Тенденции в развитието на националната икономика
по отрасли и дейности
 

Финанси, банки, валутен борд
 
 
Над 120 млрд. лв. печалба отчита ОББ
От финансовата институция съобщават, че печалбата, която тя ще отчете на общото си събрание утре, е 120 132 922 000 лв. за м.г. Внесени са данъци в държавния бюджет за м. г. на стойност 8 644 082 000 лв. Финансовите активи на ОББ са 760 688 254 000 лв., като от тях 299 695 001 000 лв. са вложени в ДЦК. Частната институция няма да увеличава капитала си, който към 31 декември м.г. възлиза на 221 266 532 000 лв. Общото събрание ще приеме одиторския отчет на "Ърнст енд Янг" и ще избере одитор за 1998 г. Ще бъдат направени промени и в директорския борд на ОББ, след като Олег Недялков напусна банката в началото на т.г.
в-к "Пари", бр. 135/16.06.1998 г.                          рег. 16.06.1998 г.
 
 
 
Шеф на БНБ получи втори мандат
Президентът Петър Стоянов подписа втори мандат на проф. Георги Петров за член на управителния съвет на Българската народна банка за срок от 6 години. Миналият юни професорът бе назначен в управата на БНБ от квотата на президента за срок само за 1 година. Преди да влезе в управителния съвет проф. Петров беше и член на пленарния съвет на предишното ръководство на централната банка.
в-к."Стандарт",бр 2053/16.06.1998 г.                        рег.16.06.1998 г
 
 
 
Плащания по външния и вътрешен дълг
От финансовото министерство съобщават, че сме платили 337 млрд. лв./$ 190 млн./ по външния си дълг до края на април. За вътрешния са отишли само 80,5 млрд.лв. Преизпълнени били приходите в бюджета от данък печалба от финансовите институции. До края на април от този налог в хазната са влезли 103 млрд.лв., което било 99,7% от предвидените постъпления за цялата година.
в-к "Стандарт", бр. 2054/17.06.1998 г.                  рег. 17.06.1998 г.
 
 
 
Бюджет по американски модел
Според новата система средства на бюджетните организации ще се отпускат само при възникване на определен разход. Целта била по-добро управление на парите в хазната. В момента средствата от бюджета се отпускат на регулярни субсидии през годината, без да се уточнява предварително предназначението им.
в-к "Труд", бр. 160/17.06.1998 г.                      рег. 17.06.1998 г.
 
 
 
Кредитна банка проявява интерес към Капиталбанк
Синдикът на фалиралата кредитна институция Добри Тасев съобщи това пред агенция Балкан. Засега обаче нямало точна оферта. Течала процедура по сливането на Кредитна банка с БТИБ. Другият кандидат за продажбата на банката е московската "Визави", дъщерна на австрийска офшорка на о-в Самос.
в-к "Континент", бр. 137/17.06.1998 г.                  рег. 17.06.1998 г.
 
 
 
Няма кандидат-купувачи за "Агробиохим"
Досега в АП не са постъпили оферти за "Агробиохим" и то може да бъде продадено за 1 лев, твърди изпълнителният директор на предприятието Стефан Михайлов.
в-к "Континент", бр. 137/17.06.1998 г.                  рег. 17.06.1998 г.
 
 
 
ОББ с печалба от 120 млрд лв.
ОББ отчита рекордна печалба от 120 млн. лв. за миналата година, стана ясно на общото събрание на акционерите вчера. В същото време първата приватизирана банка у нас е платила само 8 млрд. лв. налози, защото печалбата от курсови разлики беше освободена от данък за корпоративно подоходно облагане. Олег Недялков и Джефри Конър бяха освободени от управата на банката. Новият член на съвета на директорите е Роджър Лебарн.
в-к "Стандарт", бр. 2055/18.06.1998 г.                  рег. 18.06.1998 г.
 
 
 
Гаврийски отрича промяна на курса лев/марка
Управителят на БНБ Светослав Гаврийски заяви пред агенция Балкан, че не се предвиждала промяна на валутния курс на лева спрямо марката.
в-к "Пари ", бр. 137/18.06.1998 г.                              рег. 18.06.1998 г.
 
 
 
Кредитна банка кандидат за Капиталбанк
На среща представителите на Кредитна банка заявиха намерение да купят Капиталбанк, съобщи доц. Добри Тасев, синдик на обявената във фалит частна банка. Но се изчаквало приключването на съдебните дела по обявяването в несъстоятелност. Най-късно в понеделник Касационният съд трябва да се произнесе. Софийски градски съд трябва да отнеме лиценза на банката по искане на БНБ. Досега освен върнатите кредити на "Трон", други погашения от фирмите на Красимир Стойчев няма, каза доц. Тасев.
 в-к "Пари" бр.138/19.06.1998 г                             рег 19.06.1998 г.
 
 
 
Уволнен шефът на Експресбанк-Смолян
Директорът на клона в града Атанас Луднев с 20 г. стаж е отстранен от длъжността с мотив недостатъчна активност при събиране на лоши кредити на държавните предприятия от региона към банката, които тя е наследила от плановото стопанство. Според изпълнителния директор на варненския клон Иван Константинов смолянският клон не бил отпуснал нито един необезпечен заем и за първи път от консолидацията на Експресбанк бил спечелил 500 млн. лв. за първо тримесечие на т.г. Новият директор щял да бъде избран с конкурс.
в-к "Пари", бр. 140/22.06.1998 г.                        рег. 22.06.1998 г.
 
 
 
Експресбанк с 15.5 млрд. лв. печалба
Експресбанк приключва финансовата 1997 г. с 15.527 млрд. лв. печалба, стана ясно от отчета за приходите и разходите на банката. През 1996 г все още държавната финансова институция приключи с печалба от 1.377 млрд. лв. Общо активите на банката са достигнали 361.85 млрд. лв, от които паричните средства са 143.34 млрд. лв. Банката е раздала заеми на финансови институции за 16.84 млрд. лв., а на клиенти - 92.707 млрд. лв. Депозитите са за 262.39 млрд лв. Капиталът на Експресбанк е 2.566 млрд. лв., а резервите -24.67 млрд. лв.
в-к. "Пари" бр. 142/24.06.1998 г.                                 рег. 24.06.1998 г.
 
 
 
МОБ "Свети Никола" с нови членове в УС
Нови членове на УС на МОБ "Свети Никола" одобри Банков надзор към централната банка, съобщи изпълнителният директор на финансово-кредитната институция Димитър Проданов. Сертификати са издадени на Лъчезар Иванов, шеф на отдел Ликвидност в Ортодоксалната банка, и на Генади Табаков, ръководител на варненския й клон, който ще бъде изпълнителен директор на банката. По решение на надзорния съвет на БНБ в управителния съвет бяха избрани Петя Славкова като председател и Димитър Проданов и Димитър Димитров като изпълнителни директори. Според закона за банките квестурата се прекратява след три месеца, ако през това време централната банка не отнеме лиценза на финансовата институция.
 в-к "Пари" бр 143/25.06.1998 г                            рег 25.06.1998 г
 
 
 
Националната банка на Гърция/НБГ/ открива два офиса
Два нови офиса ще открие НБГ в България - в Пловдив, Варна или Бургас, вероятно. Това съобщи Христос Кацанис, директор на Балканската регионална дивизия на банката. Те щели да работят като сателити на офиса в София. В плановете на банката влиза откриването на още 3 офиса до края на 1999 г. За изминалата година привлечените от банката средства от финансови и нефинасови институции са 9,781 млрд. лв. Отпуснати са кредити на български фирми на стойност 10 млрд. лв.
в-к "Пари", бр. 145/27.06.1998 г.                   рег. 27.06.1998 г.
 
 
"Зираат банкасъ" получава лиценз
Турската банка получи лиценз от БНБ да открие клон у нас. Тя е специализирана в земеделието, според турските делови среди.
 От чуждите банки у нас присъстват три гръцки - "Хиосбанк", Национална банка на Гърция, Йонийска банка, австрийската "Райфайзенбанк", холандската "ИНГбанк", френската "Сосиете Женерал", германо-френската "БНП-Дрезднербанк".
 в-к "Сега", бр. 146/27.06.1998 г.                        рег. 27.06.1998 г.
 
 
 
Успехът на валутния борд бил 100-процентов
Това заяви в предаването "Неделя -150" на БНР Красимир Ангарски, секретар на президента по икономическите въпроси. На 1 юли се навършва 1 година от въвеждането на валутен борд в страната. Той отхвърли спекулациите, че паричният съвет затруднявал структурната реформа и износа. Остават шест месеца до въвеждането на еврото в Европа и българските фирми и граждани трябва да започнат да мислят за общата европейска валута, която ще бъде новата квота за лева. Изненади няма да има, защото левът ще се върже автоматично към еврото по курс, изчислен през курса на марката. Никаква промяна не се предвижда във фиксирания валутен курс. Спекулациите за промяна на курса се правят, за да се покрият стари загуби на някои хора, смята Ангарски. Една промяна на курса означавала промяна на инфлацията, нова макрорамка и дори ново правителство. С еврото няма да има национални банки и никой няма да печата безкомпромисно пари. Една глобална криза в Европа нямало да се отрази добре, например кризата в Русия и политическата криза в Косово влияели на чуждите инвестиции, което неминуемо ще се отрази и у нас, но нямало да има отражение върху самия борд. Кризата в Азия се отрази върху химическите ни заводи. В Русия пък рязко намаля потреблението на цигари на "Булгартабак" и това се отрази на износа ни, коментира г-н Ангарски.

Георги Пирински от БСП смята, че като средство за овладяване на хиперинфлацията и стабилизиране на паричната маса валутният борд е изпълнил своята роля. Но времето, през което беше наложена тази система, не беше използвано за създаване на онази икономическа основа и сформирането на онези бази за стабилизация. Просто времето беше пропиляно, за да се затвърди тази икономическа стабилизация, коментира той.

Георги Първанов, лидерът на БСП, е на мнение, че валутният борд не можа да изпълни очакванията на обществото. Финансова стабилизация беше постигната, но това стана с усилията на всички политически сили, но тя по себе си не е достатъчна, тепърва предстоят събития, свързани със структурната реформа, която да докара така желаното оживление в производството. Ако това не стане, под заплаха се поставя самото съществуване на борда. Това може да предизвика не само огорчение и негативизъм, а просто да се стигне до по-крайни реакции в обществото и особено в отделни социални групи.
в-к "Континент" бр. 147/29.06.1998 г                           рег 29.06.1998 г
 
 
 
Изтича срокът за решаване на делото "Плама срещу ОББ"
Днес изтича 7-дневният срок по делото "Плама срещу ОББ", който бе даден след първото съдебно заседание за решаване на спора. Делото бе заведено в Плевенския окръжен съд от ръководството на рафинерията за обявяване в нищожност на валутен кредит от 3 млн. долара, теглени от ръководството през 1995 г. На заседанието представителите на банката показаха документи, че не са били извършени нарушения при подписването на кредитния договор. Изтеглената валута, според тях, е била необходима за закупуване на суровина-танкери с алжирски и сибирски нефт. В процеса на съдебното дирене бе отречено обвинението, на сегашното ръководство на рафинерията, че едно и също количество готова продукция е било използвано за обезпечаване на кредита. Представени бяха и документи пред съда, от които стана ясно, че до 1996 г. рафинерията редовно е обслужвала изтегления кредит и че е внасяла задълженията към местния републикански бюджет.
в-к "Пари" бр. 146/29.06.1998 г.                              рег. 29.06.1998 г.
 
 
 
Японска компания купува мажоритарния дял от Кредитекспрес
Японската фирма "Интернешънъл хоспитъл сървис Ко" иска разрешение от Банков надзор на БНБ да закупи 51% от ТБ Кредитекспрес, каза за в. "Пари" Славка Иванова, председател на борда на директорите и главен изпълнителен директор на банката. В банката вече са преведени 5.1 млн. лв. Японската фирма е специализирана във финансови операции и е дъщерна фирма на Токушукай Медикъл корпорейшън. Българските мениджъри и японски представители вече обсъдиха детайли от бъдещото управление на финансово-кредитната институция. Още в края на миналата година Кредитикспрес е имала собствен капитал от 18.288 млрд. лв. Швейцарската фирма АУК притежава дял от Кредитекспрес и има намерение да го увеличи. До края на годината трябва да се регистрират 15 млрд. лв. акционерен капитал.
в-к "Пари" бр. 147/30.06.1998 г                          рег. 30.06.1998 г.

 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"