Външни влияния върху политиката,
икономиката и обществения живот на България
 

Международен валутен фонд
 
 
Костов чака трудни преговори с МВФ
 Не очаквам гладки и безпроблемни преговори по сключване на новото тригодишно споразумение с МВФ, каза премиерът Костов по БНР. Според него спорове ще има около възможностите за икономически растеж, политиката на доходите и лихвения процент.
Нагласата на МВФ била на България да бъдат поставени предварителни условия, да ликвидираме предприятията в изолация поради неизпълнение на Закона за финансово оздравяване. Доста горчиви неща ще бъдат дискутирани и отстоявани от българското правителство, обеща премиерът. Костов споделял позицията на фонда, заплатите да се повишават бавно и предпазливо, но повечето министри и депутати не са на това мнение, призна той. Според него рязкото връщане на доходите на нивото от 1992-1993 г. ще предизвика инфлация и може да заплаши стабилността на борда. Трябва да продължим да следваме политиката на евтина работна ръка, която ще позволи разкриването на нови 200 000 работни места до 2001 г., смята Костов. Основният лихвен процент сега се изчислява до голяма степен изкуствено и според Костов, Министерството на финансите, без да има нужда, реализира 3-месечни съкровищни бонове, което води до много нисък лихвен процент. Лихвеният процент трябва да бъде близък до лихвата, която бихме платили по заем от международните финансови пазари. Тази лихва сега е 9-9.5%, но МВФ не приемал засега аргументите му. Според него тази година инфлацията ще е по-ниска с 5% от предварително обявените 16.5%. Забавянето на големите приватизационни сделки се дължи на избора на чуждестранни консултанти и възлагането им на около 30% от българската икономика, каза Костов. Валутният резерв стигнал до 5 млрд марки, което носело значителни лихви на държавата и облекчавало обслужването на външния дълг. Но лошото било, че ние сме инвеститори в чужбина, а не в България и той очаквал, че инвестициите ще се върнат обратно и вместо да кредитираме американския бюджет, ще инвестираме в собствената си икономика, сподели премиерът. Съществуващото затруднение за повишаване на кредитния ни рейтинг не идвало от България, а от страха на институциите, които го определят. Те се плашели да не повторят грешките си в Тихоокеанския регион, където не са успели да реагират навреме и да предупредят инвеститорите, смята Костов.
 в-к "24 часа" бр. 144/01.06.1998 г.                             рег.01.06.1998 г.
 
 
 
Срещи на Ан Макгърк
След срещата си с директора на БКК г-жа Макгърк заяви, че е актуализирала информацията си за банковата приватизация. Позицията на МВФ по проблема е останала непроменена, заяви г-н Жотев. Според представителката на фонда БКК си върши работата. Министър Радев каза след срещата си Макгърк, че не повече от 9% може да е ОЛП. Заплатите трябвало да бъдат свързани с производството, допълни той. Макгърк се срещна и със Светослав Гаврийски.
 в-к "Пари", бр. 123/02.06.1998 г.                  рег. 02.06.1998 г.
 
 
Макгърк ни отряза за по-високи заплати
Доходите в България са брилянтни и механизмът за образуването им е достатъчно свободен. Това заяви шефката на мисията на МВФ Ан Макгърк на среща с шефовете на синдикатите КНСБ и "Подкрепа" вчера. Макгърк дори размахала таблица, според която доходите са на равнището още от 1991-1992 г., когато заплатите са били достатъчно добри за станадрта на страната. Ан Макгърк не издаде параметрите на тригодишното споразумение, те ще са ясни през септември. Да не се пренагрява икономиката и инвестициите, препоръча още тя. Според нея трябва да се премахнат всички специални данъчни облекчения, за да се плащат повече данъци от повече хора. Едва тогава те ще могат да бъдат свалени за всички.
 в-к "Стандарт" бр. 2040/03.06.1998 г.                       рег. 03.06.1998 г
 
 
Питър Стела счита, че икономиката ни няма да е конкурентна скоро
Постоянният преставител на МВФ у нас заяви на форума "Правете бизнес в България" в столичния хотел Шератон, че икономиката на страната все още не е конкурентноспособна и това нямало да стане и в следващите три години. Приватизацията на предприятията не се придвижвала толкова бързо, както се планирало. Все още в 3 200 предприятия държавата била собственик на 60% от активите. Валутният борд е стабилизирал България, но ако не продължи, не можем да имаме успешно тригодишно споразумение. Бързото намаление на лихвите било постижение. Третото положително нещо било подобряването на държавните финанси и на бюджетната политика.
 Председателят на АЧИ Илиян Василев каза, че през последните два месеца след старта на капиталовия пазар, в страната са постъпили над $ 27 млн. Общите инвестиционни приходи за годината ще бъдат около $ 800 млн. Отсега трябва да се набляга на инвестиции в инфраструктурните обекти, реинвестициите и търговията на фондовата борса. Василев съобщи още, че интерес се проявявал към незавършени строителни обекти, но информация за инвестициите можело да се получи на малко места, призна той. Бюрокрацията си оставала основна пречка пред чуждите инвестиции у нас, признаха участниците във форума.
 в-к "Континент", бр. 125/03.06.1998 г.                 рег. 03.06.1998 г.
 
 
 
Макгърк увърта за лихвата
Ние не можем да определяме лихвените проценти, те се определят от пазара, не отстъпи и този път ръководителката на мисията на МВФ Ан Макгърк след срещата си с икономическия екип на кабинета. Бившият управител на БНБ Любомир Филипов заяви пред агенция Балкан, че при валутен борд е смехотворно да има отрицателни лихви и според него сегашният механизъм трябвало да се промени. Ниските лихви не стимулират инвестициите в национална валута, смята той. Според думите на Ан Макгърк фондът не бил поддръжник на ниските заплати, но тяхното равнище трябва да бъде обвързано с рентабилността на производството. Правителството и представителите на МВФ трябва да постигнат съгласие по инвестиционната програма на кабинета, здравното осигуряване, политиката на доходите, приватизацията и доходите от нея, данъчната политика и банковия сектор. За МВФ представляват интерес само проектите, за които ще се търси бюджетна субсидия или държавна гаранция, тъй като от тях зависи макрорамката. При това фондът ще следи да не би държавата да се натовори с пряко финансиране, което бюджетът не може да понесе.
 в-к "Пари" бр 125/04.06.1998 г.                                 рег. 04.06.1998 г.
 
 
 
Меморандумът с МВФ готов до 10 дни
До 10 дни мисията на МВФ и правителството ще приемат текста на меморандума, който ще стане основа на тригодишното споразумение между България и фонда. Спорните въпроси, по които трябва да бъде постигната яснота, са инвестиционните програми, реформата в здравеопазването и социалната система, нивата на доходите, безработицата. Г-жа Макгърк напомни, че фондът не е привърженик на намаляването на доходите, но увеличаването им трябва да бъде обвързано с рентабилността на предприятията.
 в-к. "Земя" бр 107/04.06.1998 г                                 рег. 04.06.1998 г.
 
 
 
"Планът Костов" срещу МВФ
Самият премиер създаде впечатление, че предстоят трудни преговори с МВФ, чиято делегация пристигна тези дни у нас, за да подготви тригодишното споразумение. Основният проблем, който стои между правителството и МВФ, е политиката на растеж. 200 хил. нови работни места ще се осигурят, ако се запазят относително ниските доходи. Премиерът подкрепя тезата, че трябва да се строи с пари от бюджета и противоречията с фонда са на тази основа. Защото превръщането на държавата в предприемач противоречи на логиката на валутния борд. Възможен е и компромис, при който концесиите и чуждите инвестиции ще бъдат източник на приоритетните инфраструктурни проекти. Това е реверанс към големите чужди инвеститори, които все пак влияят върху политиката на международните финансови институции. Премиерът подчерта, че развитието на инфраструктурата е проблем на националната сигурност и на външната политика на България. Ако България е газов и енергиен диспечер, всички ще се заинтересуват от сигурността й, каза Костов, а ако има добри шосейни и далекосъобщителни връзки, вече е готова за членство в ЕС. Според премиера страната имала динамична растежна структура на икономиката, т.е. възможен е бърз растеж без т. нар. "прегряване", за което сигнализират от фонда. Другата теза на Костов е наследеното огромно енергийно стопанство, което изключва възможността за икономическо развитие на основата на малките и средни предприятия.
 От друга страна обаче прави впечатление разнобоят между заявените намерения и действията на вицепремиерите - премиерът обосновава инвестиционна програма с акцент върху транспортната и далекосъобщителна инфраструктура и проектите, свързани с природния газ и износа на ел.енергия, а в същото време Божков договоряше в САЩ създаването на високотехнологични паркове. Такива проекти не са известни в програмата на МВФ. Същото може да се каже и за споразумението за износ на ток за Турция. В крайна сметка ориентацията към инфраструктурните проекти може да се разглежда като заздравяване на позициите на властта, счита в. "Български бизнес".
 в-к "Български бизнес", бр. 22/04-10.06.1998 г.                            рег. 05.06.1998 г.
 
 
 
МВФ иска бърза банкова приватизация
Ускоряване на структурната реформа и бърза банкова приватизация са двете условия, които поставя МВФ пред правителството на Иван Костов, преди да бъде подписано тригодишното споразумение с фонда. Окончателният текст на спогодбата ще бъде готов до края на месеца и ще бъде разгледан от борда на директорите на фонда. Специална част от документа щяла да бъде посветена на онази част от хората, които ще бъдат засегнати от структурната безработица.

Постоянният представител на МВФ у нас Питър Стела заяви, че приватизацията не била прозрачна, а твърде бавна, пред акционерите на БИБА. Целта вече била да се постигне ефективен мениджмънт.

По БНР социалният министър Иван Нейков пък заяви, че параметрите на предстоящото споразумение с фонда вече били ясни. Било постигнато разбиране за осигуряване на умерен траен ръст на реалните доходи. Трябвало да се създаде мотивация у държавните служители да работят по-добре. От 6 месеца насам в страната имало реален ръст на доходите, твърди министърът.
 Председателят на АТБ Стоян Александров каза по БНР, че икономиката ни щяла да бъде подложена на външен натиск в резултат на новите споразумения, тъй като щели да навлязат стоки без ограничение. Недоверието към страната продължавало и отсъствието на сериозни чужди инвеститори било сериозен проблем, счита той. Честата промяна в нормативната уредба и липсата на добра инфраструктура пречели на крупните инвестиции.
 в-к "Континент", бр. 129/08.06.1998 г.                       рег. 08.06.1998 г.
 в-к "Пари", бр. 128/08.06.1998 г.                                 рег. 08.06.1998 г.
 в-к "Сега", бр. 129/08.06.1998 г.                                  рег. 08.06.1998 г.
 
 
 
МВФ свали розовите очила на правителството 
 /коментар на в. "Капитал"/
При поредната визита на МВФ у нас правителството бе принудено да си признае, че има области, в които реформите не вървят, а някъде напълно са се провалили.
 Първият голям крах е приватизацията, твърди вестникът. При очаквани постъпления между 660 млн. и 1 млрд. долара от приватизацията, засега са постъпили само 200 млн. долара за т.г. и същата сума се прогнозира за следващата година. Интересът на чуждите инвеститори към нашите предприятия е тревожно нисък, дори нулев. Налага се да разчитаме на работническо-мениджърската приватизация и на масовата такава. МВФ е скептичен и с основание към тези форми. При тях свеж капитал не постъпва в предприятията. Състоянието на реалния сектор не се подобрява - загубите за м.г. надхвърлят 300 млрд.лв. През т.г. се прогнозира увеличението им, поради лошата международна конюнктура, декапитализацията, слабата кредитна политика на банките и др.
 В банковия сектор също нещата не стоят добре - оправданията са пак вън от правителството - мудната процедура на ЕС по избирането на консултанти по приватизация на банките. Макгърк обаче непрекъснато повтаря, че до края на 1999 г. банките трябва да бъдат приватизирани.
 Вторият основен проблем, според "Капитал", са програмите за изолация и ликвидация, които не дават признак за скорошно изпълнение. Първоначално до 31 декември т.г. предприятията трябваше да се приватизират или изолират, като този вариант се подкрепя и от СБ. Но срокът явно няма да бъде спазен. Голяма част от предприятията в група Б от списъка за изолация са дадени за приватизация на посредниците и договорите им изтичат през 1999 г. Няма да има масова ликвидация през декември т.г. Но от СБ твърдят, че тези предприятия след тази дата не бива да се връщат към отрасловите министерства. Следователно голяма е вероятността срокът на действие на Закона за финансово оздравяване да бъде продължен.
 Макрорамката - стагнация или значителен растеж, това е другата дилема пред кабинета. Икономическият растеж е основен проблем при преговорите с МВФ. Фондът настоявал за 5,5% при първоначално очакваните 4%. Нашите представители държали на договорените 4%. Според МВФ след 7% спад в икономиката през 1997 г., 4% е недостатъчен ръст. Бюджетният дефицит би трябвало да бъде нулев, но според МВФ числото ще бъде 2% в резултат на структурната реформа и др.
 Що се отнася до преференциите и данъците, Ан Макгърк допускала намаление на данъците само ако всички преференции изчезнат. Така намаляването на ставките щяло да се компенсира с по-широка основа на облагане. Освен това МВФ искал първо да се премахнат преференциите, после след като се види резултата, всяка година да пада по един данък. Първо това ще е ДДС, данък печалба, ДОД и т.н.
 МВФ иска ясен механизъм на нарастване на работните заплати в държавните предприятия. Инфраструктурните проекти, лансирани от премиера Костов, плашат МВФ, защото в тях фондът съзира опасност икономиката да прегрее от сегашни и бъдещи задължения.
 До момента никой не коментира официално сумата, която ще ни отпусне фонда по тригодишното споразумение. Теоретично можем да се надяваме на 100% от квотата - 700 млн. долара годишно. Но на практика ще разчитаме на около половината от тази сума, счита вестник "Капитал", или даже на около 150 млн. долара годишно. МВФ е кредитор от последна инстанция, заявила Макгърк и посъветвала да разчитаме на СБ, ЕС, частни кредитори и инвеститори. Но финансовият министър неведнъж е заявявал, че годишно са ни нужни поне 500 млн. долара, само дупката в платежния ни баланс се оценява на 250 млн. долара до края на годината.
 Вероятно нямало да се наложи втори кръг от преговори по тригодишното споразумение, както намекнаха лидерите на синдикатите след срещата си с Ан Макгърк, но първият транш ще получим не по-рано от септември-октомври. Дотогава ще трябва да изпълним реално, вече не на приказки, предварителните условия на МВФ, е мнението на вестник "Капитал".
 в-к "Капитал", бр. 22/08.06.1998 г.                        рег. 08.06.1998 г.
 
 
 
Макгърк идва отново през юли
Ако не си изяснят основните положения в 3-годишното споразумение до края на седмицата и правителството и мисията на МВФ не се споразумеят за спорните моменти, в началото на юли ще се наложи ново посещение на фонда. Това стана ясно от вчерашната среща на финансовия министър Муравей Радев с Ан Макгърк. Вчера Макгърк преговаря по бюджетните рамки за следващите три години, по данъчната политика, по системата за социално и пенсионно осигуряване. Според Иван Нейков увеличението на пенсионната възраст ще се договаря със социалните партньори, а не с МВФ.
 в-к "Сега", бр. 132/11.06.1998 г.                                     рег 11.06.1998г.
 
 
 
Среща Макгърк - БСП
При срещата си с представителите на БСП Ан Макгърк заявила, че МВФ като цяло дава положителна оценка за изпълнението на сегашното споразумение, но проблемно било преструктурирането на селскостопанския и енергийния сектор. Депутатите-социалисти Кръстьо Трендафилов, Георги Пирински, Румен Овчаров, Петър Димитров отговорили, че според тях реалността е много по-тревожна. Финансовата стабилизация може да се окаже илюзорна, предупредили те. Изготвянето на тригодишното споразумение щяло да стане на два етапа, престояла значителна техническа работа, изчисления на параметрите, така че работата на втори етап щяла да продължи след около месец.
 в-к "Сега", бр. 133/12.06.1998 г.                    рег. 12.06.1998 г.
 
 
 
Заключителна пресконференция на Ан Макгърк
Според Ан Макгърк икономическият растеж за т.г. можел да надхвърли очакваните 4%, а в средносрочен план бил възможен вътрешен растеж до 5%, но само ако е налице силна програма за структурни реформи. Фондът бил готов да подкрепи политиката на правителството по Програма 2001 г. За 90% от проблемите имаме съгласие, заяви пратеничката на фонда. По останалите 10% нямало разнобой, но срокът от 2 седмици се оказал недостатъчен за консенсус, твърди пък Александър Божков. Параметрите на тригодишното споразумение щели да станат ясни след второ посещение на мисията на МВФ на 13 юли. Споразумението щяло да стане факт през септември, прогнозира Муравей Радев.
 Като основни проблеми Макгърк отново изтъкна приватизацията, земеделието, което трябва да се постави на пазарна основа, най-високата в Европа енергоемкост на нашата икономика, банковият сектор, социалната сфера, ефективна данъчна система. Данъците можело да бъдат намалени, само ако се постигне високата им събираемост, подчерта Макгърк.
 Министър Муравей Радев съобщи, че от началото на следващата година данъчните условия щели да бъдат еднакви за всички, някои от преференциите за чуждите инвеститори щели да бъдат премахнати. Това щяло да стане чрез промяна в Закона за чуждите инвеститори, върху която се работели сега. На 10 юли у нас щели да пристигнат експерти на СБ, които да ни консултират по въпроса.
 в-к "Пари", бр. 133/13.06.1998 г.                          рег. 13.06.1998 г.
 в-к "Труд", бр. 156/13.06.1998 г.                          рег. 13.06.1998 г.

 

 

 

Copyright 1998-2012 ®  OMDA Ltd. Всички права запазени

Обратно към "Анализи"