда
 

Екоинспектори ще могат да запечатват предприятия

Вече ще можем да запечатваме предприятия, които не изпълняват изискванията за чистота на атмосферата и водите, заяви вчера министърката на околната среда и водите Евдокия Манева. На 15-те директори на районни инспекции бяха раздадени специални клещи, изработени от монетния двор, с които те могат да пломбират обекти и да спират дейността им. В заповедта трябва да има копие до прокуратурата и самоволното разпечатване ще се третира като престъпление. По данни на МОСВ най-много екосанкции плащат Юнион Миниер - 20 млн.лв.месечно за замърсяване на води и 250 млн. лв месечно за замърсяване на въздуха.
Стомана - Перник плаща по 790 000 лв. за вода и по 747 600 лв. за въздух месечно. Кремиковци плаща по 17.5 млн. лв. за въздух и 3.3880 млн. лв. за вода на месец. Досега от еколозите са спрени 2-те кариери за инертни материали във Враждебна, кожарската фирма Адбай - Пловдив, цех в Асеновград. От Солвей-Соди са платили за 1997 г. 28 млн. лв.
в-к. "Пари", бр. 160/15.07.1998 г.                           рег.15.07.1998 г.
 
 


Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"