Тенденции в развитието на националната икономика
по отрасли и дейности
 

Тежка промишленост
 
 
ЕС ще ни консултира за стоманодобива
Консултанти от ЕС ще осъществяват социален анализ, проучване на стоманодобивния ни пазар и ще фиксират размера на държавната помощ, необходими на сектора, съобщи Политими Паунова, началник управление в Министерство на промишлеността. Изследването ще бъде готово до края на септември. На тридневен семинар от 25 юни в Интерпред европейски експерти по стоманопроизводство ще представят опита на своите страни. За участие са поканени 130 фирми, които произвеждат и потребяват стомана. България може да кандидатства за финансиране на отрасъла от инвестиционните фондове на ЕС, каза Димо Марков, началник на отдел "Инвестиционни проекти" в АЧИ.
в-к "Пари ", бр. 137/18.06.1998 г.                              рег. 18.06.1998 г.
 
 
 
Стоманодобивът като отрасъл затихвал
Иван Лазаров, гл. специалист по черна металургия в промишленото министерство, твърди, че ако отрасълът не се преструктурира, ще затихне със сигурност. Местното потребление на черни метали било свито, поради намаленото производство, балансът между металопреработващите и добивните мощности - нарушен. Стоманодобивът трябва да задоволява 60% от вътрешните потребности, 30% да отиват за износ, казва г-н Лазаров. Броят на заетите в отрасъла трябва да намалее, енергоемкостта да се намали също. За съживяването на стоманодобива били нужни 500 млн. долара, казва Денка Тончева, управител на "Металургимпекс" и член на браншовата камара на металурзите. До края на септември експерти от Европейската комисия, германската фирма Ен Би Ел Ди и испанската "Идом" трябва да подготвят анализ на параметрите на сегашната програма за преструктуриране на отрасъла. От заключенията им ще зависи дали ще можем да разчитаме на международна финансова помощ, счита г-жа Тончева.

Вчера започна тридневен форум по проблемите на отрасъла с участието на експерти от МП, АЧИ и програмата ФАР към Европейската комисия. Според изискванията на ЕС държавата може да финансира само научноизследователската дейност в областта на стоманодобива, екологични проекти и евентуално закриване на предприятия, каза Едуардо Мартинес, преставител на ФАР. С финансова помощ от ЕС страната ни ще може да създаде фонд за подпомагане на безработицата и ликвидиране на стоманодобивните фирми.
в-к "Континент" бр 145/26.06.1998 г                             рег 26.06.1998 г.

 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"