Тенденции в развитието на националната икономика
по отрасли и дейности

 

Финанси, банки, валутен борд
 
 
Кадрова чистка в ТУДА Варна
Началникът на ТУДА Варна Митьо Демирев и заместикът му Иво Генов са уволнени дисциплинарно със заповед на министъра на финансите. Чистката засяга още началника на служба ДДС и 4-ма шефове на направления, които са получили последно предупреждение. Срещу уволнените е била предприета едномесечна дисциплинарна процедура, засягаща и ревизии по Закона за ДДС, чиито резултати още не са оповестени. Обвиненията са за груби служебни нарушения и недостатъчна работа по Закона за държавните вземания. Уволнените заявиха, че ще атакуват в съда обвиненията, че по тяхно нареждане са възстановени 36 млрд. лв. без проверки по ДДС. Според тях сумата е равна на годишния план на ТУДА и всички вземания са постъпвали след проверки, които са документирани. Запознати твърдят, че уволненията са чисто политически, тъй като варненското данъчно управление е от малкото в страната, които преизпълняват плана си за приходи в бюджета.
в-к "Пари" бр. 112/01.06.1998 г.                               рег.01.06.1998 г.
 
 
ЦКБ отчете 333 млн. лева печалба
С 333 млн лв. печалба приключила 1997 г Централна коперативна банка, сочат данните от баланса й. 6.5 млн. лв. загуба е бил финансовият резултат на банката за 1996 г. 27 млрд. лв. са депозитите на банките и другите финансови институции в пасива на баланса. Депозитите на небанковите институции и клиенти са 256 млрд. лв. Портфейлът от ДЦК на ЦКБ е на обща стойност 122.6 млрд лв. 81.535 млрд. лв. са кредитите, отпуснати на нефинансови институции. Паричните наличности възлизат на 65.990 млрд. лв.
в-к "Пари" бр. 112/01.06.1998 г.                               рег.01.06.1998 г.
 
 
Намаляват валутни влогове
Депозитите в чужда валута са намалели с 1.3% или с 32.3 млрд лв за периода 16-22 май и общата им стойност е 2439 млрд лв. Само частни фирми внасяли валута по сметките си и техните депозити са се увеличили с 2 млрд лв до 527.5 млрд. лв. Най-голям спад има във валутните влогове на държавните фирми. Левовите срочни и спестовни влогове са се увеличили през седмицата с 0.5 млрд лв. Те достигат съответно до 812.9 млрд лв. и 242.3 млрд лв. За периода гражданите са изтеглили 3.1 млрд лв. от спестяванията си.
в-к "Сега" бр. 124/02.06.1998 г.                                   рег.02.06.1998 г.
 
 
Валутен резерв на БНБ
За месец май той е 5,13 млрд. марки, като бележи повишение от 230 млн. марки в срвн. с април.
в-к "24 часа", бр. 145/02.06.1998 г.                  рег. 02.06.1998 г.
 
 
Основният лихвен процент остава непроменен засега
ОЛП остава 5,12% до 9 юни, според МВФ по данни на първичния аукцион на ДЦК.
в-к "Пари", бр. 123/02.06.1998 г.                  рег. 02.06.1998 г.
 
 
Росексимбанк попълни капитала си от 10 млрд лв.
Към 1 юни Росексимбанк напълно попълни капитала си от 10 млрд. лв, с което стана една от първите частни банки, изпълнили капиталовите изисквания на БНБ. На редовното общо събрание в Сандански на 23 май председателят на надзорния съвет Емил Кюлев запозна акционерите с положителните промени във финансово-кредитната институция и перспективите пред нея. Контракт холдинг къмпани ООД и Агрохолд АД притежават по 25% от банката. Росексимбанк е регистрирана като инвестиционен посредник и притежава клонове във Варна, Пловдив и Бургас.
в-к "Пари" бр. 124/03.06.1998 г.                                 рег. 03.06.1998 г. 
 
 
Райфайзен - България отхвърля обвиненията в пресата
Райфайзенбанк спазва всички законови разпоредби в България и прилага стриктно собствените си строги вътрешни правила за своевременно предотвратяване на опити за пране на пари, се казва в официалното съобщение на УС на финансовата институция по повод публикациите на в. "Стандарт" Била извършена цялостна проверка в базата данни на операциите с крупни суми германски марки, при което не се установени съмнителни случаи, относно произхода на парите. Не са установени плащания към Банко де ла Република Ориентал дел Уругвай, нито към банки в Барбадос или Кайманските острови. Всички плащания на големи суми по електронен път се извършват единствено от изп. директор с притежаваната от него лична парола, се казва още в съобщението.

Целта на клеветите е да бъде дискредитирана банката като посредник в приватизацията на Булгартабак и други фирми, заяви вчера Питър Гъмпъл от ръководството на консултантската фирма.
в-к. "Пари" бр 125/04.06.1998 г                                 рег. 04.06.1998 г.
 
 
Банките започнаха да връщат пари от чужбина
През март се е пречупила тенденцията на износ на валута от банките в чужбина, показват данните от платежния баланс. Депозитите на банките в чужбина са намалели с 37.3 млн. долара. Ако се съди от седмичния паричен отчет, може да се предположи, че намаляването на депозитите в чужбина продължава. Миналата година беше реализирано значително нарастване на депозитите на банките в чужбина с 460 млн. долара, което е 4.6% от БВП. Това бе следствие от падането на лихвения процент, ограниченото предлагане на ДЦК, свитото кредитиране. За ръста на депозитите в чужбина тогава повлия и връщането на пари в банковата система. Промяната в поведението на банките е сериозен предупредителен сигнал. Нито един от трите фактора, които определяха пласирането на ресурс в чужбина, не е загубил валидност, напротив през март ОЛП беше около 5.3%, което е по-ниско от средния лихвен процент след въвеждането на валутния борд. Както прогнозира преди време председателят на АТБ Стоян Александров, кризата на свръхликвидност може да се превърне в криза на нерентабилност.

13 банки от общо 34 приключиха първото тримесечие на загуба. Освен това 14 банки не са попълнили капитала си до изискуемия размер от 10 млрд. лева. Прави впечатление, че сравнително по-добри резултати отчитат чуждестранните банки и банкови клонове.
в-к "Български бизнес", бр. 22/04-10.06.1998 г.         рег. 05.06.1998 г.
 
 
Драматични промени във външната търговия
Текущата сметка на платежния баланс за първото тримесечие на 1998 г е отрицателна(-17.2 млн. щ.д.), съобщи БНБ. Рязката промяна в сравнение с първото тримесечие на миналата година се дължи на значително по-ниския търговски баланс, обяснява централната банка. Външнотърговското салдо, по предварителни данни, е слабо положително (61.6 млн. долара), но е възможно окончателният резултат да се окаже по-малък или дори отрицателен. Вносът възлиза на 1017.8 млн. долара и е нараснал с 15.8%. През тримесечието е реализиран износ на стойност 1079.3 млн. долара, като е отбелязан спад 8.9%. Салдото на услугите остава отрицателно (-138.6 млн. долара) Салдото по платени и получени лихви също отбелязва слабо подобрение с 10.1 млн. долара.

За разлика от текущата, капиталовата сметка е положителна (148.5 млн. долара), което извежда на плюс и платежния баланс като цяло. Тази тенденция също отразява влиянието на валутния борд и засилването на държавните финанси. Прави впечатление слабият ръст на преките чуждестранни инвестиции - 66.4 млн. долара при 41 млн. долара през първото тримесечие на 1997 г., т.е. в разгара на кризата.

Портфейлните инвестиции, които включват покупки на ДЦК и акции, са нараснали с 13.4 млн. щ.д. при ръст 29 млн. щ.д. през януари -март 1997 г. През март 1998 г. чуждестранни лица са закупили ЗУНК-обигации в размер на 51.7 млн. долара, в резултат на което е прекъснала продължилата седем месеца тенденция на спад на портфейлните инвестиции.
в-к "Български бизнес", бр. 22/04-10.06.1998 г.       рег. 05.06.1998 г.
 
 
Кръгла маса по въпросите на кредитирането
Йордан Цонев, председател на бюджетната комисия на НС, заяви, че още през есента щели да бъдат свалени ставката по ДДС за фирмите и ДОД за физическите лица, но нямало да се променя данъкът върху печалбата. Нивото от 20% за малкия и среден бизнес у нас за данък печалба било под средното, защото в Европа процентите достигали 36. Той информира, че въпросът е бил поставен пред Ан Макгърк, но не се знаело какъв ще бъде отговорът. Преференции и данъчни ваканции нямало да има, трябвало да се повиши събираемостта на данъците, каза Цонев.
 в-к "Пари", бр. 127/06.06.1998 г.                            рег. 06.06.1998 г.
 
 
Кадрови рокади на митница Кулата
По заповед на шефа на ГУ "Митници" Пламен Минев били направени внезапни кадрови рокади, съобщава в. "Струма". Зам.-началничката на митницата Елка Бръчкова е преместена в митническото бюро в Петрич. С нов началник е и най-важното направление на границата "Обмитяване". На мястото на досегашния началник Александър Менекчиев застава досегашният шеф на митническото бюро в Петрич Людмил Ангов.
в-к "Стандарт", бр. 2044/07.06.1998 г.                    рег. 07.06.1998 г.
 
 
Втора турска банка подава молба за лиценз
След обяснението на постоянния представител на МВФ у нас Питър Стела, че сега не било време за мораториум върху новите банкови лицензи, стана ясно, че турската "Демирбанк България" АД ще подаде през седмицата официална молба за лиценз. Представителката Ина Паскалева-Митрева у нас съобщи, че щяла да бъде внесена банкова гаранция от 3,75 млн. марки.
 в-к "Пари", бр. 128/08.06.1998 г.                        рег. 08.06.1998 г.
 
 
"Юнионбанк" търси чуждестранен стратегически партньор
Иван Радев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Юнионбанк, заяви след общото събрание в събота, че не се предвижда консолидация, капиталът няма да се увеличава. Печалбата за м.г. е 2,122 млрд. лв. и ще бъде отнесена към фонд Резервен. Първичният капитал на банката към 29 май е 10,468 млрд.лв., капиталовата адекватност - 42,96%, адекватността на първичния капитал - 37,68%. Одитът ще бъде направен за т.г. от "Бонев софт одитинг" ООД, международният - от "Купърс и Лайбранд". Данка Стоянова ще ръководи Вътрешен контрол. Банката има 4 клона, последният - открит в Бургас.
 в-к "Пари", бр. 128/08.06.1998 г.                        рег. 08.06.1998 г.
 
 
Комитет по капиталови пазари към АТБ
Той бе учреден на 3 юни т.г. и в него влизат представители на всички банки, членки на АТБ. За председател бе избран Велко Велков, началник-управление "Инвестиционно банкиране" в ОББ.
в-к "Капитал", бр. 22/08-14.06.1998 г.                   рег. 08.06.1998 г.
 
 
Според БАН лихвата ще скочи преди споразумението с МВФ
Шефът на Икономическия институт Александър Димитров прогнозира, че лихвата ще скочи в близките няколко месеца преди споразумението с МВФ. Според икономистите ОЛП трябва да се повлиява и с административни инструменти, по нова методика - на базата на доходността на всички видове ДЦК, не само на тримесечните. Спадът на основната лихва ни приближава до катастрофа и трябва да се премине към процент, който да стимулира спестителите, категорични са от БАН. Банките поддържали огромна разлика между лихвите по депозитите /5%/ и лихвите по кредитите /15%/. Ако ОЛП не се промени, депозититге рязко ще спаднат и някои банки отново ще изпаднат в колапс, предупреждават от Института на БАН.
в-к "Континент", бр. 130/09.06.1998 г.              рег. 09.06.1998 г.
 
 
БТИБ с печалба от 29,8 млн. лв.
Българска търговска и индустриална банка /БТИБ/ отчете положителни резултати от 29,8 млн.лв. за 1997 г. на общо събрание на акционерите. Те одобриха годишния баланс и отчета на приходи и разходи, а членовете на съвета на директоритге бяха освободени от отговорност. През 1997 г. са привлечени срочни депозити за близо 11 млрд.лв. Реално внесеният капитал на банката е 1,4 млрд. лв.
в-к "Труд", бр. 153/10.06.1998 г.                         рег. 10.06.1998 г.
 
 
Лихвата се повишава с малко
От 10 юни лихвата ставала 5,16%, съобщава БНБ, т. е. повишава се с 0,04%. В аукциона на Министерството на финансите са участвали 15 финансови институции.
в-к "24 часа", бр. 153/10.06.1998 г.                         рег. 10.06.1998 г.
 
 
Вътрешният кредит спадна до 4.144 трлн. лв.
С 92.8 млрд лв. са намалели задълженията на икономическите агенти към търговските банки през последната седмица на миналия месец и към 29 май вътрешният кредит възлиза на 4.144 трлн лв. по данни на централната банка. В процентно изражение спадът е 2.18%. Вземанията от правителството са се понижили с 45.2 млрд. лв. до 741.7 млрд. лв, или с 5.74%. Задълженията на неправителствения сектор пък са намалели с 47.6 млрд. лв. Държавните предприятия са ползвали 32.8 млрд лв или с 2.98% по-малко кредити, като само валутният компонент е спаднал с 31.6 млрд. лв.
 в-к "Пари", бр. 131/11.06.1998 г.                                     рег 11.06.1998г.
 
 
Последен шанс за "Номура"
Днес БКК ще разговаря за последен път с "Номура секюритис" за приватизацията на Пощенска банка, съобщи шефът на компанията Петър Жотев. Ако купувачът не се съобрази с изискванията на БКК, ще започнат преговори с Националната банка на Гърция и AIG. На 15 юни ще се класират кандидатите за инвестиционни посредници по продажбата на Експресбанк. БКК удължи срока на съществуването си до 200 г. Печалбата й за 1997 г. е 288 млн. лв, но тя ще покрие зауби от минали години.
в-к "Сега", бр. 132/11.06.1998 г.                                     рег 11.06.1998г.
 
 
Генезис на "Юнионбанк"  
/От Брокерска къща до лицензирана банка/
 

 в-к "КЕШ", бр. 23/12.06.1998 г.                        рег. 12.06.1998 г.
 
 
Връзваме баланса с $ 400 - 500 млн. 
400-500 млн. долара годишно са нужни на България в подкрепа на платежния баланс. Това заяви финансовият министър Муравей Радев по БНР вчера. Вече били договорени 85-90% от принципите на тригодишното споразумение с МВФ. Балансиран бюджет, ограничаване на загубите в индустрията и закриване на губещите предприятия до края на годината, прозрачност и яснота на бюджетните потоци, били част от договорките с Ан Макгърк. Спираме скритите субсидии чрез извънбюджетните фондове и сметки, а парите от приватизацията ще отиват директно в бюджета, каза г-н Радев. 11-12% ръст на доходите на населението през тази година били договорени с фонда.
 в-к "24 часа" бр. 158/15.06.1998 г.                             рег 15.06.1998 г.

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"