Външни интереси
 
 Прогнози за България
 
 
Доклад на "Франкфуртер алгемайне цайтунг" за стопанското положение в България
Според него приватизацията напредвала без излишно идеологизиране, но доверието се връщало бавно. Рейтингът на страната бил 32 от 100 възможен, т.е. все още лош. Рискът за чуждите инвеститори е все още висок. Немските експерти очакват за следващата година увеличаване на чуждите инвестиции, спадане на бюджетния дефицит, повишаване на рейтинга на 36 точки. Икономиката се е стабилизирала на ниско равнище, очаква се скромен прираст за 1998 г. на БВП - около 2%. Това не се дължи на икономическо съживяване, а на ниската изходна база. През следващата година прирастът щял да бъде вече 4%, твърдят специалистите. Инфлацията ще бъде 30% за т.г. при стабилна финансова политика, а за следващата година - 12%. Бюджетният дефицит ще бъде около 2,5% от БВП. Външнотърговският баланс ще отбележи дефицит от $ 150 млн., през 1999 г. - до 300 млн. $. Общият платежен баланс, който включва външната и вътрешна търговия и всички други финансови транзакции ще бъде с дефицит от 550 млн. долара, поради нуждата от внос на машини и съоръжения за модернизиране на икономиката ни.
 Безработицата едва ли ще спадне през следващата година, защото в рамките на приватизацията ще има големи уволнения. Франкфуртските експерти казват буквално: И така народът на тази балканска страна ще вкуси от плодовете на реформите едва след 2000 г. Според тях към средата на идната година ще е нужна корекция на курса лев-марка - от 1000 на 1200 лв. Сегашното състояние на износа не било достатъчно за приобщаването ни към ЕС, твърдят немските специалисти.
 В класацията на Central European Economic Review България се е изкачила в класацията с 5 места и сега е на 15-то място пред Азербайджан и след Грузия.
 в-к "Пари", бр. 136/17.06.1998 г.                  рег. 17.06.1998 г.
 
 
 
Петър Ботушаров от Bank Boston за българските реформи
Според Петър Ботушаров българската икономическа програма дава добри резултати и може да се очаква 4% ръст на БВП. Почти всички чужди инвеститори били впечатлени от ефекта на валутния борд у нас, твърди той. Основните макроикономически показатели се подобрявали. Прогнозите за директни чуждестранни инвестиции и нарастването на чуждата финансова помощ щели да поставят по-високи изисквания пред българските власти - за подобряване ефективността на администрацията, на държавната машина. Също трябвало да се обърне внимание на факта, че от една страна изпълнението на външните финансови задължения ще помага за бавното икономическо възстановяване, а от друга - структурната реформа можело да роди неочаквани предизвикателства пред управлението. Според Ботушаров планираният бюджетен дефицит щял да бъде постижим /2%/.
Инвеститорите били оптимистично настроени и заради леко нарасналото потребителско търсене. Общото финансиране на страната от всички международни финансови институции ще надхвърли $ 1 млрд., е прогнозата на Петър Ботушаров.
в-к "КЕШ", бр. 24/19.06.1998 г.                         рег. 19.06.1998 г.

 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"