Капиталов пазар
 

Чужди компании искат да излязат на БФБ

Професор Бистра Боева, член на Комисията по ценни книжа и фондови борси /КЦКФБ/, каза вчера, че няколко чуждестранни инвестиционни структури проявили интерес към българския капиталов пазар - UBS u DAIWA Securities.
в-к "Пари", бр. 148/01.07.1998 г.                  рег. 01.07.1998 г.
 Оборотът на БФБ-София - 990 млн. лв.

Оборотът на свободния пазар на БФБ се повиши до 990,086 млн. лв. от 228.671 млн. лв. в понеделник. Брокерите са сключили сделки с общо 100 619 акции от масовата приватизация. Цената на акциите в Нефтохим днес бе в границите между 24 000 и 24 300 лв./брой, като бяха сключени сделки с 1580 акции.
Най-търгувани бяха акциите на "Славина"-Плевен, като са били продадени общо 43 345 акции на цени между 3 600 и 3622 лв. за акция.
Оборотът от търговията на официалния пазар на БФБ-София падна до 1.888 млн.лв. от 23.046 млн. лв. в понеделник.
в-к "Пари", бр. 148/01.07.1998 г.                  рег. 01.07.1998 г.
 Акции на "Доверие" излизат на борсата

От миналата седмица на официалния пазар на БФБ се търгуват акциите на два бивши ПФ - "Петрол холдинг груп" и "Мелинвест", съответно по 1500 лв. и 2 000 лв./брой. Тези дни се очаква на борсата да се появят акциите и на бившия ПФ "Доверие". акциите на БРИБ били поскъпнали с максимално допустимите 5%. На свободния пазар книжата на фирмите от нефтената промишленост падат. Акциите на "Нефтохим" са поевтинели до 22 800 лв./брой.
в-к "Труд", бр. 179/06.07.1998 г.                     рег. 06.07.1998 г.
 Дебют на акциите на "Доверие холдинг"

За първи път вчера на временния сегмент С на официалния борсов пазар се търгуваха акциите на "Доверие-Обединен холдинг" АД. За борсова търговия са били регистрирани 6.575 млн. акции на холдинга, които представляват 100% от капитала на дружеството. Номиналът на акциите е 1000 лв., а началната цена - 2 000 лв. Холдингът отчете 5.894 млрд. лв. печалба за м.г., дава 89% дивидент на акционерите си. Брокерите размениха вчера 1050 акции на холдинга при вариращи цени от 3 500 до 4 500 лв. Тези сделки са формирали почти изцяло оборота на официалния пазар, който бе скромен - 4.704 млн. лв.
На свободния пазар най-голям интерес предизвикаха акциите на "Българска роза"-Пловдив и "Полимери". Книжата на пловдивското дружество се котираха високо и достигнаха 80 768 лв./акция, близо до рекордните 81 693 лв./акция, достигнати миналата седмица. Купувачите са платили общо 481 млн. лв. за 5 986 акции на "Българска роза" и тези сделки са формирали над половината от оборота на свободния пазар - 825.550 млн. лв. Акциите на "Полимери" варираха от 9000 до 13 400 лв./акция и се размениха общо 11 235 книжа на дружеството.
Голяма сделка се сключи с пакет от 1234 акции на "Алумина" при единична цена от 22 000 лв.
в-к "Пари", бр. 153/07.07.1998 г.                        рег. 07.07.1998 г.
 Свободният пазар на БФБ

Свободният пазар, подобно на официалния, се сви, с изключение на типичните регистрационни сделки, които извършва "Доверие-обединен холдинг". Иначе обемите са спаднали до критична стойност. Забелязва се спадаще тенденция за акциите на "Биовет" АД-Пещера от нива 46 000 лв./акция на 37 500 лв./акция. Цените на "Булгартабак холдинг" спадаха, но в сряда цената им се повиши до 69 315 лв./акция за пакет от 15 000 акции. Стабилни са към момента акциите на Варненска корабостроителница при нива 17 000-18 000 лв./акция.
в-к "КЕШ", бр. 27/10-16.07.1998 г.                   рег. 10.07.1998 г.
 Акциите на фонд "Доверие" поевтиняват

На официалния пазар на фондовата борса акциите на фонда поевтиняха с почти 5% до 4418 лв./броя. Книжата на другите два бивши ПФ - "Меливнест холдинг" и "Петрол холдинг груп" поскъпнаха съответно до 2 000 лв. и 1764 лв./акция. На свободния пазар на босата се продадоха почти 41 083 акции за почти 915 млн. лв. Акциите на "Албена" АД се търгуваха по 13 360 лв., на "Слънчев бряг" АД - по 15 750 лв. едната. До 13 000 лв./акция стигнаха цените на акциите на "Елените" АД. Акциите на "Кремиковци" запазват нивото си от 3880 лв./акция от началото на месеца.
в-к "Дума", бр. 157/11.07.1998 г.                         рег. 11.07.1998 г.
 Още за акциите на фонд "Доверие"

Акциите на "Доверие-обединен холдинг" още на първата седмица от приемането си за търговия на временния С сегмент, привлякоха повече интерес, отколкото тези на другите два досега приети холдинга - "Петрол холдинг груп" и "Мел инвест холдинг". През седмицата са били изтъргувани общо 6 154 акции на стойност 27 млн. лв. Увеличение на цените в рамките на максимално допустимите 5% имаше в началото на седмицата, докато в края й цените леко паднаха до 4 400 лв. за една акция с номинал 1000 лв. Според експерти оценката на активите, придобити по време на централизираните публични търгове от "Доверие холдинг", е около 25 млн. долара. В програмата за преструктуриране на портфейла на холдинга за т.г. се предвижда да бъдат създадени отраслови подхолдингови дружества, във всяко от които да бъдат включени притежаваните пакети от предприятията от съответния отрасъл. През борсата вече минаха няколко големи пакета от млекопреработвателните предприятия /Враца, Кюстендил, Смолян и др./ Тези пакети ще се управляват от отраслово дружество, в което "Доверие" държи 90% капитал. Очаква се скоро да бъдат прехвърлени пакетите от инвестиционния потфейл на холдинга - текстилна промишленост, строителство, фармацевтична промишленост, машиностроене, туризъм. Предвидените средства за кредит на дъщерните дружества от холдинга са около 6 млрд. лв. за технологично оборудване и оборотни средства. Очакваните приходи на холдинга за т.г. са в размер на 26,6 млрд. лв., брутна печалба 25,5 млрд. лв., чиста печалба около 16 млрд. лв. Досега акциите на "Доверие" бяха между най-търгуваните на извънборсовия пазар. Преди около два месеца акциите на холдинга се търгуваха на цени от 5500-6000 лв./акция. Очакванията на брокерите са за леко повишаване на цените в близко бъдеще и постепенно доближаване до предишните цени на извънборсовия пазар. Справките от Централния депозитар показват, че "Доверие" продължават да са едни от най-търгуваните на извънборсовия пазар, където единствено досега се търгуваше и където в момента продължават да се извършват сделките между физическите лица.
в-к "Капитал", бр. 27/11-17.07.1998 г.             рег. 12.07.1998 г.
 Книжата на "Доверие АД" на СФБ

В края на седмицата книжата на "Доверие" АД поевтиняха с почти 5 на сто до 4418 лева едната, но още през първата седмица след обявяването им за продажба на временния "С" пазарен сегмент на борсата привлякоха изключителен инвеститорски интерес. През седмицата бяха продадени над 6000 акции на обща стойност от 27 млн. лева.
в-к "Континент" бр.159/13.07.1998 г.                        рег. 13.07.1998г.
 Акциите на бившите приватизационни фондове задържат нива

Според БРИбанк акциите на "Доверие", "Петрол холдинг" и "Мел инвест" щели да се задържат на същите нива. Стабилни щели да останат акциите на "Соди"-Девня, на "Неохим"-Димитровград, считат от "Дилингова финансова компания". От "Булброкърс" твърдят, че стабилни ще останат книжата на фармацевтичните предприятия и "Благоевград БТ".
в-к "24 часа", бр. 187/14.07.1998 г.                    рег. 14.07. 1998 г.
 
 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"