Вътрешни фактори, влияещи върху инвестиционния климат
и условията за живот и бизнес
 

Финансов ред и дисциплина
 
 
Главна инспекция по труда започва масови проверки
Преди прибирането на реколтата инспекцията започва проверки по безопасността на труда, трудовите правоотношения и обезопасеността на техниката. Особено стриктно щяло да се следи за наемането на непълнолетни на работа в селското стопанство, което било честа практика.
в-к "Сега", бр. 134/13.06.1998 г.                          рег. 13.06.1998 г.
 
 
Затягат контрола по ДДС
Всички фирми, регистрирани по Закона за данък добавена стойност, освен дневник за покупко-продажбата, вече ще подават и информация върху магнитен носител пред данъчните власти по параметри, описани подробно в правилника за прилагане на ЗДДС, публикуван в "Държавен вестник" вчера.
в-к "24 часа", бр. 156/13.06.1998 г.             рег. 13.06.1998 г.
 
 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"