Вътрешни фактори, влияещи върху инвестиционния климат
и условията за живот и бизнес
 
Финансов ред и дисциплина
 

"Банков надзор" проверява обменните бюра по Черноморието

Проверката ще има за цел да установи дали сарафските бюра спазват разпоредбите на закона за сделките с валутни ценности. Бюрата, които не са спазвали закона, ще бъдат наказани с отнемане на разрешението. Търговските банки са започнали кампанията по финансиране изкупуването на зърнената реколта. Зърнобазата "Бакаджик" вече е договорила отпускането на 1 млрд. лв. от Първа източна международна банка. Кредитът се отпуска за изкупуването на 6 500 т жито от тазгодишната реколта.
в-к "Континент" бр. 156/09.07.1998 г.                        рег 09.07.1998 г.
 Приет закона за мерките срещу мръсните пари

Всички мерки ще трябва да се вземат от банки и небанкови финансови институции, застрахователи, инвестиционни дружества, посредници, организации с идеална цел, политически партии, приватизационни органи. Организаторите на хазартни игри и нотариусите отсега нататък ще трябва да проверяват произхода на парите на клиентите си при суми над 30 млн. лв. Участниците в сделки ще бъдат проверявани и когато става дума за по-малки суми, но има съмнение, че се перат пари. Със закона към Министерство на финансите ще бъде създадено бюро за финансово разузнаване, което ще проучва и съхранява информацията за съмнителните операции.
в-к "Континент", бр. 157/10.07.1998 г.                   рег. 10.07.1998 г.
 Забележка: Хипервръзките към Справочника на личностите, организациите и събитията са маркирани само при първото им споменаване в екранната страница.

 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"